Υπηρεσίες web development για επιχειρήσεις

Το διαδίκτυο αποτελεί μια ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία να αυξήσει τη βάση πελατών του προσφέροντας προϊόντα ή υπηρεσίες στο τοπικό επίπεδο αλλά και σε μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή.

Χρησιμοποιώντας τη λύση διαδικτυακών εφαρμογών σχεδιασμένες ακριβώς στις ανάγκες της επιχείρησης σας, αυτό μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες υπάρχοντος λογισμικού που χρησιμοποιείτε όπως ένα εμπορικό πρόγραμμα ERP ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Υπάρχουν δημοφιλείς υπηρεσίες για email marketing, sms, διαθέσιμες μέσω διαδικτύου και μπορούν να συνδεθούν με το πληροφοριακό σας συστήμα και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους επιχειρισακού σας πόρους.

Ακόμα μπορεί να σχεδιάσετε από την αρχή εφαρμογές που περιλαμβάνουν λειτουργίες που δεν υπάρχουν σε έτοιμες λύσεις λογισμικού για Desktop Windows ή στο διαδίκτυο

Εμείς έχοντας εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το marketing, τη λογιστική, κτηματομεσητικά, ασφαλιστικά μπορούμε υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Αυτό μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε τεχνολογίες του web και όχι μόνο, προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση σας

Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αντλήσετε μεγαλύτερη αξία - customer lifetime value και διατηρώντας ένα χαμηλό customer acquition cost, αυτό έχοντας μια σειρά από εργαλεία που θα σας επιτρέψουν ευελιξία και τη γρήγορη αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών σας πόρων.

Ζητήστε Προσφορά
Όνομα
Μήνυμα

6977460137  ή  2810254605

Backend Technologies

  • Python
  • .Net
  • PHP
  • Java
  • Node.JS

FrontEnd Technologies

  • Angular
  • Vue.JS
  • React.JS
  • Flutter
  • Xamarin

Frameworks