Αποτελέσματα
Ποσοστό ΦΠΑ 24%
Τιμή με ΦΠΑ 100 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 80,65 €

Τι είναι η αποφορολόγηση ΦΠΑ

Όταν στο τελικό ποσό δηλαδή τη μικτή αξία, δηλαδή σε ποσό το οποίο εμπεριέχεται ο ΦΠΑ, για να βρούμε την καθαρή αξία και το ΦΠΑ χωριστά κάνουμε τις παρακάτω πράξεις

Συντελεστή ΦΠΑ 24%

Τελικό ποσό 100,00

Καθαρή αξία = 100/1.24 = 80,65

ΦΠΑ = 80,65 * 24% = 19.35

Συντελεστές ΦΠΑ στην Ελλάδα

Κανονικός 24%
Μειωμένος 13%
Μειωμένος 6%

Συντελεστές ΦΠΑ Ευρώπη - Vat Rates Europe

Χώρα

Κανονικός ΦΠΑ

Μειωμένος ΦΠΑ 1

Μειωμένος ΦΠΑ 2

Υπερμειωμένος ΦΠΑ

ΦΠΑ parking

Γερμανία

19%

7%

Αυστρία

20%

10%

13%

13%

Βέλγιο

21%

6%

12%

12%

Βουλγαρία

20%

9%

Κύπρος

19%

5%

9%

Κροατία

25%

5%

13%

Δανεία

25%

Ισπανία

21%

10%

4%

Εσθονία

22%

9%

Φιλανδία

24%

10%

14%

Γαλλία

20%

5,5%

10%

2,1%

Ελλάδα

24%

6%

13%

Ουγγαρία

27%

5%

18%

Ιρλανδία

23%

9%

13,5%

4,80%

13,5%

Βόρεια Ιρλανδία

20%

5%

Ιταλία

22%

10%

5%

4%

Λετονία

21%

12%

5%

Λιθουανία

21%

5%

9%

Λουξεμβούργο

17%

8%

14%

3%

12%

Μάλτα

18%

5%

7%

Ολλανδία

21%

9%

Πωλονία

23%

5%

8%

Πορτογαλία

23%

6%

13%

13%

Τσεχεία

21%

12%

Ρουμανία

19%

5%

9%

Ηνωμένο Βασίλειο

20%

5%

Σλοβακία

20%

10%

Σλοβενία

22%

9,5%

5%

Σουηδία

25%

6%

12%

Ελβετία

8.1%

2.6%

3.8%


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.