Αποτελέσματα
Ονομαστική αξία 400 €
Εισφορές 100 €
Ημέρες ασφάλισης 9
Καθαρό ποσό 300 €

Τι είναι το εργόσημο

Το εργόσημο είναι τρόπος αμοιβής εργαζομένων που αμοίβονται περιστασιακά και από ιδιώτες και εκδίδεται από τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

Κατηγορίες εργασίας που αμοίβονται με εργόσημο

 • Το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες
 • Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό)
 • Kηπουρικές εργασίες
 • Mεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
 • Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων
 • Φύλαξη και μεταφορά παιδιών
 • Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα
 • Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
 • Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων
 • Απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων
 • Διανομείς φυλλαδίων
 • Προωθητικές ενέργειες σε supermarket

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.