Τι είναι ΚΑΔ

O ΚΑΔ δηλαδή ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης ή τη σύσταση εταιρείας. Αντικατοπτρίζουν το ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης.

O κωδικός της κύριας δραστηριότητας απεικονίζει ποια είναι η κύρια δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα (κύκλο εργασιών) ή που αναμένεται να έχει μεγάλο. Επιπλέον μπορούν να προστεθούν διαφορετικές δραστηριότητες αρκεί να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Που θα βρείτε τους ΚΑΔ

Στην ΑΑΔΕ σε αρχείο excel, pdf κτλ εδώ

Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των ΚΑΔ

  • Κύριος ΚΑΔ - Η βασική δραστηριότητα
  • Δευτερεύων ΚΑΔ - Εναλλακτικές επιπλέον και διαφορετικών αντικειμένων
  • Βοηθητικός ΚΑΔ - Απόθηκη ή λογιστήριο

Πως επιλέγω ΚΑΔ

Επιλέγουμε αυτούς που ταιριάζουν στις δραστηριότητες που θα ασκήση η επιχείρηση και δηλώνονται στο έντυπο Δ211

ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. ΑΑΔΕ
  2. Mητρώο και Επικοινωνία
  3. Στοιχεία επιχείρησης
  4. Δραστηριότητες Επιχείρησης
  5. Συνοπτική Εκτύπωση

Πόσους καδ μπορώ να έχω

Μπορείτε να προσθέσετε όσους ΚΑΔ θέλετε και σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αρκεί να διαθέτε τη απαραίτητη άδεια επαγγέλματος όταν απαιτείτε ή καταστήματος ή βιοτεχνικής - βιομηχανικής εγκατάστασης

Μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω καδ μετά την έναρξη

Ναι φυσικά μπορείτε να προσθέσεται ή να αφαιρέσετε καδ αρκεί να είναι η επιχείρηση ασφαλιστικά ενήμερη στο ΕΦΚΑ και αυτό με 2 τρόπους

  1. Μέσω ΑΑΔΕ αλλαγή στοιχείων μητρώου
  2. Με το έντυπο Δ211 μέσω από την εφαρμογή του taxis Τα αιτήματα μου

Επιχείρηση θέλει να προβεί σε εργασίες κατασκευής υποκαταστήματος

Οι ΚΑΔ που δηλώνονται είναι:

41202001 εργασίες διαμόρφωση ή ανέργεσης κτίσματος με ΜΔΕ

41202002 εργασίες διαμόρφωση ή ανέργεσης κτίσματος με ΧΔΕ


επικοινωνήστε για την έναρξη της επιχείρησης σας