Τίτλος Κτήσης

μισθοδοσία αρχική

Ο τίτλος κτήσης απεικονίζει τη συναλλαγή μεταξύ μια επιχείρησης και ενός ιδιώτη όπου ο ιδιώτης παρέχει μια υπηρεσία στην επιχείρηση χωρίς να έχει κάνει έναρξη στο ΔΟΥ, είναι αμοιβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτή η δυνατότητα υπάρχεe όταν η υπηρεσία είναι περιστασιακή και χωρίς να έχει περάσει το όριο εσόδων τα 10.000€

Αποτελέσματα
Ονομαστική αξία 780 €
Φόρος (20%) 156 €
Χαρτόσημο (3,6%) 28,08 €
Εισφορές ΕΦΚΑ 120,85 €
Καθαρό ποσό 475,07 €

Πως βγάζω τίτλο κτήσης;

Ο ιδιώτης θα πρέπει να απογραφεί στο ΕΦΚΑ ως αµειβόµενος µε παραστατικό παρεχόµενων υπηρεσιών, επιπλέον θα χρειαστεί να παρουσιάσει στο ΕΦΚΑ υπέυθυνη δήλωση από τον εργοδότη

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές κρατήσεις του τίτλου κτήσης

Οι αμοιβόμενοι με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) άρθρο 55 του ν.4509/2017 όπως για την ασφαλιστική εισφορά Άρθρο 75. του ν. 4826/2021 και είναι στο 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του ανάλογων φόρων, επιπλέον υπαρχει παρακράτηση φόρου 20% και 3.6% χαρτόσημο

Υπόχρεως για τις παρακρατήσεις και τις αποδόσεις των εισφορών είναι είναι ο εκδότης του παραστατικού. Οι εισφορές δηλώνονται στον ΕΦΚΑ. μέσω συμπλήρωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενουν από το μήνα έκδοσης παραστατικού το ίδιο και οι καταβολής τους. O χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτού

Στην χρειάζονται τα στοιχεία του εργαζομένου χρειάζεται συμπληρώνεται το πεδίο 36 Τύπος Αποδοχών» της αντιστοιχεί ο κωδικο 94 εφάπαξ αμοιβές, για περισσότερες πληροφορίες στη αρ. 14/27-03-2019 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.