Οι εμπορικές εφαρμογές είναι απαραίτητες για την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματική εμπορική διαχείριση κάθε επιχείρησης μικρής ή μεγάλης. Με τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού και την παρουσίαση καινοτόμων μοντέλων διαθεσης του όπως είναι οι εφαρμογές cloud, υπάρχει πλέον η δυνατότητα στη μηχανογράφηση επιχειρήσεων σε μικρομεσαίου μεγέθους σε χαμηλό κόστος. Παλαιότερα μόνο μεγάλες επιχειρήσεις μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτών λόγω μεγάλης αρχικής επένδυσης σε υποδομές τεχνολογίας.

Τι είναι το ERP;

Το ERP είναι επιχειρησιακό λογισμικό το οποίο μπορεί να διασυνδέσει τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα ολοκληρομένο πληροφοριακό σύστημα. Ο σκοπός είναι να αυτοματοποίησει ροές διεργασιών καθώς και να κάνει εύκολο τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρείας

Οπότε τα τμήματα μπορούν εύκολα να μοιράζονται δεδομένα πληροφορίες και να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. Έτσι μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται μια παραγγελία καθώς και όλων των ενδιάμεσων βήματων, δηλαδή σταδιο επεξεργασίας, διαθεσιμότητας προϊόντων, έκδοσης παραστατικών, ελέγχου ιστορικού του πελάτη για πίστωση κτλ.

Επιπλέον η  ανάλυση χρηματοοικονομικων και λογιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης είναι εύκολη και κάποιος μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα μέσα σε λίγα λεπτά.

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Επιπλέον για  enterprises  υπάρχει η κατηγορία Business Suite όπου το ERP είναι το κεντρικό σύστημα και περιέχει τις βασικές λειτουργίες και για επιπρόσθετες δυνατότητες αγοράζονται επιπλέον modules τύπου extended operations. Συνήθως σε ένα ERP περιλαμβάνονται οι βασικές modules δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα, λογιστική διαχείριση, ανθρώπινοι πόροι - μισθοδοσία και κεντρικό σύστημα επεκτείνεται στις ειδικές modules που είναι η διαχείριση πελατολογίου, product lifetime management, supply chain management , supply relations management.

Με λίγα λόγια η μηχανογράφηση ERP να έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσοδων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, παράλληλα να επιτευχθεί η υψηλή παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες.

Μοντέλο Διάθεσης Λογισμικού

Τα προγράμματα ERP έρχονται σε πολλές μορφές, υπάρχει η μορφή του web based και ανοιχτού κώδικα όπως είναι το Odoo, το Erpnext. Συνήθως το deployment model σε παλαιότερα χρόνια ήταν on premise δηλαδή τοπική εγκατάσταση,  αλλά σχεδόν όλα τα industry standards ERP προσφέρονται και στο cloud σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν το netsuite oracle και το SAP ERP το Microsoft Dynamics.

Αλλά να τονίσουμε εδώ όταν λέμε cloud σε αυτή την περίπτωση εννοούμε τις δημοφιλής υπηρεσίες AWS, Azure, Google Cloud όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει instances server και να εγκαταστήσει αυτόματα το λογισμικό εκεί εισάγοντας κατάλληλα api keys, και όχι hosted services τύπου SaaS.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν αρκετές εταιρείες που προσφέρουν λύσεις ERP Entersoft Business Suite και λοιπές. Ανεξάρτητα το μοντέλο διάθεσης το λογιστικό  σύστημα αποτελεί βασικό μέρος ενός τέτοιου λογισμικού οπότε θα πρέπει να είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορούν να ακολουθούνται οι λογιστικοί και φορολογικοί κανόνες σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα από το 2015 κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ελλάδα ανεξάρτητα αν τηρεί διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ.

Δοκιμαστική Εκδοση σε SAP ERP

Τι είναι το SAP ERP; SAP είναι από τους πιο παλαιούς παρόχους λογισμικού όπου δημιουργήθηκε το 1972 και σχεδον επικρατεί στην κατηγορία large enterprises. Eάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε λογισμικό SAP μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους, ο πρώτος είναι να κατεβάσετε τη δοκιμαστική έκδοση(trial version) από το επίσημο site και ο δεύτερος είναι σε cloud server hosting provider όπως θα περιγράψουμε παρακάτω.

Για τη πρώτη πρέπει θα πρέπει να βρείτε το SAP NetWeaver Application Server ABAP. Το SAP netweaver είναι η τεχνική πλατφόρμα πάνω στη οποία τρέχει το SAP ERP, η εγκατάσταση του application server γίνετε σε λειτουργικό σύστημα linux όχι windows απο εκεί πέρα υπάρχουν remote desktop clients για τα windows.

Αρχικά χρειάζεται να δημιουργήσετε μία virtual machine δηλαδή ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα τύπου linux για να εγκατασταθεί εκει το ERP, και το οποίο είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα που έχει ήδη ο υπολογιστής σας. Η Oracle έχει δημιουργήσει το virtualbox για αυτή την λειτουργία και πολύ εύκολα μπορείτε να βάλετε το openSUSE στα 64bit όπου ειναι και το προτεινόμενο.

Στη συνέχεια θα βρείτε και θα  κατεβάσετε την κατάλληλη έκδοση από το παρακάτω link https://tools.hana.ondemand.com/#abap έτσι μπορείτε να εγκαταστήσετε στο τοπικό server αυτή τη λύση ως premise.

Όμως οι λύσεις ERP SAP χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ οπότε εάν ο υπολογιστής ή server δεν υποστηρίζει τα miniμum requirements μπορείτε να κάνετε deplοy solutions σε πλατφόρμες cloud όπως είναι οι παρακάτω

Στη συνέχεια να έχετε s-number θα κάνετε login στη cloud appliance library. Στο menu αριστερα αν πατησετε στην επιλογή solutions θα δείτε τις διάφορες λύσεις  από λογισμικό της SAP.

Πρόσφατα το s-number εννοποιήθηκε με το p-number για να εννοποιηθούν οι λογαριασμό από το p-user και s-user account σε ένα που ονομάζετε SAP Universal ID, https://me.sap.com

Σε κάθε solution ξεχωριστά αναγράφονται  ποιες είναι οι απαιτήσεις  για το VM δηλαδή τη virtual machine σε μνήμη RAM, CPU cores και σκληρό δίσκο και το κόστος ανά ώρα για το καθε cloud provider ξεχωριστά. Το συνολικό μηνιαίο κόστος από την ενεργή απο instance ενός cloud provider + το μηνιαιο κόστος για το license λογισμικό που θα εγκαταστήσετε εκεί.

  • Μικρές επιχειρήσεις για εμπορική διαχείριση υπάρχει το SAP Business one
  • Μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις είναι το SAP S/4HANA το οποίο κάνει χρήση της τεχνολογίας HANA, SAP S/4HANA 1809
  • Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκδόσεις για αεροπορικές εταιρείες, βιομηχανία πετρελαίου και αέριο, για εμπόρους αυτοκινήτων κτλ.

Λίγα λόγια για τη τεχνολογία HANA, είναι μία βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από τη SAP και συμβατή με το μοντέλο ACID, ταυτόχρονα είναι in-memory δηλαδή η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στη μνήμη RΑΜ. H τεχνολογία αυτή είναι παρόμοια με το redis server με τη διαφορά ότι σχεδιάστηκε ειδικά για εμπορικές εφαρμογές τύπου ERP, CRM ώστε να μπορούν να αναλύονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κτλ. Κάποιος κάποιος να κάνει εγκαταστήσει αυτή τη βάση σε υπολογιστή on premise  ή σε cloud provider και το license χρήσης να είναι δωρεάν μέχρι 32GB Μνήμη RAM.

Για ένα ένα γρήγορο ξεκίνημα με το SAP HANA στο AWS cloud μπορείτε να ξεκίνησετε με ένα quickstart template

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε σύγχρονου πληροφοριακού σύστηματος είναι να μπορεί να επικοινωνήσει με 3rd party providers. Για αυτή τη λειτουργία δηλαδή της διασύνδέσης δεδομένων υπάρχουν τα OData services  όπου μπορείτε να δημιουργήσετε API τύπου REST για την εξαγωγή δεδομένων σε άλλα συστήματα ή αντίστροφα να εισάγετε δεδομένα για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε από SAP ERP με τα ODATA ενα connector με το Magento eCommerce για τα sales operations.