ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
Απασχόληση από την ώρα ανάληψης εργασίας τον ξεναγού έως8 ώρες84,60 €
Ξενάγηση από κρουαζιερόπλοια Έως 8 ώρες84,60 €
Β. Προσαυξήσεις στη βασική αμοιβή:
Δίγλωσση ξενάγηση30,00 €
Πέρασμα Σαμαριά ή άλλο παρόμοιο25,00 €
Πέρασμα 'Ιμβρου ή άλλο παρόμοιο20,00€
Κυριακές & επίσημες αργίες50,00 €
Υπερωρία12,00 €