Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο που επιτρέπει την καταγραφή του πραγματικού ωραρίου εργασίας και των υπερωριών των εργαζομένων, καθώς και την υποβολή του αρχείου αδειών. Έτσι μπορούν να λυθούν οργανικά προβλήματα μισθοδοσίας που αντιμετωπίζει τόσο ο λογιστής όσο και ο επιχειρηματίας, όπως η ευελιξία στην εμπρόθεσμη υποβολή υπερωριών,  και συμφωνία αρχικού ωραρίου με πραγματικού με τη απολογιστική δήλωση.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θεσμοθετήθηκε, με το άρθρο 74 Ν4808/2021. είναι υποχρεωτική για εργαζόμενους και εργοδότες στα supermarket, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρίες security και τις τράπεζες. Το επόμενο διάστημα δηλαδή 1ή Απριλιου 2024 θα επεκταθεί στο λιανεμπόριο, την εστίαση καθώς σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς κλάδους της οικονομίας.

Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη διαφάνεια του  ωραρίου εργασίας και να μειώσει την αδήλωτη εργασία, την παράνομη υπέρβαση ωραρίου σε υπερεργασία, υπερωρία αλλά και τη φοροδιαφυγή. Οι εργοδότες πρέπει να ενεργοποιήσουν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για κάθε εργαζόμενο και να καταχωρίσουν τις ώρες εργασίας και τις υπερωρίες τους στο σύστημα.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εργασίας λύνει το πρόβλημα των υπερωριών και της υπερεργασίας στους εργαζομένους.

Ορισμός της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η υποβολή των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, έχει έχει σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας. Με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι εργοδότες δεν μπορούν πλέον να παρακάμπτουν τον νόμο όσον αφορά το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την εργασία τους.

Συνολικά, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη μιας πιο δίκαιη και διαφανούς αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, και αποτελεί ένα επιπλέον άλμα στο ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πώς Λειτουργεί

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή του ωραρίου εργασίας του εργαζομένου και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα του εργαζομένου.

  1. Η Κάρτα είναι διαθέσιμη στους εργαζομένους μέσω της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας που μπορούν να κατεβάσουν ένα App στο κινητό τους τηλέφωνο ή ένα απλό QR σε χαρτί ή να έχουν σε φωτογραφία screeshot το QR code της κάρτας.
  2. Ο εργαζόμενος σκανάρει τη κάρτα από μια συσκευή smartphone, table ή ωρομέτρησης σε κάθε πρώτη είσοδο ή τελευταία έξοδό από την επιχείρηση κεντρικό κατάστημα ή το υποκάστημα εργασίας. Ο εργοδότης θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή από στο Google Play Store για Android ή στο App Store για iOS και να τη εγκαταστήσει στο smartphone χρησιμοποιώντας τα δικά του credentials ή με τη παραμετροποίηση ωρομετρικού ΖΚ
  3. Τα δεδομένα στέλνoνται αυτόματα από το scannarisma της κάρτα στο μέσω της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας και στη συνέχεια στο κρατικό ergani
  4. Τα δεδομένα αντλούνται στην εφαρμογή μισθοδοσίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης ή του εξωτερικού λογιστή όπου κάνει της απαραίτητες συγκρίσεις και υποβάλη απολογιστική δήλωση εφόσων το επιλέξει.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περιλαμβάνει ένα QR κωδικό (μοναδικό μεταξύ εργοδότη & εργαζομένου) που πρέπει να σαρώνεται στο σημείο εργασίας του εργαζομένου μέσω ένα συστήματος ωρομέτρησης ή smartphone ή table. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και μπορούν να ελέγξουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους και να εκδίδουν πιστοποιητικά εργασίας.

Τα μέρη μιας εφορμογής κάρτα αποτελείται από το ψηφιακό ωράριο, υπερωρίες, άδεις , κινήσεις εισόδου και εξόδου

Συχνές Ερωτήσεις

Αν βγω για 10 λεπτά από την επιχείρηση ως εργαζόμενος και ξαναμπεί μέσα για 10' λεπτά θα πρέπει να χτυπήσει κάρτα;

Η απάντηση είναι όχι μόνο στη πρώτη είσοδο και στην τελευταία έξοδο.

Αν το ωράριο μου ξεκινάει στις 9 αλλά εγώ κάνω εξωτερικές για την επιχείρηση θα μπω στην επιχείρηση στις 10 ώρα τη ώρα θα χτυπήσω την κάρτα;

Στις 10 ώρα την μία ώρα δεν τη χάνεται γιατί υπάρχει ορισμένη από το λογιστή στο ωράριο εργασίας

Αν είμαι μέσα στην επιχείρηση αλλά ξεχάσω να χτυπήσω τη κάρτα εργασίας τι γίνεται;

Μπορείτε να αγοράσεται σύγχρονο σύστημα κάρτα εργασίας όπου σε περίπτωση που δεν χτυπήσεται τη κάρτα εργασίας να σας στείλει αυτόματα το σύστημα SMS μέσα σε 15' από την ώρα έναργης του ωραρίου σας.

Οφέλη της Χρήσης

Η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει πολλά οφέλη για τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Η Κάρτα εξασφαλίζει την τήρηση του ωραρίου εργασίας του εργαζομένου και την αποφυγή παραβάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων του. Επιπλέον, η Κάρτα διευκολύνει την πρόσβαση των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι επίσης πιο βολική για τους εργαζομένους, καθώς δεν χρειάζεται να φέρνουν μαζί τους την φυσική κάρτα εργασίας τους κάθε φορά που πηγαίνουν στη δουλειά τους.

Όσο αφορά το νομικός πλαίσιο και  τις προϋποθέσεις για τις κανονιστικές απαιτήσεις, οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνουν την κάρτα σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες. Επίσης, πρέπει να διατηρούν αποδείξεις για το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες των εργαζομένων τους για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Πλατφόρμες

Μερικές πλατφόρμες που έχουν υλοποιήσει το και να τονίσουμε ότι η πλατφόρμα των ψηφιακών καρτών είναι σημαντικό να συνδέεται με το πρόγραμμα μισθοδοσίας του κάθε λογιστή

 Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, καταργείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4  Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.

Προστασία Δεδομένων

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιέχει προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου, όπως το όνομα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, η διεύθυνση και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Ως εκ τούτου, οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων και να τηρούν τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Οι εργοδότες πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων τους και να διαβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς Τεχνολογικές Προκλήσεις και Λύσεις Ασφάλεια Συστημάτων

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας απαιτεί ασφαλή συστήματα για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Μια από τις βασικές προκλήσεις είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων αυτών, έτσι ώστε να αποτραπούν επιθέσεις και διαρροές δεδομένων. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και η διαχείριση ταυτοτήτων, είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας. Οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συστημάτων πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να εφαρμόζουν τα πιο σύγχρονα μέτρα προστασίας.

Συμβατότητα με Άλλα Συστήματα

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πρέπει να είναι συμβατή με άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση ειδικότερα στο πρόγραμμα μισθοδοσίας που χρησιμοποιηεί ο λογιστής της επιχείρησης, όπως τα συστήματα διαχείρισης μισθοδοσίας. Η απόλυτη συμβατότητα με όλα τα συστήματα δεν είναι πάντα εφικτή, αλλά η χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συ

Πότε ξεκινά η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε το 2022, σταδιακά για όλους τους εργαζόμενους στην ιδιωτική τομέα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους στην ιδιωτική τομέα.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο gov.gr για τη ψηφιακή κάρτα εργασίας;

Για να εγγραφείτε στο gov.gr για τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα του gov.gr. Αν χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο υποστήριξης του gov.gr. Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής για τη ψηφιακή κάρτα εργασίας;

Η εγκατάσταση της εφαρμογής για τη ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι απλή και γίνεται μέσω του gov.gr. Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα του gov.gr. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε ποιους τομείς της ιδιωτικής εργασίας εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα;

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής εργασίας, όπως στον κλάδο των υπηρεσιών, του εμπορίου, της κατασκευής και άλλους

ZKPushAccess service για business μισθοδοσία

Time Connector για το Smart Ergani