Η debt deflation Hypothesis προέρχεται από τον οικονομολόγο Irving Fisher όπου προσπαθούσε να βρει τους μηχανισμούς που προκάλεσαν την κρίση του 1929, αυτό που τονίζει ιδιαίτερα είναι ότι αντιπληθωρισμός δηλαδή η πτώση του γενικού επιπέδου των τιμών σε κατάσταση κρίσης είναι πολύ επικίνδυνος. Η απότομη πτώση των τιμών μπορεί να προκληθεί από τη βιαστική πώληση προϊόντων σε χαμηλώτερη, όπου με τη σειρά της αυξάνει το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού, διότι όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται κερδίζει ο δανειζόμενος, ενώ όταν μειώνεται κερδίζει αυτός που έχει δανείσει τα χρήματα.

Οπότε τα βάρη από τα δάνεια αυξάνονται, στη συνέχεια ακολουθεί ένας φαύλος κύκλος ξανά μεγαλύτερη πτώση των τιμών, μειώνεται σταδιακά η ροή του χρήματος στην αγοράς, μειώνονται τα κέρδη, μειώνεται η αγοραστική δύναμη και αυξάνονται οι χρεοκοπίες, απολύσεις κτλ. Ο βασικός λόγος που η οικονομία κινδυνεύει να μπει σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο είναι γιατί η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεν μειώνει και άλλο τα επιτόκια για να ωθήσει τις επενδύσεις αν μπούμε σε αυτό το κύκλο δεν θα έχει νόημα πλέον η νομισματική πολιτική της ECB.