Μία βασική διαφορά μεταξύ του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του εμπορικού λογισμικού είναι οι άδειες χρήσης. Στο εμπορικό λογισμικό (Commercial Software) για να το χρησιμοποιήσει κάποιος πρέπει να πληρώσει ένα ποσό για να πάρει άδεια χρήσης, μπορεί να το αναπαράγει ή να το τροποποιήσει ανάλογα με τους όρους της άδειας.

Ενώ το λογισμικό ανοιχτού κώδικα διατίθεται δωρεάν μαζί με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, έχει δύο κύριες μορφές αδειοδότησης, οι οποίες είναι η GNU General Public License (GPL) και η δεύτερη μορφή είναι Berkley Software Distribution (ΒSD). Υπάρχουν και άλλες λιγότερο δημοφιλής οπως είναι Apache License 2.0, MIT license, Mozilla Public License 2.0 .

General Public License

Ένας χρήστης οποίος χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο εντάσσεται στην άδεια GPL μπορεί να το χρησιμοποιεί ελεύθερα και χωρίς κόστος, αλλά όταν το τροποποιήσει και το διανέμει είναι υποχρεωμένος να γράψει τις αλλαγές ή βελτιώσεις που έχει κάνει και να το διανέμει ξανά υπό την ίδια άδεια δηλαδή το GPL. Προγράμματα που έχουν βασιστεί σε προγράμματα με αδειοδότηση GPL δεν μπορούν πωληθούν βέβαια με τον ερχομό του GPL2 και GPL3 είναι δυνατόν η πώληση.

Αλλά η βασική λειτουργία του η δωρεάν χρήση και τροποποίηση του λογισμικού και το μοντέλο εισοδήματος του παρόχου είναι η χρέωση σε υπηρεσίες εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης προγραμμάτων που έχουν αυτή την άδεια, όπου είναι και η βάση του commercial open source λογισμικού. Με την χρέωση τέτοιων υπηρεσιών λειτουργούν εταιρείες όπως η Red Hat και Suse όπου παρέχουν υποστήριξη στο λειτουργικό σύστημα Linux.

Berkeley Software Distribution

Η δεύτερη μορφή αδειοδότησης του open source software είναι το BSD όπου επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν προγράμματα που βρίσκονται υπό την άδεια BSD, να τα τροποποιήσουν και τα αναδιανείμουν ως εμπορικά. Παρόμοια άδεια με το BSD είναι η Apache License.

 

Τα περισσότερα προγράμματα για κατασκευή eshop όπως είναι το opencart, το prestashop, magento κ.α. έχουν άδεια ανοιχτού λογισμικού δηλαδή δεν υπάρχει κόστος απόκτησης του λογισμικού. Αντίθετα τα περισσότερα προγράμματα εμπορικής διαχείρησης ERP είναι κλειστού κώδικα με πληρωμή άδεια χρησης ανά χρόνο.