Οι futures markets είναι αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται futures ή αλλιώς ΣΜΕ (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης). Τα ΣΜΕ είναι συμβόλαια τα οποία βασίζονται σε υποκείμενα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι commodities όπως το πετρέλαιο, ο χρυσός, το καλαμπόκι ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, ομολόγα, χρηματιστηριακοί δείκτες κτλ. Όταν κάποιος αγοράσει σήμερα ένα ΣΜΕ του οποίου το υποκείμενο είναι ο χρυσός τότε έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να αγοράσει στη μελλοντική χρονική στιγμή πχ μετά από 5 μήνες μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού σε μια συγκεκριμένη τιμή του χρυσού που έχει καθοριστεί σήμερα. Ενώ αντίστοιχα ο πωλητής του συμβολαίου είναι υποχρεωμένος να πουλήσει τη συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού με την τιμή που αναφέρεται στο συμβόλαιο πχ. Σε 5 μήνες από σήμερα. Δηλαδή ουσιαστικά τα ΣΜΕ είναι συμφωνίες για αγοροπωλησίες προϊόντων σε μελλοντικές στιγμές με χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί σήμερα.

Το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο στο οποίο άρχισαν να διαπραγματεύονται τα ΣΜΕ ήταν το Chicago Board Exchange του οποίο δημιουργήθηκε το 1848 όπου αρχικά διαπραγματευόταν προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) τα οποία είναι παρόμοια με τα ΣΜΕ και το 1965 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των ΣΜΕ στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο.