Υπολογισμός καθαρού μισθού

μισθοδοσία αρχική
Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : 705,96 €

Αποτελέσματα μισθοδοσίας
Μικτός Μισθός 830 €
Εργοδoτικές εισφορές Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του εργοδότη που υπολογίζονται στη μισθοδοσία
185,01 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου Οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου από τη διαχείριση της μισθοδοσίας
115,12 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 8,92 €
Καθαρός Μισθός
Η καθαρή πληρωμή το μήνα που θα λάβετε στο τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας
705,96 €
Μικτό Ωρομίσθιο 4,98 €

πως γίνεται ο υπολογισμός μικτά σε καθαρά;

Ο μικτός μισθός είναι το ποσό που αμοίβεται ο εργαζόμενος κάθε μήνα, από αυτό αφαιρούνται οι (-) ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και (-) ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, το ποσό που μένει είναι ο καθαρός μισθός. O μηνιαίος μεικτός μισθός μπορεί να προσαυξάνεται στη περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον ώρες υπερεργασίας, υπερωρίες ή εργασία τη νύχτα δηλαδή βραδινά, αργίες ή άλλα επιδόματα όπως είναι τα bonus.

Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν η ασφαλιστικών κρατήσεων 50% που αφορά τη λοχεία και η επιδότηση εργατικής, πχ όπως ισχύει στη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρης.

τι μισθό δικαιούμαι;

Ο μισθός καθορίζεται από την ειδικότητα του εργαζομένου και τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία ανήκει, και αυτό λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η προϋπηρεσία η και άλλους. Εκτός από τη μηνιαία αμοιβή στο ιδιωτικό τομέα ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εργασίας του, δικαιούται το δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Η διαφορά του έμμισθου από του ημερομήσθιου εργαζόμενου

Ο υπάλληλος - έμμισθος είναι αυτός που προσφέρει κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία με σταθερή αμοιβή κάθε μήνα, ενώ ο εργατοτεχνίτης - ημερομήσθιος προσφέρει σωματική εργασία και αμοίβεται με τις πραγματικές ημέρες εργασίας του κάθε μήνα, οπότε για το δευτερο χρησιμοποιείστε το calculator υπολογισμός μισθού ημερομήσθιου

Πως φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία;

Το είσοδημα του εργαζομένου στη διάρκεια του χρόνου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών όπου η παρακράτηση γίνεται από τον εργόδοτη όπου ο λογιστής κάνει δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και τα ποσά του ΦΜΥ και των ετήσιων μικτών και καθαρών αμοιβών εμφανίζονται αθροιστικά κάθε χρόνο στη φορολογική δήλωση E1 στο πίνακα 4.

Βασικός μισθός ιδιωτικού τομέα

Ο βασικός μισθός και τα κατώτατα όρια των αποδοχών εξαρτώνται από παραμέτρους όπως η προϋπηρεσία ή οικογενειακή κατάσταση και άλλες, όπου με ακρίβεια τεκμηριόνται σε κάθε σύμβαση εργασίας π.χ. ομοιοεπαγγελματική, κλαδική στην ειδικότητα του κάθε εργαζομένου.

Ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα επιλέγετε στο calculator 14 μήνες (περιόδους) απασχόλησης τον υπολογισμό του καθαρού μισθού

υπολογισμός μισθού ε1

To ωράριο σε πλήρη απασχόληση ορίζεται ως το συμβατικό ωράριο σε πενθήμερο με 40 ώρες την εβδομάδα με 8 ώρες την ημέρα σε πενθήμερο ή 6 μέρες την εβδομάδα από 6 ώρες και 40 λεπτά

.

Επιπλέον καθιερώνεται και η πλήρης 4ημέρης απασχολησης από 10 ώρες την ημέρα μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου

O δεύτερος τύπος είναι ο ημερομίσθιος (κάτα κύριο τρόπο σωματική εργασία) και το εισόδημα εξαρτάται από τον πραγματικό αριθμό ημερών εργασίας κάθε μήνα. Ένας επιπλέον βασικός διαχωρισμός είναι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι οι περίοδοι απασχόλησης που σχετίζονται με την αμοιβή, για το ιδιωτικό τομέα είναι 14 μήνες και όχι 12 μήνες

Γενικά για τον υπάλληλο ο μισθός υπολογίζεται για 25 μέρες κάθε μήνα ενώ αντίθετα για τον ημερομίσθιο βγαίνει με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών εργασίας. Οπότε το μεικτό ωρομίσθιο π.χ. για το κατώτατο μισθό είναι 650€ / 25 μέρες = 26€ στη συνέχεια 26€ / 6.667 = 3.89€ την ώρα.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελουν η καθηγητές φροντιστηρίων όπου αντί για 40 ώρες εργάζονται 21 ώρες την εβδομάδα στο πλήρες ωράριο, λογαριάζοντας 25 ασφαλιστικές ημέρες. To ωρομίσθιο υπολογίζετε ως 650€* (6/21)*(1/25) = 7.42€

Το διάλειμα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας και μέχρι ανώτατο όριο 30 λεπτά την ημέρα

Κατεβάστε την εφαρμογή για υπολογισμό μισθού

Μισθοδοσία πρόσθετες αμοιβές

Οι πρόσθετες αμοιβές είναι ώρες υπεργασίας, νόμιμης υπερωρίας, αργίες, βραδυνά εφόσον δεν ανοίκουν στις τακτικές αποδοχές δηλαδή δεν πραγματοποιούνται κατ' επανάληψη περιοδικά τότε υπόκοινται σε παρακράτηση φόρου 20%

Υπερεργασία

Οι ώρες που αποτελούν υπερεργασία είναι μέχρι 5 πέντε ώρες για όσους έχουν συμβατικό ωράριο 40 ώρες πενθήμερης εργασίας (8 ώρες / ημέρα), δηλαδή το νόμιμο τους ωράριο είναι 45 ώρες εβδομαδιαίως και η 9η ώρα έχει την έννοια υπερεργασίας.

Για τη περίπτωση του 6ημέρου το νόμιμο ωράριο είναι 48 ώρες, δηλαδή ώρες που μπορουν να μπουν στην έννοιας της υπερεργασίας είναι μέχρι 8 οκτώ ωρες με ανώτατο όριο 2 ώρες ανά ημέρα.

Η προσαύξηση πέρα του συμβατικού ωραρίου περιέχει προσαύξηση 20% του ωρομισθίου για τις ώρες υπερεργασίας.

Υπερωρίες

Οι ώρες υπερωρίας αποτελούν αυτές που ξεπερνούν το νόμιμο ωράριο δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει το συμβατικό συν τις ώρες υπερεργασίας. Συγκεκριμένα για την περίπτωση της πληρης πενθήμερης εργασίας η υπερωρία ξεκινά την 46η ώρα και μετά και λογαριάζεται η 10ή ώρα και μετά εργασία σε μια ημέρα.

Για τους απασχολούμε με 6ήμερο οι υπερωρίες ξεκινούν από τη 49η ώρα και μετά. Η προσαύξηση πέρα του νομίμου ωραρίου είναι 40% του ωρομισθίου για κάθε υπερωρία. Οι υπερωρίες μπορούν να είναι μέχρι 3 ώρες ημερησίως και 150 ως μέγιστος αριθμός το χρόνο

H δήλωση υπερεργασίας δεν είναι υποχρεωτική να δηλώνεται έντυπο Ε8-εργάνη αλλά οι υπερωρίες είναι υποχρεωτικές να δηλώνονται πριν την πραγματοποίηση τους στο έντυπο Ε8 Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης, ή με αποστολή sms από τον εργοδότη.

Μέρες Αργίας

Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με απόφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο. Επιπλέον προστίθονται η 1ή Ιανουρίου και 6η ιανουριου η γιορτή των θεοφανείων

Άδεια Ασθενείας

H άδεια ασθενείας που βρίσκεται σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.

Ασφάλιση Μισθωτών

H ασφάλιση των μισθωτών ιδιωτικού τομέα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης N. 4670/2020, επιπλέον μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ασφαλίζονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ υποχρεωτικά, άρθρ76 του ν.4387/2016 και τροποποιήθηκε με άρθ41 Ν.4670/2020)

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

Στη φορολογία εισοδήματος, ο ΦΜΥ είναι ο φόρος ο οποίος εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος τους. Υπολογίζεται με βάση ποσοστό το οποίο έχει προοδευτική αύξηση, αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο το εισόδημα τόσο μεγαλύτερος φόρος προκύπτει, έχοντας διαφορετικές κλιμακες ποσοστών ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος.

Αυτός ο φόρος εφαρμόζεται στη πηγή δηλαδή παρακρατείται από εργοδότες και αποδίδεται στο δημόσιο από αυτούς μέσω λογιστών με δήλωση ΦΜΥ. Αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής πληρωμής

TEKA

Από 1-1-2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον αναλάβουν εργασία για την οποία υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ είναι 3% εργόδοτης 3% εργαζομένος με με χωριστή ΑΠΔ.

Εποχική εργασία και ΦΜΥ

Είναι ένας επιπλεόν τρόπος εργασίας απασχόλησης των εργαζομένων για μερικούς μήνες κάθε χρόνο, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά όπως τα ξενοδοχεία. Η εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 μήνων το χρόνο, επιπλέον φμυ υπολογίζεται διαφορετικά οπότε σε αυτήν την περίπτωση επιλέξτε του μήνες εποχιακής εργασίας που θα εργαστείτε για να εμφανιστεί ο αντίστοιχος φμυ.

Τα ποσοστά είναι οριακή εφαρμογή δηλαδή σε κάθε επίπεδο εισοδήματος εφαρμόζεται το ανάλογο ποσοστό. Ο χρόνος εφαρμογής είναι ότι γίνεται η παρακράτηση γίνεται στη πηγή.

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Φορολογικοί συντελεστές για κάθε κλίμακα εισοδήματος
Φορολογητέο εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
10.000 9% 900
20.000 22% 2.200,00
30.000 28% 2.800,00
40.000 36% 3.600,00
> 40.000 44%

βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Με βάση το άρθρου 6 του ν 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 για το φορολογικό συντελεστή. Επιπλέον για πάνω 12.000 υπάρχουν κάποιο επιπλέον κανόνες για τον υπολογισμός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

 • 777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
 • 810 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο
 • 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα
 • 1120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα
 • 1340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα


Επιπλέον για πάνω από 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκπτωσης κατά 10

Παροχές σε είδος

Οι εργαζόμενοι ή αμοιβή εταίρων μπορούν να έχουν παροχές όπου μπορούν να χαρακτηριστικούν ως μισθολογική παροχή και φορολογούνται από την περίπτωση που δεν υπερβαίνουν τα 300E και αυτές είναι οι παρακάτω

 • Παραχώρηση οχήματος όπου ο υπολογισμο γίνεται με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ)
 • Δάνειο από εργόδοτη όπου μπορεί να είναι η προκαταβολή από μελλοντικούς μισθούς και εξοφλούνται με μηνιαίες κρατήσεις όπου υπολογίζεται επιτόκιο
 • Δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών
 • Παραχώρηση κατοικίας

Το εργατικό κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται αν προσθέστε τον μεικτό μισθό συν (+) τις εργοδοτικές εισφορές και πολλαπλασιάστε επι 14 μήνες στην περίπτωση που είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Η προσμέτρηση προϋπηρεσίας για εργαζόμενο άνω των 25 για κάθε τριετία υπάρχει προσαύξηση 10% επι του μικτού για κάθε τριετία όταν νομικά επιτρέπεται

Υπάρχουν 3 είδη προύπηρεσιών

 • Γενική προϋπηρεσία
 • Προϋπηρεσία ωρίμανσης μισθού
 • Πρϋπηρεσία ειδικότητας

Από 14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων,

Mικτα καθαρα παράμετροι

Επιπλέον είναι απαραίτητο βρείτε τα αντιστοιχα ποσοστά ασφάλισης, ενδεικτικά έχουμε βάλει ικα, τσμεδε αλλά μπορείτε να βρείτε και να δείτε δείτε αναλυτικά τους κωδικούς πακέτων κάλυψης (ΚΠΚ) και να του εισάγετε στα ποσοστά ασφάλισης. Εάν υπάρχει προϋπηρεσία ή προκύπτουν λοιπά επιδόματα μπορείτε να κάνετε τη προσαύξηση με βάση αυτά που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μερικές περιπτώσεις η π.χ. εμπορικών επιχείρησεων, ξενοδοχοϋπαλλλήλων η ΣΣΕ τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της χώρας να τονίσουμε εδώ ότι οι σερβιτόροι αμοίβονται με μηνιαίο μισθός όπως ανεφέρεται στη προηγούμενης σύμβαση ή με βάσει του αρ. 54 Ν. 2224/1994 ως ποσοστό υποχρεωτικού φιλοδορήματος.

.

Επιπλέον υπάρχει και τοπική ομοιοεπαγγελματική.

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

η πρακτική άσκηση απο φοιτητή ΤΕΙ παίρνει το 80% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές είναι 1% για τον εργοδότη και του εργαζομένου είναι 0%. Ασφαλίζετε στο πακέτο 210 του ΙΚΑ και υπαρχει και επιδότηση, και δεν υπολογίζενται τα δώρα και τα επιδόματα.

Μαθητεία ΟΑΕΔ

παίρνει το 75% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικων μικτών αποδοχών. Επιπλέον υπάρχει επιδότηση 11Ε (14Ε για άνω του 25χρονών). Επιπλέον υπολογίζονται επιδόματα εορτών και άδειας.

Εργασία με Εργόσημο

Είναι μια ειδική περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που παρέχει εργασία σε συχνά και μικρά διαστήματα καλύπτοντας περιπτώσεις όπως κηπουρικές εργασίες ή υπηρεσίες οικιακή φροντίδας ή promotion σε supermarket. Εκδίδεται απο τράπεζες ή το ταχυδρομικό ταμιευτηριο και έχει ονομαστική αξία, για να βρείτε το καθαρό ποσό αμοιβής μπορεί να χρησιμοποιείσεται την αριθμομηχανή για υπολογισμό στι εργόσημο

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

O κατωτατος μισθος 2019 01 Φεβ αυξάνεται κατά 10.9% στα 650Ε και καταργείται η υποκατώτατος μιθσός για κάτω των 25 ετων καταργείται Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012


αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 780 0 780
3 - 6 780 78 858
6 - 9 780 156 936
> 9 780 234 1014

Η προϋπηρεσία εργαζομένου καθορίζει τη τη μισθολογική κλίμακα της κάθε σύμβασης εργασίας με βάση το ν.1876/1990, και αποδεικτύεται ηλεκτρονικά με ένσημα, με βεβαίωση εργοδότη κτλ. όταν ασκούνταν συναφή και ομότιμα καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αφορά εργαζόμενους μόνο με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Οι τριετίες μπορεί να διαφορετική προσαύξηση με βάση τη ΣΣΕ πχ Αμειβόμενοι κατόπιν συμφωνίας σερβιτόροι με βάση τον ισχύοντα νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ο σερβιτόρος αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό, έγγαμος, με τρία έτη συμπληρωμένα μέχρι 14/2/2012 και πτυχίο τουριστικής σχολής, οι μηνιαίες αποδοχές ορίζονται σε 962,91€ (780,00€ + επίδομα τριετίας 5%: 43,55* + επίδομα γάμου 10%: 87,10€ + επίδομα σχολής 6%: 52,26€). * 43,55€= 34,84€ x 25 x 5%

Από Σ.Σ.Ε. 12/6/2023, ο ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου βάσει Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 990,00

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτός ο πίνακας δηλαδή το έντυπο Ε4 στο εργάνη υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση μόνιμο και εποχικός

Όταν η επιχείρηση προχωρήσει σε πρόσληψη νέου εργαζομένου πρέπει να υποβάλει E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός, σχετικά με το έντυπο Ε4 υπάρχει ο τροποιητικός Ε4 αποδοχών και ωραρίου, σημπληρωματικό πρόσληψης και συμπληρωματικός ωραρίου και ο αρχικός σε περίπτωση νέου παραρτήματος

Ετησια άδεια και επίδομα

Στο έντυπο Ε11 καταχωρούνται εντός του Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που πήραν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα άρθρο 61 του Ν4808/2021, και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ.Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

 • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
 • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
 • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Συμπληρώνεται το έντυπο Ε3, Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Για τον εργαζόμενο Θα πρέπει να βρεθεί ο ΚΑΔ, ο ΚΩΔ. ΕΙΔ. και ο Κ.Π.Κ που ανήκει ο εργαζόμενος και όποιος συνδυασμός ισχύει για επικουρικά ταμεία π.χ ταπιδ καθώς και η προύπηρεσία και τα επιδόματα ανάλογα με τη συμβαση εργασίας κατατάσεται ο εργαζόμενος κτλ

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης

Συνολικό κόστος εργαζομένου

To κόστος είναι είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα, επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός προστίθεται δώρο πάσχα, χριστουγγένων οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχόλησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός έτους μετράται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Ενα παράδειγμα είναι ότι απασχολήθηκαν 2 εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 40ωρο για ένα για 12 μήνες και ό άλλος 10 μήνες, τότε υπολογισμός είναι (12 μήνες + 10 μήνες)/ 12 μήνες = 1.83 ΕΜΕ


Oct 10, 2022

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.