Το ERP  ή αναλυτικά Enterprise Resource Planning είναι μια σειρά από διαχειριστικές εφαρμογές λογισμικού οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν και να σχεδιάζουν όλες τις λειτουργίες μιάς επιχείρησης, επιπλέον μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα με αποτελεσματικό τρόπο.

Με τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι δυνατόν να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων τον τμημάτων μιας μεγάλης επιχείρησης, ώστε η ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτει από τους πελάτες της επιχείρησης να καλύπτεται αύτοματα από τους προμηθευτές ώστε να υπάρχει μια αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα. 

Με λίγα λόγια το ERP έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τα τμήματα πωλήσεων, παραγωγής προϊόντων, εφοδιασμού,  την εμπορική διαχείρηση και να αυτοματοποιεί τη λογιστική λειτουργία. Αυτός ο συντονισμός έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και παράλληλα να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Το επιχειριακό λογισμικό για ERP έχετε σε πολλές μορφές, υπάρχει αυτό του που είναι web based και ανοιχτού κώδικα όπως είναι το Οpenbravo, το ΟpenERP . Συνήθως το deployment model παλίοτερα χρόνια ήταν το on premise δηλαδή εγκατάσταση αλλά σχεδόν όλα τα industry standards erp προσφέρονται και στο cloud. σε αυτή τη κατηγορία είναι netsuite oracle και το SAP ERP το Microsoft Dynamics ERP

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που προσφέρουν λύσεις ERP οι οποίες έχουν λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα της λογιστικής διαχείρησης και νομοθεσίας, όπως είναι Entersoft Business Suite, soft1 ERP, SingularLogic ERP καθώς και πολλές άλλες.

Η διασύνδεση ενός εμπορικού προγράμματος με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με γέφυρες εναλλακτικά ονομάζονται connectors.