Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ποιοτικά αποτελέσματα για εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων

λογιστικό γραφείο ηράκλειο

Λογιστικο Γραφειο Ηρακλειο

Αναλαμβάνει τη σχεδίαση ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων σε επιχείρησεις και ιδιώτες. Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες με πρωταρχικό μας μέλημα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα συνέπεια, είμαστε πάντα ενήμεροι για τις τελευταίες αλλαγές τις φορολογικής νομοθεσίας και δημιουργούμε δικληδες ασφαλειας για την ακριβή φορολογική εικόνα και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Τήρηση Βιβλίων Β'

 • Μηνιαία ενημέρωση βιβλίων
 • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Eνδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υποβολή Παρακρατούμενων φόρων
 • Έλεγχος της πορείας αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη φορολογίας Εισοδήματος

Διαχείριση Mισθοδοσίας

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Σύνταξη μισθοδοτικής κατάστασης
 • Aναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ΑΠΔ
 • Υποβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ
 • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής εργαζομένων
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων
 • Προετοιμασία και έκδοση λογιστικών άρθρων

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2
 • Περιουσιολόγιο Ε9
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Υπολογισμός τεκμηρίων
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου
 • Συμπληρωση κοινωνικών επιδομάτων
Φορολογικές δηλώσεις.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποβολή των εντυπων E1-E2-E3 λαμβάνοντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Αυτό δια ζώσης στο Ηράκλειο ή απομακρυσμένα με online φορολογική δήλωση