Υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση της μισθοδοσίας για την επιχείρηση σας, οι υπηρεσίες μας είναι πλήρως μηχανογραφημένες και με δυνατότητα παροχής των υπηρεσίων στη περιοχή του Ηρακλείου

Η διαχείριση Μισθοδοσίας περιλαμβάνει της έκδοση μισθοδοσίας όλες τις μορφές απασχοχόλησης πληρης και μερικής αποσχόλησης, ανάλυση κόστους έργαζόμενου, την υποβολή των απαραίτητων εντύπων εργάνη, των αρχείων sepa στις τράπεζες για γενικά οτιδηποτε αφορά την ορθή απεικόνηση με την ισχύουσα νομοθεσία εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Επιπλέον σας ενημερώνουμε για ένταξη του προσωπικούς σας επιδοτούμενα προγράμματα ώστε να μπορει να καλυφθεί μέρους του κόστους σας του εργατικού δυναμικού

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
 • Κοστολόγηση ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα κλπ
 • Ατομική απόδειξη μισθοδοσίας στο email του εργαζομένου
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων αποχωρούν
 • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήσης
 • Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας
 • Ηηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία ΤΑΠΙΤ, ΤΕΚΑ
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα νομοθεσίας
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων και διορθώσεις ΑΠΔ
Ζητήστε Προσφορά
Όνομα
Μήνυμα

6977460137  ή  2810254605