Η μελλοντική αξία θα είναι : _______

%

Έτος Αρχικό Ποσό Ετήσια συνεισφορά Σύνολο συνεισφοράς Συνολική Απόδοση Πόσο
2023 2.000 € 100 € 100 € 84 € 2.184 €
2024 2.000 € 100 € 200 € 175,36 € 2.375,36 €
2025 2.000 € 100 € 300 € 274,37 € 2.574,37 €
2026 2.000 € 100 € 400 € 381,35 € 2.781,35 €
2027 2.000 € 100 € 500 € 496,6 € 2.996,6 €
2028 2.000 € 100 € 600 € 620,47 € 3.220,47 €
2029 2.000 € 100 € 700 € 753,29 € 3.453,29 €στο παραπάνω calculator τα επιπρόσθετα ποσά κάθε χρόνο υπολογίζουνται στην αρχή του κάθε έτους

Τι είναι επένδυση;

Οι επενδύσεις συνήθως και εννοούμε ένα χρηματικό ποσό από τις αποταμιεύσεις όπου το χρησιμοποιούμε για αγορά επενδυτικών προϊόντων όπως είναι οι μετοχές ,ομόλογα και τα κρατάμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο όρος επένδυση είναι γενικός και μπορεί να είναι ο εξοπλισμός μια επιχείρησης ή αγορά ενός ακινήτου σε φυσικά αγαθά ακόμα φθείρονται στο χρόνο. Σε αυτόν το calculator επικεντρωνόμαστε κυρίως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ή να δείτε πόσο θα είναι η απόδοση σας λογαριασμός αποταμίευσης.

Κίνδυνος και απόδοση

Όλες οι επενδύσεις έχουν κίνδυνο και το είδος των περιουσιακών στοιχείων που προτιμάτε εξαρτάται από της συμπεριφορά το προφίλ ανοχής μσς στο κίνδυνο. Συνήθως υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ απόδοσης και ρίσκου, όσος μεγαλύτερο είναι κίνδυνος τόσο μεγαλύτερες είναι οι αποδόσεις. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι μια σύνθετη δουλειά, για κάποιος κόστος μπορείς να αγοράσεις μερίδια από εταιρίες mutual funds ή αλλιώς αμοιβαία κεφάλαια. Αλλά να έχετε υπ όψει ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος να χάσετε λεφτά.

Αρχικό Ποσό

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αποταμιεύσει μερικά χρήματα από την εργασίας ή από αλλου. Αυτό το αρχικό ποσό μπορεί να αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης σας και είναι το σημείο εκκίνησης για την επένδυση σας. Οι περισσότεροι διαμεσολαβητες αμοιβαίων κεφαλαίων (mutual funds) μπορεί να έχουν ελάχιστο ποσό εκκίνησης τα 1000€, Αλλά μπορείτε και σε χαμηλότερη τιμή ομόλογα ή άλλα προΪοντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Συνεισφορές

Όταν επενδύσετε ένα αρχικό ποσό κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων μπορεί να συνεχίσετε να προσθέσετε επιπλέον ποσά. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξαρτάται από την αποταμιευτική συμπεριφορά του κάθε νοικοκυριού άλλοι μπορεί να κάνουμε μεγάλες μειώσεις από το προϋπολογισμός του νοικοκυριού και άλλοι μικρές για να το προσθέσετε στην επένδυση. Αυτό το ποσό θα προσθέσουν επένδυση επιπλέον ονομάζεται συνεισφορά.

Ποσοστό απόδοσης

Όταν αποφασίσετε το αρχικό ποσό και της συνεισφορές στη συνέχεια βάζετε τα χρήματα σας στην αγορά. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης; Αυτό εξαρτάται απο που θα τοποθετήσετε τα χρήματα σας σε ποια χρηματαγορά (ομόλογα, μετοχές) όπου συνήθως υπάρχει ένα μέσος αναμενόμενος ρυθμός απόδοσης. Μην ξεχνάτε όσο μεγαλύτερη η απόδοση τόσο μεγαλύτερο και το ρίσκο.

Χρονικός Ορίζοντας συσσώρευσης

O τελευταίος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ο χρονικό ορίζοντας της επένδυσης σας. Έχετε υπόψη το πόσα έτη πρέπει να περάσουν πριν την ρευστοποιήσεται ώστω να την εκμεταλλευτείτε. Όσο μεγαλύτερος ο χρονικό ορίζοντας τόσο μεγαλύτερη είναι και η συσσωρευτική απόδοση.

Απόδοση Ακινήτου

Την απόδοση ακινήτου υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό του ROI,θα πρέπει λάβετε ύποψη παραμέτρους όπως το ειδόσημα ακινήτου, τα διάφορα έξοδα όπως είναι το κόστος συντήρησης, καθώς και στην απoσβεση επενδυτικών ακινήτων.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.