Έναρξη επαγγέλματος & ατομικής επιχείρησης

λογιστικά αρχική

Η διαδικασία ίδρυσης μια ατομικής επιχείρησης ή επαγγέλματος με μπλοκάκι μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία του ίδιου ή εκπροσώπου του στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Αρχικά απαιτείται η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου αυτά εξαρτόνται από το είδος της επιχειρηματικής σας δραστηρίοτητας δηλαδή του επιτηδεύματος.

έναρξη ατομικής επιχείρησης λογιστικές υπηρεσίες Βοντικάκης Βασίλειος

Όπως για παράδειγμα η δραστηριότητες θα είναι μόνο παροχή υπηρεσιών ή θα υπάρχει και δραστηριότα στη πώληση εμπορευμάτων, βιοτεχνική παραγωγή ή θα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η όλη διαδικασια μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα από μία ημέρα εως 10 ημέρες και εξαρτάται από την οργάνωση της αρμόδιας υπηρεσίας όπου ανήκει ο επιτηδευματίας.

Τα δικαιολογητικα όταν ελεγχθούν και θα κοινοποιηθεί η βεβαίωση έναρξης επιτυδεύματος. Η εφαρμογή άμεση Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης μέσω Gov.gr είναι για επιχειρήσεις με δραστηριότητα εμπορικού χαρακτήρα και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με την αντίστοιχη ετήσια συνδρομή.

εναρξη ατομικης επιχειρησης δικαιολογητικα

Ένα λογιστής θα σας βοηθήσει να κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης ώστε να τη στήσετε κάταλληλα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα βήματα είναι απλά και είναι τα εξής:

 1. Η προεγγραφή στα επιμελητήρια έχει καταργηθεί, εκτός κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων, όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος απαιτείται αρχική εγγραφή το οικονομικό, τεχνικό επιμελητήριο. Οι ατομικές που έχουν έστω ένα καδ εμπορικού χαρακτήρα θα πρέπει να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ, εκτός αν καδ δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα αλλά θέλουν να κατοχυρώσουν διακριτό τίτλο.
 2. Φορολογική έδρα χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση για την ιδιοχρήσης ακινήτου με δήλωση ε9 ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου

  • Επαγγελματική στέγη Mίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση ακινήτου που έχει τη χρήση γραφείου ή καταστήματος
  • Κατοικία Μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρησηση κατοικίας ολόκληρης ή μέρους κατοικίας π.χ. 25τ.μ. από 100τμ, τα έξοδα έδρας θα είναι στο 25% των λογαριασμών ΔΕΚΟ.

  Στη περίπτωση κάνετε ατομική επιχείρηση με έδρα το σπίτι δηλαδή μέρος της κατοικίας σας θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα όπως ένα δωμάτιο, δεν μπορεί η επιχείρηση να έχει την εμπορική ιδιότητα ή να είναι νομικής μορφής όπως Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία κτλ. ή δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η χρήση μέρους της κατοικίας μπορεί γίνει στη περίπτωση ελεύθερου επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών.

 3. Εύρεση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότηταςσυγκεκριμένα του κύριου ΚΑΔ αλλά και των βοηθητικών εάν υπάρχουν. Οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότας καδ απεικονίζουν το αντικειμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

 4. Εντυπο δ211 συμπλήρωση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και αριθμός ΑΜΚΑ
 6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και η κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) με γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ
 7. Πτυχίο - άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται μέσω taxis στα αιτήματα μου ή με φυσικό φάκελο και στη συνέχεια πέρνετε από τη ΑΑΔΕ βεβαίωση έναρξης ατομικής επιχειρησης μέσα από το e-κοινοποιήσεις μετα από 2-3 εργάσιμες μέρες συνηθως αν γίνει ηλεκτρονικά

 8. Η Απογραφή ή επανεγγραφή στο e-εφκα από Φεβρουάριο 2022 καταργήθηκε ως προϋπόθεση για την έναρξη στη ΔΟΥ που ήταν απαραίτητο στο ηλεκτρονικό ή φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά. Αυτό το βήμα και επιλογή ασφαλιστική κλάσης γίνεται σε μετέπειτα στάδιο για και θα επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορια.
 9. Τέλος έχετε την οριστική εγγραφή ηλεκτρονικά στο επιμελητήριο ή απαλλαγή εξαρτάται

Αν σας ενδιαφέρει να αναλάβει τη διαδικασία ένα λογιστικό γραφείο επικοινωνήστε μαζί μας.

» Επιπλέον: Υπολογισμός φορολογίας ατομικής επιχείρησης

Επιπλέον δικαιλογητικά όταν απαιτούνται

 1. Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή ένταξης στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για έσοδα έως 10.000€ (εφόσον επιλεγεί) δηλαδή το άρθ39 ΦΠΑ
 2. Σύμβαση με πελάτη, (Για λόγους απόδειξης απασχόλησης επιχειρηματία παρ.9 άρθρου 39))
 3. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ) σύμφωνα με άρθρο 80 κ 81 Ν3463/2006 σε συνδυασμό του ν.4442/2016
 4. Βεβαίωση αυτοψίας εδρας (Εφόσον δεν πάρετε απαλλαγή)
 5. Γνωστοποίηση στο notifybusiness.gov.gr Ν. 4442/2016 για όσους δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματοι πωλητές, κεφετέριες και καφεκοπτεία, τα πρατήρια άρτου, πώληση τυποποιημένων τροφίμων, καταστήματα εντός τουριστικών καταλυμάτων, κέντρα αποθήκευσης και διανομής
» Επιπλέον: Τα παραστατικά και οι δαπάνες των επιχειρήσεων

Η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος δηλαδή η εκτύπωση έναρξης επιχείρησης μαζί με τις πληροφορίες για τους ΚΑΔ μπορεί να βρεθεί στο μητρώο της εφορίας αλλαγή στοιχείων μητρώου -> είσοδος στην εφαρμογή -> στοιχειά επιχείρησης -> αναλυτική έκδοση

μετα την εναρξη εργασιων

 • Επαγγελματικός λογαριασμός σε τράπεζα και δήλωση του στο taxis
 • Τερματικό POS ή και virtual mobile app για αποδοχή πληρωμών με πιστωτική κάρτα
 • Ταμειακή Μηχανή δηλαδή δηλαδή Φορολογικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ) όπου εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και μια σειρά από επιχειρήσεις οπως κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου κτλ.
» Επιπλέον: Τα πάγια της επιχείρησης και οι αποσβέσεις

Πρόσληψη προσωπικού

Έαν απασχολήσετε προσωπικό τότε χρειάζεται να γίνει απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ δηλαδή να γίνει πιστοποίηση εργοδότη ώστε να λάβετε αριθμό μητρώου εργοδότη που είναι απαραίτητο για την αποστολή της Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Η ΑΠΔ περιλαμβάνει τις Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που είναι το έντυπο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το χρόνο απασχόλησης κάθε εργαζομένου όπως την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Yπολογίστε εύκολα το κόστος εργαζομένου για μεγάλη χρονική περίοδο δηλαδή τα έξοδα μισθοδοσίας ή μόνο για ένα μήνα με τον calculator υπολογισμό μισθού

Στο eshop μας θα βρείτε λύσεις λογισμικού για Eφαρμογές γραφείου όπως το outlook για την ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας και την οργάνωση ραντεβού με ημερολόγιο, αυτό με 10% έκπτωση αν πραγματοποιήσετε την έναρξη της επιχείρησης σας σε εμάς.


Επιλέον μπορείτε να κοιτάξετε τον τιμοκατάλογο για αμοιβή λογιστή

εναρξη επιτηδευματος ελευθερου επαγγελματια με μπλοκακι

Αν θέλετε να κάνετe έναρξη μπλοκάκι και να φορολογηθείτε με τη κλίμακα των μισθωτών τότε χρειάζεται να συντρέχουν κάποιες προϋποθεσεις όπως έγγραφη σύμβαση εργασίας από 1 εώς 3 εργοδότες, δήλωση επαγγελματικής έδρας το σπίτι σας, η φύση της δραστηριότητας να είναι ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, να μην εργάζεστε παράλληλα και ως μισθωτός, και δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα, το πληρείται τις προϋποθέσεις τουπαρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013

Όσο αφορά την ασφάλιση αυτής της περίπτωσης, δηλαδή της έναρξη επαγγέλματος με μπλοκάκι ως μισθωτός αν εργαζεστε μόνο ως σε 1 ή 2 εργόδότες και όχι στη περίπτωση 3 ή περισσότερων με τον 75% του συνολικού εισοδήματος από ένα, με σύμβαση μεγάλης διάρκειας πχ 10 μήνες, τότε ο εργοδότης μπορεί να κάνει την παρακράτηση εισφορών 20% και να τις αποδόσει στο εφκα παρ.9 του άρθρου39 Ν. 4387/2016 αφού πρώτα έχει γίνει πρώτα αίτηση υπεύθυνη δήλωση προς εργοδότη και στη συνέχεια αποδοχή της σύμβασης.

ατομικη επιχειρηση και μισθωτος

Σε περίπτωση που εργάζεστε ως μισθωτός και παράλληλα έχετε κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης τότε υπάρχει η ιδιότητα της παράλληλης ασφάλισης που σημαίνει ότι μέρος των ασφαλιστικών εισφορών ως ελεύθερων επαγγελματία μπορούν να μειωθούν ή και να απαλλαγούν τελείως λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της ασφαλιστική εισφορά από τη μισθωτή εργασία