Οι εμπορικές εφαρμογές είναι απαραίτητες για την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματική εμπορική διαχείριση σε κάθε είδους επιχείρηση  μικρή ή μεγάλη. Με τις συνεχείς εξέλιξεις στον τομέα παραγωγής λογισμικού αλλά και την καθιέρωση καινοτόμων μοντέλων διάθεσης του, όπως είναι οι εφαρμογές cloud, δίνεται πλέον η δυνατότητα στο να είναι εφικτή η μηχανογράφηση επιχειρήσεων μικρομεσαίου μεγέθους σε λογικό κόστος.

Τα προηγούμενα χρόνια μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτών των λύσεων μηχανογράφησης και αυτό λόγω της μεγάλης αρχικής επένδυσης, σε υποδομές τεχνολογίας και δικτύωσης στις άδειες χρήσης του λογισμικού. Αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους και τη χρήση pay-as-you-go μοντέλου το αρχικό κόστος μειώνεται σημαντικά.

Τι είναι το ERP;

Το ERP είναι επιχειρησιακό λογισμικό το οποίο μπορεί να διασυνδέσει τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ο σκοπός είναι να αυτοματοποιήσει ροές διεργασιών καθώς και να κάνει εύκολο τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρείας

Οπότε τα τμήματα μπορούν εύκολα να μοιράζονται δεδομένα πληροφορίες και να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. Έτσι μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται μια παραγγελία καθώς και όλων των ενδιάμεσων βήματων, δηλαδή σταδιο επεξεργασίας, διαθεσιμότητας προϊόντων, έκδοσης παραστατικών, ελέγχου ιστορικού του πελάτη για πίστωση κτλ.

Επιπλέον η  ανάλυση χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης είναι εύκολη και κάποιος μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα μέσα σε λίγα λεπτά, και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό λόγο χρήσης ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού.

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Επιπλέον για  enterprises  επίπεδο υπάρχει η κατηγορία Business Suite όπου το ERP είναι το κεντρικό σύστημα και περιέχει τις βασικές λειτουργίες και για επιπρόσθετες δυνατότητες αγοράζονται επιπλέον modules τύπου extended operations.

Συνήθως σε ένα ERP περιλαμβάνονται οι βασικές modules δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα, λογιστική διαχείριση, ανθρώπινοι πόροι - για διαχείριση και υπολογισμό μισθοδοσίας, το κεντρικό σύστημα επεκτείνεται στις ειδικές modules που είναι η διαχείριση πελατολογίου, product lifetime management, supply chain management , supply relations management, διαχείριση αποθήκης (wms).

Με λίγα λόγια η μηχανογράφηση ERP να έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσόδων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, παράλληλα να επιτευχθεί η υψηλή παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες.

Μοντέλο Διάθεσης Λογισμικού

Τα προγράμματα ERP έρχονται σε πολλές μορφές, υπάρχει η μορφή του είναι web based και ανοιχτού κώδικα όπως είναι το Odoo, το ERPNext. Συνήθως το deployment model σε παλαιότερα χρόνια ήταν on premise δηλαδή τοπική εγκατάσταση,  αλλά σχεδόν όλα τα industry standards ERP προσφέρονται και στο cloud σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν το netsuite oracle και το SAP ERP το Microsoft Dynamics με remoted desktop GUI.

Αλλά να τονίσουμε εδώ όταν λέμε cloud σε αυτή την περίπτωση εννοούμε τις δημοφιλής υπηρεσίες AWS, Azure, Google Cloud όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει instances server, και στη συνέχεια να εγκαταστήσει αυτόματα το λογισμικό εκεί εισάγοντας κατάλληλα api keys, και όχι hosted services τύπου SaaS.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν αρκετές εταιρείες που προσφέρουν λύσεις ERP Entersoft Business Suite, Primer και λοιπές. Ανεξάρτητα το μοντέλο διάθεσης το λογιστικό  σύστημα αποτελεί βασικό μέρος ενός τέτοιου λογισμικού οπότε θα πρέπει να είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορούν να ακολουθούνται οι λογιστικοί και φορολογικοί κανόνες σε κάθε χώρα.

Για παράδειγμα από το 2015 κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ελλάδα ανεξάρτητα αν τηρεί διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό σε αυταάσυστήματα από τα μέσα του 2021, με βάση την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στη φορολογία, θα πρέπει να υποστηρίζεται η λειτουργία myDATA, δηλαδή η λεπτομερής αποστολή των στοιχείων των παραστατικών, καθώς και extra πληροφορίες για μισθολογικές λειτουργίες, αποσβέσεις κ.α.

Δοκιμαστική Εκδοση σε SAP ERP

Τι είναι το SAP ERP; SAP είναι από τους πιο παλαιούς παρόχους λογισμικού, δημιουργήθηκε το 1972 και σχεδον επικρατεί στην κατηγορία large enterprises. Eάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε λογισμικό SAP μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους, ο πρώτος είναι να κατεβάσετε τη δοκιμαστική έκδοση(trial version) από το επίσημο site και ο δεύτερος είναι σε cloud server hosting provider όπως θα περιγράψουμε παρακάτω.

Για τη πρώτη πρέπει θα πρέπει να βρείτε το SAP NetWeaver Application Server ABAP. Το SAP netweaver είναι η τεχνική πλατφόρμα πάνω στη οποία τρέχει το SAP ERP, η εγκατάσταση του application server γίνεται σε λειτουργικό σύστημα linux όχι windows από εκεί πέρα υπάρχουν remote desktop clients για τα windows.

Αρχικά χρειάζεται να δημιουργήσετε μία virtual machine δηλαδή ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα τύπου linux για να εγκατασταθεί εκεί το σύστημα ERP, και το οποίο είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα που έχει ήδη ο υπολογιστής σας. Η Oracle έχει δημιουργήσει το virtualbox για αυτή την λειτουργία και πολύ εύκολα μπορείτε να βάλετε το openSUSE στα 64bit όπου είναι και το προτεινόμενο.

Στη συνέχεια θα βρείτε και θα  κατεβάσετε την κατάλληλη έκδοση από το παρακάτω link https://tools.hana.ondemand.com/#abap έτσι μπορείτε να εγκαταστήσετε στο τοπικό server αυτή τη λύση ως premise.

Όμως οι λύσεις ERP SAP χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ οπότε εάν ο υπολογιστής σας ή server δεν υποστηρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις μπορείτε να κάνετε deplοyment σε πλατφόρμες cloud πολλύ εύκολα όπως είναι

Στη συνέχεια να έχετε s-number θα κάνετε login στη cloud appliance library. Στο menu αριστερα αν πατησετε στην επιλογή solutions θα δείτε τις διάφορες λύσεις  από λογισμικό της SAP.

Πρόσφατα το s-number ενοποιήθηκε με το p-number για να εννοποιηθούν οι λογαριασμοί από το p-user και s-user account σε ένα που ονομάζετε SAP Universal ID, https://me.sap.com

Σε κάθε solution ξεχωριστά αναγράφονται  ποιες είναι οι απαιτήσεις  για το VM δηλαδή τη virtual machine σε μνήμη RAM, CPU cores και σκληρό δίσκο και το κόστος ανά ώρα για το καθε cloud provider ξεχωριστά. Το συνολικό μηνιαίο κόστος από την ενεργή απο instance ενός cloud provider + το μηνιαιο κόστος για το license λογισμικό που θα εγκαταστήσετε εκεί.

  • Μικρές επιχειρήσεις για εμπορική διαχείριση υπάρχει το SAP Business one
  • Μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις είναι το SAP S/4HANA το οποίο κάνει χρήση της τεχνολογίας HANA, SAP S/4HANA 1809
  • Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκδόσεις για αεροπορικές εταιρείες, βιομηχανία πετρελαίου και αέριο, για εμπόρους αυτοκινήτων κτλ.

Aνάλογα με την έκδοση που θα κατεβάσετε έχει και συγκεκριμένα modules ενεργοποιημένα. Τα modules αποτελουν λογικά μέρη λειτουργία του συστήματος σε σε λειτουργικό επίπεδο (functional modules) όπως το FICO  και αλλά και σε τεχνικό επίπεδο είναι το HANA.

Στην εγκατάσταση μπορείτε να επιλέξετε ως βάση δεδομένων είτε το Microsoft SQL Server ή SAP HANA, όπου η δεύτερη επιλογή είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από τη SAP και είναι συμβατή με το μοντέλο ACID, ταυτόχρονα είναι in-memory database δηλαδή η αποθήκευση συμπιεσμένων δεδομένων γίνεται στη μνήμη RΑΜ όσο είναι ενεργοι οι εξυπηρετητές.

H τεχνολογία αυτή είναι παρόμοια με το redis server με τη διαφορά ότι σχεδιάστηκε ειδικά για εμπορικές εφαρμογές ERP, CRM ώστε να μπορούν να αναλύονται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κτλ. Αποτελεί μια in-column βάση όπου συνδυάζει χαρακτηστικά OLA και OLTP, κάποιος να την εγκαταστήσει σε υπολογιστή on premise  ή σε cloud provider και το license χρήσης να είναι δωρεάν μέχρι 32GB Μνήμη RAM

Για ένα ένα γρήγορο ξεκίνημα με το SAP HANA στο AWS cloud μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα quickstart template

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος είναι να μπορεί να επικοινωνήσει με 3rd party providers. Για αυτή τη λειτουργία δηλαδή της διασύνδεσης δεδομένων υπάρχουν τα OData services  όπου μπορείτε να δημιουργήσετε API τύπου REST για την εξαγωγή δεδομένων σε άλλα συστήματα ή αντίστροφα να εισάγετε δεδομένα για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε από SAP με τα ODATA ενα connector με το Magento eCommerce για τα sales operations ή και οποιαδήποτε άλλη διασύνδεση ERP με e-shop.