Στη σημερινή εποχή η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον βασικός παράγοντας στον τρόπο αλληλεπίδρασης μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, ιδιαίτερα στο τρόπος διανομής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Οπότε εκτός από την τεχνολογική πρόοδο που έφεραν τα smartphones με τα mobile apps όπου πλέον είναι διαθέσιμα για όλους και βρίσκονται στη τσέπη το καθενός, απρόβλεπτοι παράγοντες όπως η πανδημία covid-19 επιβάλλουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital Transformation) είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό δημιουργήσει καινούργιες ή να βελτιώσει υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες όιπως την εμπειρία πελάτη - customer experience, ώστε να γίνει ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται κρίσιμο κομμάτι στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα στις χώρες που να έχουν ως μοχλό ανάπτυξης προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγική δραστηριότητα. Αν διαθέτουν παραγωγικούς πόρους και εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα

Τα 4 μέρη του ψηφιακού μετασχηματισμού

  1. Μετασχηματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών Σε αυτό το τομέα αναφέρετε στη μετάβαση μια επιχειρηματικής διαδικασίας μέσω της χρήσης της τεχνολογίας , αυτοματοποιώντας την και κάνοντας πιο γρήγορη και αποτελεσματική, αυτό χρησιμοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που υπάρχουν στα πλαίσια ενός ERP ή CRM, και μειώνοται στο ελάχιστ τα λάθη που μπορούν να προκύψουν από ανθρώπινο παράγοντα.
  2. Μετασχηματισμός στο επιχειρηματικό μοντέλο Στα πλαίσια ενός business model σημαίνει την υιοθέτηση τεχνολογιών που θα βελτιώσει τα έσοδα της επιχείρησης αλλά και στην εμπειρία πελάτη. Οπότε χτίζοντας ψηφιακά προϊοντα διανομή σε παραδοσιακά προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω μια cloud eshop πλατφόρμα αυξάνει τον αριθμό καινούργιων πελατών
  3. Μετασχηματισμός κάθετων αγορών η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να διευρυνθούν των εύρος των αγορών που προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
  4. Μετασχηματισμός οργανωσιακή κουλτούρα eδώ αναφερόμαστε στη περίπτωση, όπου γίνεται εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία ή επανασχεδιασμός των προϊοντων, αναφερόμαστε στη προσπάθεια

Παράδειγμα με το Sharepoint

Ενα παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού sharepoint το γνωστό πρόγραμμα της Μιcrosoft Sharepoint το οποίο είναι λογισμικό για intranet, όπου με τη χρήση του οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμοιράσουν τις πληροφορίες και ενημερώσεις και έγγραφα στους υπαλλήλους τους, μια λειτουργία ζωτικής σημασία ειδικότερα όταν οι εργαζόμενοι είναι πολλοί, εργάζονται remotely ή βρίσκονται εν κινήσή ή σε διαφορετικά τμήματα της εταιρεία.

Ελέγχοντας τη ροή της πληροφορίας αυτοματοποιημένες σε πολλαπλές συσκευές και ταυτόχρονα μπορεί να συνδθεί με άλλα συστήματα της εταιρείας με το outlook, teams ή εξωτερικές εφαρμογές μέσω web services.

Οι κλάδοι στου οποίους θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, προμήθειες και παραγωγή, υπηρεσιών και HR, υγειονομική περίθαλψη και βιοεπιστήμες, λιανική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Υλοποίηση projects

Μπορείτε να αγοράσετε προΪονται και υπηρεσίες για να υλοποιήσεται τις λειτουργείες αγοράζονται απλά λογισμικό, υπηρεσίες SaaS, low coding tools και ακόμα να υλοποιήσεται μεγάλα projects και τα επενδυτικά σας σχέδια σε ένα από τα  καθεστώτα αναπτυξιακού νόμου και συγκεκριμένα "Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων".