Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση της μισθοδοσίας για κάθε είδους επιχείρησης και ανεξαρτήτου αριθμού εγαζομένων. Οι υπηρεσίες μας είναι πλήρως μηχανογραφημένες και με δυνατότητα παροχής των υπηρεσίων εξ'αποστάσεως.

Μπορούμε να χειριστούμε όλες τις μορφές απασχολήσης και να προτείνουμε την κατάλληλη για τις ανάγκες σας, και ενημερώνοντας σας για την τελευταία εξελίξεις στη νομοθεσία και τη δυνατότητα ένταξης των εργαζομένων σε επιδοτούμενα προγράμματα

Η διαχείριση Μισθοδοσίας περιλαμβάνει της έκδοση μισθοδοσίας όλες τις μορφές απαοχόλησης, ανάλυση κόστους έργαζόμενου, την εκτύπωση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων αποδείξεων αποδοχών, yποβολή των απαραίτητων εντύπων, των αρχείων sepa στις τράπεζες για γενικά οτιδηποτε αφορά την ορθή απεικόνηση με την ισχύσουα νομοθεσίας

Ζητήστε Προσφορά
Όνομα
Μήνυμα

6977460137  ή  2810254605