Αποτελέσματα
Ποσοστό ΦΠΑ 24%
Τιμή με ΦΠΑ 100 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 80,65 €

Τι είναι η αποφορολόγηση ΦΠΑ

Όταν στο τελικό ποσό δηλαδή τη μικτή αξία, δηλαδή σε ποσό το οποίο εμπεριέχεται ο ΦΠΑ, για να βρούμε την καθαρή αξία και το ΦΠΑ χωριστά κάνουμε τις παρακάτω πράξεις

Συντελεστή ΦΠΑ 24%

Τελικό ποσό 100,00

Καθαρή αξία = 100/1.24 = 80,65

ΦΠΑ = 80,65 * 24% = 19.35

Υπολογισμος φπα τριμήνου

Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που τηρούν Βιβλία Β' κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο για τις εισροές και τις εκροές, εκτός στη περίπτωση που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ του Άρθρου 39. Ορισμένες πράξεις οι ιατρικές υπηρεσίες που ανήκουν στο Άρθρο 22 απαλλαγή ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας και υπο ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται και το κλάσμα Prorata ΦΠΑ η δήλωση ΦΠΑ υποβάλεται από το λογιστή - Φοροτεχνικό

Μηνιαία Δήλωση ΦΠΑ

Υποβάλεται από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Συντελεστές ΦΠΑ στην Ελλάδα

Κανονικός 24%
Μειωμένος 13%
Υπερμειωμένος 6%

Συντελεστές ΦΠΑ Ευρώπη - Vat Rates Europe

Χώρα

Κανονικός ΦΠΑ

Μειωμένος ΦΠΑ 1

Μειωμένος ΦΠΑ 2

Υπερμειωμένος ΦΠΑ

ΦΠΑ parking

Γερμανία

19%

7%

Αυστρία

20%

10%

13%

13%

Βέλγιο

21%

6%

12%

12%

Βουλγαρία

20%

9%

Κύπρος

19%

5%

9%

Κροατία

25%

5%

13%

Δανεία

25%

Ισπανία

21%

10%

4%

Εσθονία

22%

9%

Φιλανδία

24%

10%

14%

Γαλλία

20%

5,5%

10%

2,1%

Ελλάδα

24%

6%

13%

Ουγγαρία

27%

5%

18%

Ιρλανδία

23%

9%

13,5%

4,80%

13,5%

Βόρεια Ιρλανδία

20%

5%

Ιταλία

22%

10%

5%

4%

Λετονία

21%

12%

5%

Λιθουανία

21%

5%

9%

Λουξεμβούργο

17%

8%

14%

3%

12%

Μάλτα

18%

5%

7%

Ολλανδία

21%

9%

Πωλονία

23%

5%

8%

Πορτογαλία

23%

6%

13%

13%

Τσεχεία

21%

12%

Ρουμανία

19%

5%

9%

Ηνωμένο Βασίλειο

20%

5%

Σλοβακία

20%

10%

Σλοβενία

22%

9,5%

5%

Σουηδία

25%

6%

12%

Ελβετία

8.1%

2.6%

3.8%


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.