Μισθωτήριο Ακινήτου Online

Online φοροτεχνικές υπηρεσίες για τους ιδιώτες στην Ελλάδα

Η διαδικασία είναι απλή το μόνο που θα κάνετε είναι η συμπλήρωση του ΑΦΜ ενοικιαστή καθώς και τα στοιχεία της μίσθωσης όπως διάρκεια, το ποσό του μισθώματος κτλ. Το κόστος ανέρχεται στα 19€ εδώ μπορείτε να επαληθεύσετε την λογιστική μου άδεια Βοντικάκης Βασίλης.

Βήμα 1ο

ΟΝΟΜΑ*
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*

Διαθέτω κωδικούς Taxis

ΑΦΜ ενοικιαστή:

Έναρξη μίσθωσης ημερομηνία

Διάρκεια μίσθωσης

Είδος μίσθωσης

Παρακαλώ συμπληρώστε ότι άλλο θεωρείτε απαραίτητο και αν γνωρίζετε τους κωδικούς taxisnet όπως και ενεργειακό πιστοποιητικό αν δεν υπάρχει

0 € με φπα

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η προσθεσμία σύνταξης του μισθωτηρίου;

Μέχρι το τέλους του μήνα μετά από το μήνα έναρξης της μίσθωσης δηλαδή αν ξεκίνησε στις 15/02/2024 θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/03/2024

Πως γίνεται η ανανέωση της μίσθωσης;

Αυτό γίνεται με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όπου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο, η διάρκεια, το μίσθωμα, η ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού και το ενεργειακό πιστοποιητικό

Ποιος είναι υπόχρεως σε σύνταξη μισθωτηρίου;

οι μισθώσεις που αφορούν

  • μίσθωση κατοικίας
  • επαγγελματικές μισθώσεις
  • βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας
  • αγροτική / γεωργική
  • δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος
  • εκμισθώσεις του άρθρου 41 ν.4172/2013

Η αποστολή των δεδομένων γίνεται
μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL

τ. 2810254605
κ. 6977460137