Ηλεκτρονικά βιβλία MyData

 • Έσοδα - Πώληση εμπορευμάτων χονδρική 70.01.0013 13% και 70.01.0024 24% τιμολόγιο πώλησης με Ε3_561_001 πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές επιτηδευματιών - 1 έσοδα από πώληση εμπορευμάτων
 • Έσοδα - Παροχής υπηρεσιών 24% με παρακράτηση φόρου 20% που είναι 70.07.0024 παροχή υπηρεσιών χονδρικής και με παρακράτηση φόρου 54.01.2000 παρακράτηση 20% επί εσόδων το παραστατικό mydata 2.1 τιμολόγιο παροχής με Ε3_561_001 πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές επιτηδευματιών - 3 έσοδα από παροχή υπηρεσιών
 • Έσοδα - Πωλήσεις λιανική με πελάτη 999999999 11.1 ΑΛΠ
 • Έξοδα - Παροχής υπηρεσιών 24% με παρακράτηση φόρου 20% που είναι 64.01.2024 αμοιβές και έξοδα τρίτων με 24% και με παρακράτηση φόρου 54.03.0201 παρακράτηση 20% προς καταβολή (εξόδων) με κωδικό αμοιβής άρθρο 64 $1 παρ δ' εδαφιο 1 για να γίνει βεβαίωση εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις με τιμολόγιο πώλησης 1.1 ΑΦΜ 999999999 αν επηρεάζουν αποτέλεσμα 1.5 λοιπά έσοδα κέρδη Ε3_562 και με τακτοποιητική 17 αν επηρεάζει επόμενες χρήσεις υπο προυπέσεις επηρεάζει prorata
 • Εσοδα αρθ39 0% αρθρου 39 ΦΠΑ
 • Αυτοπαράδοση για διακοπή επιχείρησης 1.1 τιμολόγιο πώλησης όχι αυτοπαράδοση 6.1, 6.2 γιατί είναι για σκοπό ΦΠΑ στα σχολια τιμολογίου αυτοπαράδοση για λόγους διακοπής
 • Απλοποιημένο τιμολόγιο 11.30 Εσοδα τακτοποίηση καθαρής αξία και φπα
 • Εξοδα του αρθρ39 είναι Δαπάνες ΧΔΕ αρθ 39ΦΠΑ ή 0% ΦΠΑ ή αρθρο 27 λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσεις 2_5, και οι αγορές χαρακτηρίζονται 2_5 αγορές Ε3_
 • Έξοδα - Λογαριασμός ενέργειας παραστατικού 13.1 σε δυο γραμμές 62.98.0006 ηλεκτρισμός ενέργειας ΠΑ συντελεστή 6% 54.00.29.0006 και 62.98.0000 ηλεκτρισμός τέλη 0% 7-ΦΠΑ συντελεστή 0% χωρίς ΦΠΑ αρθρο 1 και 2 και για το Ε3 Ε3_585_011 χαρακτηρισμό γενικά έξοδα με ΜΔΕ category2_4 και ΧΔΕ cateogry2_5 του φπα και το VAT_361 με χαρακτηρισμό Γενικά Εξοδα ΜΔΕ
 • Έξοδα - Τηλεφωνία σταθερή 64.04.0124 και τηλεφωνία κινητού 64.14.0124
 • Έξοδα - Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων ΕΦΚΑ στο λογαριασμό 64.60.0100 χωρίς φπα Αρθρο 2 και 3 κώδικα φπαο κωδικός mydata 14.5 έξοδα χωρίς φπα category2_5 και Ε3 ο κωδικός Ε3_585_07 εισφορες αυτοαπασχολούμενων - Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα.
 • Έξοδα - Μικροέξοδα supermarket, βενζίνη ΑΛΠ μέχρι 100Ε γίνεται συγκεντωτική εγγραφή (68.98.05.0024 έξοδα διαφόρων τρίτων 24 και 68.98.05.13 έξοδα διααόρων τρίτων 13% και 54.00.29.0024 κ 54.00.29.0013 αντίστοιχα) στο τέλος της κάθε περιόδου φπα με προμηθευτής δαπανών 99999999 ή κανονικό αφμ 13.1 έξοδα αγορά λιανικής κατηγορία συναλλαγής category2_4 με φπα για το Ε3 Ε3_585_016 με χαρακτηρισμός γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα και VAT_361 με χαρακτηρισμό category2_4 με φπα γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα
 • Έξοδα - Ενοίκια έξοδα συναλλασσόμενος αφμ ιδιοκτήτη ακινήτου ΕΝΕ_(αριθμος extre) 64.05.0100 Ενοίκια και 64.15.0100 χαρτόσημο ενοικίου κατηγορία 94 ΦΠΑ 8-εγγραφές χωρίς Φπα με κωδικό παραστατικού 16.1 ενοίκια εξοδα (στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης) και για το Ε3 Ε3_585-014-Ενοίκια Γενικά έξοδα ΧΔΕ ΦΠΑ
 • Έξοδα - Κοινόχριστα 64.98.13.3000 κοινόχρηστα δαπάνες ανευ φπα παραστατικό 13.30 είναι category2_5 και Ε3_585_016
 • Έξοδα Ύδρευσης - ΔΑΠΚ 64.03.0124 24% με 64.03.0113 13% και 64.03.0100 0% στο 13.1 με Ε3_585_012
 • Έξοδα - Μισθοδοσία Μισθοί προσωπικού πληρωταίοι 60.00.0100 ΦΜΥ 60.01.0100 εισφορές ικα και άλλων ταμείων 60.02.0100 με παραστατικό 17.1 μισθοδοσία με αφμ προμηθευτή την ίδια εταιρία.
 • Έξοδα - Γεμή Συνδρομές Επιμελητηρίων 64.05.01 ΧΔΕ - Τύπο Παραστατικού 13.30
 • Αγορά παγίου αρθρου 39α - με 2 εγγραφές 10.00.3924 πραγματική αγορά παγίου 24% και 10.01.3924 πλασματική αγορά παγίου 24% με Ε3_882_001 αγορές ενσώματων πάγιων χρήσης / χονδρικές 7-αγορές παγίων
 • Έξοδα - ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών 20.31.0100 Πραγματική αξία λήψη ενδοκοινοτικών υπηρεσιών και 20.31.0124 Πλασματική αξία λήψης ενδοκοινοτικών υπηρεσιών με παραστατικό 14.3 τιμολογιο ενδοκοινοτικών λήψη υπηρεσιών από προμηθευτή ευρωπαικής ένωσης οπότε θα πρέπει να ενημερώσουμε και το έντυπο VIES
 • Tέλη - περιβαλλοντική εισφορά για τα πλαστικά προϊόντα και η επιβολή της από 1.1.2022
 • Tέλη - Περιβαλλοντικό τέλος - πλαστικές σακούλες
 • Tέλη - δημοτικός φόρος 0.5% 54.01.0315 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αθλητικά είδη, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τακτοποίηση Εσόδων/Εξόδων - μπορούν να γίνουν στο τέλος της χρήσης πριν την υποβολή Ε3 για παράδειγμα αν ο λογαριασμός του τηλεφώνου η περίοδος λογαριασμού είναι 09/12/2023 έως 08/01/2024 δηλαδή 30 ημέρες τότε περνάμε ολοκληρο ποσό για το Δεκέμβριο με αναλογία 22 μέρες για το 2023 και 8 ημέρες για το 2024 και την αναλογία του ποσού για τις 22 ημέρες παραστατικό 17.5. Περίδος 4/12/2023 εως 30/01/2024 46 ημέρες