Η διαδικασία ίδρυσης μια ατομικής επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Απαιτείται η συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών ή εμπορευμάτων ή βιοτεχνικής παραγωγής που ασκείτε.

Η διαδικασια μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα από μία ημέρα εως 10 ημέρες και αυτό εξαρτάται από τη οργάνωση της αρμόδιας υπηρεσίας που ανήκει η επιχειρηση

 1. Προεγγραφή στο ΓΕΜΗ - επιμελητηριο εκτός κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου ανήκουν σε άλλα επιμελητήρια
 2. Φορολογική έδρα χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοχρήσης ακινήτου με Ε9 ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου

  • Επαγγελματική στέγη Mίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση ακινήτου που έχει τη χρήση γραφείου ή καταστήματος
  • Κατοικία Μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρησηση κατοικίας ολόκληρης ή μέρους κατοικίας π.χ. 12τ.μ από 100τμ.

  Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η κατοικία, διαμέρισμα δεν μπορεί η επιχείρηση να έχει την εμπορική ιδιότητα ή να είναι νομικής μορφής όπως ‎Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία κτλ. ή δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 3. Εύρεση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας συγκεκριμένα του κύριου ΚΑΔ αλλά και των βοηθητικών εάν υπάρχουν. Τι είναι ΚΑΔ; Είναι Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας που καθορίζουν αν μπορώ να εκδόσω μια συγκεκριμένη απόδειξη ή τιμολόγιο.

 4. Εντυπο Δ211 συμπλήρωση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και αριθμός ΑΜΚΑ
 6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και η κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) με γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ
 7. Πτυχίο - άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται μέσω taxis στα αιτήματα μου ή με φυσικό φάκελο και στη συνέχεια πέρνετε από τη ΑΑΔΕ βεβαίωση έναρξης ατομικής επιχειρησης μέσα από το e-κοινοποιήσεις μετα από 2-3 εργάσιμες μέρες συνηθως αν γίνει ηλεκτρονικά

 8. Η Απογραφή ή επανεγγραφή στο e-εφκα από Φεβρουάριο 2022 καταργήθηκε ως προϋπόθεση για την έναρξη στη ΔΟΥ που ήταν απαραίτητο στο ηλεκτρονικό ή φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά. Αυτό το βήμα και επιλογή ασφαλιστική κλάσης γίνεται σε μετέπειτα στάδιο για και θα επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορια.
 9. Τέλος έχετε την οριστική εγγραφή ηλεκτρονικά στο επιμελητήριο ή απαλλαγή εξαρτάται

extra όταν απαιντούνται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή ένταξης στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για έσοδα έως 10.000€ (εφόσον επιλεγεί)
 2. Σύμβαση με πελάτη, (Για λόγους απόδειξης απασχόλησης επιχειρηματία παρ.9 άρθρου 39))
 3. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 4. Βεβαίωση αυτοψίας εδρας (Εφόσον δεν πάρετε απαλλαγή)

Mετά την έναρξη

 • Επαγγελματικός λογαριασμός σε τράπεζα και δήλωση του στο taxis
 • Τερματικό POS ή και virtual mobile app για αποδοχή πληρωμών με πιστωτική κάρτα
 • Ταμειακή Μηχανή δηλαδή δηλαδή Φορολογική Μηχανισμός (Φ.Η.Μ) όπου εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και μια σειρά από επιχειρήσεις οπως κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου κτλ.

Πρόσληψη προσωπικού

Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ

Παρασταστικά και δαπάνες επιχειρήσης