Το Refactoring κώδικα είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται βελτίωση του πηγαίου κώδικα σε ένα project, αλλά χωρίς να γίνονται αλλαγές στη λειτουργικότητα μιας διαδυκτιακής εφαρμογής web app. Τα πολύπλοκα και μεγάλα τμήματα κώδικα μπορούν να απλοποιηθούν σε μικρότερα κομμάτια, καθώς και να εξαλειφθεί η συχνά επαναλαμβανόμενες γραμμές του κώδικας.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί σημαντικό μέρος στα πλαίσια ανάπτυξης ενός project και ειδικά σε όσους ακολουθούν διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού με τη μεθοδολογία agile. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και το πιο βασικό είναι ότι θα μειώσει το technical debt που δημιουργείται στα projects με τη πάροδο του χρόνου. Επιπλέον για να αποφεχθούν τα προβλήματα παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει ήδη και μια διαδικασία τεσταρίσματος  όπως είναι τα unit tests.

Μερικές τεχνικές refactoring

Τρεις βασικές τεχνικές είναι οι παρακάτω

  • Απλοποίηση των μεθόδων καθώς ο κώδικας μεγαλώνει και γίνεται και γίνεται μακροσκελής κώδικα σε μια μέθοδος, επιβάλλεται να σπάσει σε μικρότερα μέρη.
  • Ενοποίηση κώδικα. Χρησιμοποιείται για να εξαλειφθούν τα διπλότυπα μέρη του κώδικα ακολουθώντας την αρχή του Dry Principle τη δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων.
  • Μια άλλη τεχνική αναδιαμόρφωσης είναι η σωστή ονομασία των συναρτήσεων και κλάσεων ακολουθώντας τα coding standards σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού.

Γενικά η σωστή ονοματοδοσία θα επιτρέψει στους προγραμματιστές να απαλλαγούν από τα πολλά σχόλια που περιγράφουν τις λειτουργίες των μεθόδων, των κλάσεων και απλών συναρτήσεων.

Ευανάγνωστος και καθαρός κώδικας

Πολλοί developers σπαταλάνε περισσότερο χρόνο στο να διαβάζουν κώδικα παρά στο να γράφουν καινούργιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα σημαντικό πλεονέκτημα του refactoring όπου μπορεί να μειωθεί ο χρόνος του development καθώς και της αλληλεξάρτησης μια ομάδας προγραμματιστών που δουλεύουν στο project

Ο κώδικας που φαίνεται πολύ περίπλοκος ή έχει μεγάλη έκταση σε ένα αρχείο είναι υποψήφιος για refactoring, μια ένδειξη είναι αν οι developer πρέπει να κάνουν μεγάλο scroll για να διαβάσουν μια συνάρτηση ή κλάση.

Επιπλέον ο βαθύς ένθετος κώδικας - deep nesting είναι αλλαή μια ένδειξη και αυτό γιατί οι ένθετες συναρτήσεις συνήθως δεν είναι μεγάλες, αλλά δυσκολεύουν κάποιο να ακολουθήσει τη λογική κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.

Επιπλέον ο πολύπλοκος κώδικας δεν είναι απλά δύσκολο για κάποιον να τον κατανοήσει αλλά δεν ακολουθεί και τι καλύτερες πρακτικές του software engineering για αυτό και πρέπει να γίνονται implementation των design patterns. Σε διαφορετική περίπτωση αλλαγές του κώδικα μπορουν να κάνουν τη κατάσταση εύθραυστη και να αυξήσουν τα bugs.

Η ύπαρξη quality assurance και εργαλείων software testing

Μια σουίτα δοκιμής για την εκτέλεση unit tests, functional test είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής, το refactoring δεν πρέπει να αλλάζει τα αποτελέσματα των tests.

Τα test suits όπως το codeception για την PHP ή για frameworks όπως το Symfony  , το Robot Framework για την Python θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα και όσο προχωρά το refactoring να ενημερώνεται τα υπαροντας tests.

Οι προγραμματιστές ενδέχεται να προσθέτουν πρόσθετο κώδικα που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα, αλλά θα πρέπει να τεσταριστεί. Πρόσθετες δοκιμές - tests μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους μελλοντικούς προγραμματιστές εάν η βάση κώδικα χρειαστεί να refactoring.