Ο τύπος μια επιχείρησης εξαρτάται από τις ανάγκες και το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος, ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, έχει εμπορική ιδιότητα, η σύμπραξη περισσότερων ατόμων έχει πάντα μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Η συνεργασία τον ατόμων έχει αποτέλεσμα τη συγκρότηση εταιρεια με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής, επιπλέον το μέγεθος και οι κανόνες μεγεθους των οντοτήτων καθορίζεται από το Αρθ2 Ν4308/2014. Παρόλα αυτό οι καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές καθορίζονται από τα ίδια παρασταστικά όπως είναι τα παρακάτω.

Παραστατικά

 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Μη Συσχετιζόμενο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
 • Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Συμβόλαιο - Έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - ενοίκια έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - Φόρου Διαμονής
 • Απόδειξη Είσπραξης - Αγροτών / Πώληση -Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000
 • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο αφορά σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Αγοράς ή Τίτλος κτήσης για αγορά αγαθων ή υπηρεσιών από ιδιώτη
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - ΑΛΠ
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - ΑΠΥ
 • Απλοποιημένο Τιμολόγιο (λιανικής)
 • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Για άνω 50 ευρώ συλλέγετε τα στοιχεία πελάτη)


 • Για την έναρξη ή τη παύση λιανικού φορολογικού μηχανισμού πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσια εντός 10 ημερών, όπως είναι η λειτουργία ταμειακής μηχανής πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης Φ.Η.Μ.

  έκδοση τιμολογιου

  Ό χρόνος έκδοσης ορίζετε εώς το αργότερο της 15ης μέρας του επόμενου μήνα της παράδοσης προϊόντων ή ολοκληρωση της υπηρεσίας. Στη περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών η παράδοσης αγαθών είναι η 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη περίοδου που μέρος της αμοιβής καθίστατε απαιτητό. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψεως υπηρεσιάς με την απόκτηση του δικαιώματης αυτής π.χ. συνδρομητικές υπηρεσίες

  Στη περίπτωση της αυτοτιμολόγησης προτείνετε να υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομενων και τιμολόγιο ο τίτλος είναι αυτοτιμολόγηση αρθ8 παρ5 & 8 Ν4308/2014 και αρθρ9 παρ 1 Ν4308/2014 και ΠΟΛ 1003/2014

  Επιπλέον αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες μπορείτε να συναντήσετε σε τιμολόγια τον παρακάτω συμβολισμό 2/10net30 αυτό σημαίνει ότι τιμολόγιο πρέπει να εξοφληθεί στις επόμενες 30 ημέρες, αλλά αν εξοφληθεί στις επόμενες 10 θα υπάρχει έκπτωση 2%

  Πιστωτικό Τιμολόγιο

  Ορίζεται από παρ.6 άρθρ8 ν.4308/2014, αυτό εκδίδεται στη περίπτωση
  1) περίπτωση εκπτώσεων
  2) περίπτωση επιστροφών
  3) άλλες διαφορές όπως είναι οι για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ

  Επαγγελματικός λογαριασμός

  Υπόχρεοι δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού είναι όοοι έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα 45231/2017 ΚΥΑ δηλαδή όσοι είναι υπόχρεοι στην αποδοχή πληρωμών με καρτα. Επαγγελματικό λογαριασμός πρέπει να δηλωθεί στο taxis μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της δραστηριότητα και θα πρέπει να πραγματοποιουνται συναλλαγές μονο την επιχείρηση.

  Ιδιωτικά συμφωνητικά

  Τα ιδιωτικά συμφωνητικά είναι η έγγραφη συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες σε μεγάλη διάρκεια και επανάληψη, καταχωρούνται στη κατάσταση συμφωνητικών σε διάστημα 20 μέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου

  Διπλογραφικό και απλογραφικό λογιστικό σύστημα

  Τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρούνται στο προβλεπόμενο χρόνο που καθορίζει η φορολογική νομοθεσία. Στη περίπτωση απλοφραφικών απλά τηρούν βιβλίο εσόδων - εξόδων.

  Απογραφή αποθεμάτων

  Οι επιχείρησεις που απαλλάσονται από την απογραφή τέλους χρήσης είναι οι μικρές επιχείρήσεις με τζίρο μικρότερο από 150.000Ε σε πωλήσεις αγαθών και τηρούν απλογραφικά βιβλία. Όσες είναι υποχρεωμες να κάνουν απογραφή θα πρέπει να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται ποσοτικά δεδομένα περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης, ποσότητα για κάθε είδος και σε κάθε αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεματων γίνεται με έμμεσες τεχνικές.

  Τεχνικός ασφαλείας και ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται.

  Αφόρα όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο, ο ρόλος του είναι να ελέγχει και να υποδυκνύει τα απαραίτητα μέτρα για τις σωστές υγειονονμικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγεί ατυχημάτων. Οι υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο . Υπο συγκεκριμένες συνθήκες και ο ίδιοςεργοδότης μπορεί να γίνει εάν απασχολεί λιγότερο απο 50 εργαζόμενους και η επιχείρηση του ανήκει στο βαθμό επικινδυνότητας Β' ή Γ' και υπό την προϋθεση ότι έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιντούνται

  Επαγγελματική Μίσθωση

  Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης τότε χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακόμα στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου καθώς προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα σε κάποιες περιπτώσεις απλή βεβαίωση.

  • Ενοικιάση επαγγελματικού χώρου ή δωρεάν παραχώρηση του
  • ιδιόχρηση ιδιόκτητης κατοικίας ή δωρεάν παραχώρηση της
  • Ενοικιάση μέρους μισθωμένης κατοικία για επαγγελματική χρήση.

  Έξοδα Επιχείρησης

  Όλα τα έξοδα και γενικότερα τα λογιστικά γεγονότα διέπονται από την αρχή του δεδουλευμένου δηλαδή αναγνωρίζονται στην περίοδο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση ανεξάρτητα αν έχει πληρωθεί ή όχι. Δηλαδή αν υπάρχει ένα λογαριασμός κοινής ωφέλειας βρίσκεται μεταξύ δύο χρήσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί αντίστοιχο ποσό στα δύο έτη.

  Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

  είναι όσες πραγματοποιούνται ως προς το συμφέρον της επιχείρησης ή για συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και αποδεικνύονται με πραγματικά παραστατικά και έχουν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης

  Γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείου, μέρος του λογαριασμου της ΔΕΗ χωρίς τα τέλη υπέρ τρίτων, λογαριασμός σταθερής και κινητής, ταχυδρομικά έξοδα. κτλ

  Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (ΧΔΕ)

  Είναι αυτές οι οποίες ο ΦΠΑ δεν αφαιρείται αλλά εκπίπτουν από τη φορολογία για το προσδιορισμού του κέρδους της επιχείρησης, όπως είναι αγορά τροφίμων για το γραφείο, διαμονή σε ξενοδοχείο για επαγγελματικό ταξίδι, επαγγελματικά γεύματα καθώς η βενζίνη επιβατικού ιδιωτικής χρήσης.

  Ειδικότερα για την περίπτωση των καυσίμων για πάνω απο 100Ε η απόδειξη είναι απλοποιημένο τιμολόγιο όπου πρέπει να περιλαμβάνει το ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφόριας αυτοκινήτου για να περαστεί σας έξοδο. Για την περίπτωση κάτω από 100 ευρώ ο έξοδο σας είναι Α.Λ.Π από το πρατήριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του πρατηρίου και τον αρθμός κυκλοφορίας

  Παγιο με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

  Τα πάγια συμπεριλαμβάνονται όπως εξοπλισμός Η/Υ, το λογισμικό όπως τα λογιστικά προγράμματα και εδω ο φπα συμψηφίζεται

  Πάγιο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

  Πάγια μπορει να είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

  Μισθοδοσία

  Το μισθολογικό κόστος μιας επιχείρησης αποτελεί έξοδο και και μπορειτε να χρησιμοποιήσετε το δημοφιλες calculator υπολογισμός μισθού για να έχετε ένα ενδεικτικό κόστος για τα καθαρά που παίρνει ο εργαζόμενος αλλά και να υπολογίσετε το κόστος του εργαζομένου. Για ολοκληρωμες λύσεις διαχείρισης από μπορείτε να απευθυνθείτε σε κατάλληλο επαγγελματία λογιστή

  Λήψη Υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

  Για λήψη υπηρεσίας από ελεύθερους επαγγελματίες όπως λογιστές, προγραμματιστές δικηγόρους για τιμολόγια πάνω από 300Ε θα πρέπει γίνει παρακράτηση φόρου 20% και απόδοση του φόρου μέσα από την εφαρμογή Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων το αργότερο μέσα στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πληρωμής που είχε υποχρέωση σε παρακράτηση

  Παροχή σε είδος όπως είναι η αξία οχήματος

  Μπορείτε να παραχωρήσετε είδος ένα όχημα σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο είτε αυτό το όχημα ανήκει στην επιχείρηση είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Για να υπολογίσετε την αξίας παραχώρησης όπου είναι εισόδηματα για αυτό που ωφελείτε μπορείτε να δείτε ΠΟΛ 1045/24.03.2017. Ο υπολογισμός γίνεται ως ποσοστός Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) και μειώνεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος.

  Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματoς χαρακτηρίζεται από αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων συν έξτρα εξοπλισμό προ Φ.Π.Α και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων

  Οι αλλαγές παροχέ σε είδος είναι στο νόμο. 4646. 2019.

  Κάθε λογιστικό γραφείο μπορείς να σας ενημερώσει για τα απαραίτητα παραστατικά και τον χειρισμό τους για την σωστή χρονικά άποδοση φόρων


  Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.