Περιθώριου κέρδους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Άρθρο 45, Ν.2859/2000

λογιστικά αρχική

περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000).

Κέρδος: _______

Τελική τιμή πώληση
μήνες
Τιμή αγοράς
Περιθώριο κέρδους
Φορολογητέα αξία
Ποσό ΦΠΑ
Καθαρό κέρδος

Όταν ο έμπορος αγοράζει αυτοκίνητο απο ιδιώτη εκδίδεται τιμολόγιο αγορα αγαθών χωρίς φπα όπου φέρει την ένδειξη παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 - ΦΠΑ μη εκπιπτώμενος και υπέυθηνη δήλωση μεταβίβασης από τον ιδιώτη και πώληση αυτοκινήτων σε ιδιώτες απόδειξη λιανικής πώλησης χωρίς ΦΠΑ

Υπολογισμός φόρου περιθωρίου κέρδους.

Έμπορος μεταπωλητής του άρθρου 45 κ. ΦΠΑ αγόρασε από ιδιώτη ΙΧ αυτοκίνητο επιβατικό για 2.500€ και το μεταπούλησε 6.000€ το περιθώριο κέρδους είναι 3500€. Ο ΦΠΑ που προκύπτει είναι 677,42€ στο κωδικό κωδικό 303 περιοδικής ΦΠΑ και της 2.500€ δηλαδή την απαλλασώμενη τιμή φπα μεταχειρισμένου στο Κωδικό 349 και η φορολογητέα αξία στο κωδικό 333. .

Το τέλος ταξινόμησης ενσωματώνετε στην αξία αγοράς βάσει του άρθρου 20 του N. 4308/2014 , το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Αν τα αποθέματα (αυτοκίνητα) να είναι έτοιμα προς πώληση, το κόστος του τέλους αυτού προσαυξάνει την αξία του αποθέματος και περιλαμβάνεται στην απογραφή στο τέλος της χρήσης αν το απόθεμα δεν έχει πωληθεί κατά την επιμέτρηση αποθεμάτων.

MyData και άρθρο 45

Kαθαρή αξία πώλησης

  • Παραστατικο: 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης ή 11.1 – ΑΛΠ
  • 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων με απαλλαγή Φ.Π.Α αιτία εξαίρεσης άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ
  • Ε3: χονδρική 561_001 και για λιανική 561_003

Περιθωρίο κέρδους μαζί με το ΦΠΑ αφου αφαιρεθεί η τιμή αγορά από την τιμή πώλησης.

  • Παραστατικο: Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο
  • 1η γραμμή εσόδων 1.95. Φ.Π.Α. με 24% και της Περιοδικής δήλωσης στον κωδ. 303 περιδοική φπα.
  • 2η γραμμή υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95. Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ στο κωδ. 349 της δήλωσης Φ.Π.Α.
  • δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3

Η εφαρμογή του άρθρου 45 δεν είναι υποχρεωτική για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, αλλά αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις μπορεί να το δηλώσει κατά την έναρξη της επιχείρησης


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.