Κόστος εργαζομένου και τα καθαρά που θα λάβει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μεικτά

Καθαρό Πακέτο
ή
Mηνιαίος Μικτός

Αρχική Ημ/νια: Μήνας Μέρα

Τελική Ημ/νια: Μέρα

Εποχικός     Αποζημείωση άδειας (χρήμα)

Πακέτο Ικά:     Προυπηρεσια:

Παιδια:     Περιόδος

ΜήνεςΑποδοχέςΕισφ Εργαζ.Εισφ. ΕργοδΦΜΥκαθαροςΣυν. Κόστος
12000426.69488.6 211.991361.322488.6
22000426.69488.6 211.991361.322488.6
32000426.69488.6 211.991361.322488.6
42000426.69488.6 211.991361.322488.6
52000426.69488.6 211.991361.322488.6
62000426.69488.6 211.991361.322488.6
72000426.69488.6 211.991361.322488.6
9529.2417420.2

μέρες Αποδ. Εισφ. Εργαζ. Εισφ. Εργοδ. ΦΜΥ Καθαρά Συνολικό Κόστος
ΔΧ 0.81 1620 345.67 388.8 131.55 1142.77 2015.77
ΔΠ 0.13 260 55.72 62.4 0 204.28 323.52
Ε.Α 14 1000 213.49 240 15.89 770.62 1244.3
2117.673583.59
Συνολο Καθαρού Πακέτου 11646.91
Συνολικό Κόστος 21003.79