Μία βασική διαφορά μεταξύ του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του εμπορικού λογισμικού είναι οι άδειες χρήσης. Στο εμπορικό λογισμικό (Commercial Software) για να το χρησιμοποιήσει κάποιος πρέπει να πληρώσει ένα ποσό για να πάρει άδεια χρήσης, μπορεί να το αναπαράγει ή να το τροποποιήσει ανάλογα με τους όρους της άδειας. Ενώ το λογισμικό ανοιχτού κώδικα διατίθεται δωρεάν μαζί με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, έχει δύο κύριες μορφές αδειοδότησης, οι οποίες είναι η GNU General Public License (GPL) και η δεύτερη μορφή είναι Berkley Software Distribution (ΒSD).

Ένας χρήστης οποίος χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο εντάσσεται στην άδεια GPL μπορεί να το χρησιμοποιεί ελεύθερα και χωρίς κόστος, αλλά όταν το τροποποιήσει και το διανέμει είναι υποχρεωμένος να γράψει τις αλλαγές ή βελτιώσεις που έχει κάνει και να το διανέμει ξανά υπό την ίδια άδεια δηλαδή το GPL. Προγράμματα που έχουν βασιστεί σε προγράμματα με αδειοδότηση GPL δεν μπορούν πωληθούν. Αλλά η άδεια χρήσης του GPL επιτρέπει τη χρέωση σε υπηρεσίες εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης προγραμμάτων που έχουν αυτή την άδεια, όπου είναι και η βάση του commercial open source λογισμικού. Με την χρέωση τέτοιων υπηρεσιών λειτουργούν εταιρίες όπως η Red Hat και Suse όπου παρέχουν υποστήριξη στο λειτουργικό σύστημα Linux.

Η δεύτερη μορφή αδειοδότησης του open source software είναι το BSD όπου επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν προγράμματα που βρίσκονται υπό την άδεια BSD, να τα τροποποιήσουν και τα αναδιανείμουν ως εμπορικά. Παρόμοια άδεια με το BSD είναι η Apache License.