Οι εφαρμογές ERP είναι απαραίτητες για την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών σε κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη. Με τη συνεχή εξέλιξη στον τομέα παραγωγής λογισμικού αλλά και την καθιέρωση καινοτόμων μοντέλων διάθεσης, όπως είναι οι εφαρμογές cloud, δίνεται πλέον η δυνατότητα ώστε να είναι εφικτό η μηχανογράφηση επιχειρήσεων μικρομεσαίου μεγέθους σε λογικό κόστος.

Τα προηγούμενα χρόνια μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτών των λύσεων μηχανογράφησης, εξαιτίας της μεγάλης αρχικής επένδυσης, σε υποδομές τεχνολογίας και δικτύωσης αλλά και στις άδειες χρήσης του λογισμικού. Αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους και τη χρήση pay-as-you-go μοντέλου το αρχικό κόστος μειώνεται σημαντικά.

Ο τύπος λογισμικού που χρησιμοποιείται είναι το Enterprise Resources Planning ή αλλιώς ERP.

Τι είναι ERP;

Το σύστημα ERP είναι επιχειρησιακό λογισμικό το οποίο μπορεί να διασυνδέσει τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ο σκοπός είναι να αυτοματοποιήσει ροές διεργασιών καθώς και να κάνει εύκολο τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρείας

Οπότε τα τμήματα μπορούν εύκολα να μοιράζονται δεδομένα πληροφορίες και να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. Έτσι μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται μια παραγγελία καθώς και όλων των ενδιάμεσων βήματων, δηλαδή σταδιο επεξεργασίας, διαθεσιμότητας προϊόντων, τιμολόγησης, έκδοσης παραστατικών, ελέγχου των υπολοίπων πελατων και προμηθευτών κτλ.

Επιπλέον γίνει η αυτόματατη ενημέρωση της γενικής λογιστικής από το εμπορικό, η  ανάλυση χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης είναι εύκολη και κάποιος μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα μέσα σε λίγα λεπτά. 

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό λόγο χρήσης ενός συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού. Συνήθως ένα τέτοιο σύστημα έχει πολλά modules που εξειδικεύονται σε θεματικές λειτουργίες όπως είναι

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Επιπλέον για  enterprises  επίπεδο υπάρχει η κατηγορία Business Suite όπου το ERP είναι το κεντρικό σύστημα και περιέχει τις βασικές λειτουργίες και για επιπρόσθετες δυνατότητες αγοράζονται επιπλέον modules τύπου extended operations.

Συνήθως σε ένα ERP περιλαμβάνονται οι βασικές modules δηλαδή η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, ανθρώπινοι πόροι - για διαχείριση και υπολογισμό μισθοδοσίας, το κεντρικό σύστημα επεκτείνεται στις ειδικές modules που είναι η διαχείριση πελατολογίου CRM, product lifetime management,  supply relations management, διαχείριση αποθήκης (wms).

Με λίγα λόγια η μηχανογράφηση ERP να έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσόδων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, παράλληλα να επιτευχθεί η υψηλή παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες.

Μοντέλο Διάθεσης Λογισμικού

Τα προγράμματα ERP έρχονται σε πολλές μορφές, υπάρχει η μορφή του είναι web based και ανοιχτού κώδικα όπως είναι το Odoo, το ERPNext. Συνήθως το deployment model σε παλαιότερα χρόνια ήταν on premise δηλαδή τοπική εγκατάσταση,  αλλά σχεδόν όλα τα industry standards ERP προσφέρονται και στο cloud σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν το netsuite oracle και το SAP ERP το Microsoft Dynamics με remoted desktop GUI.

Αλλά να τονίσουμε εδώ όταν λέμε cloud σε αυτή την περίπτωση εννοούμε τις δημοφιλής υπηρεσίες AWS, Azure, Google Cloud όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει instances server, και στη συνέχεια να εγκαταστήσει αυτόματα το λογισμικό εκεί εισάγοντας κατάλληλα api keys, και όχι hosted services τύπου SaaS.

Για παραμετροποίηση εγκατάσταση λογισμικού σε Pylon της EPSILON NET  επικοινωνήστε στο pylonsupport.gr και αναφέρτε την ιστοσελίδας μας.

ERP Ελληνικής αγοράς 

 1. ERP Entersoft Business Suite,
 2. Soft1 ERP από τη SoftOne
 3. Epsilon Net Pylon ERP
 4. Galaxy ERP από τη Singularlogic
 5. Κεφάλαιο ERP από τη Unisoft
 6. Prisma Win ERP από τη megasoft
 7. Megatron ERP από την Ϊλυδα
 8. Atlantis ERP από Soft1

Ανεξάρτητα το μοντέλο διάθεσης το λογιστικό  σύστημα αποτελεί βασικό μέρος ενός τέτοιου λογισμικού οπότε θα πρέπει να είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορούν να ακολουθούνται οι λογιστικοί και φορολογικοί κανόνες σε κάθε χώρα.

Για παράδειγμα από το 2015 κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ελλάδα ανεξάρτητα αν τηρεί διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό σε αυταάσυστήματα από τα μέσα του 2021, με βάση την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στη φορολογία, θα πρέπει να υποστηρίζεται η λειτουργία ηλεκτρονικά βιβλία MyData, δηλαδή η λεπτομερής αποστολή των λογιστικών στοιχείων παραστατικών που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες τα αντικριζόμενα παραστατικά και μη αλλά και οι  τακτοποιητικές εγγραφές εσόδων-εξόδων.

Δοκιμαστική Εκδοση σε SAP Busines One

Τι είναι SAP ERP; SAP είναι από τους πιο παλαιούς παρόχους λογισμικού, δημιουργήθηκε το 1972 και σχεδον επικρατεί στην κατηγορία large enterprises. Eάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε λογισμικό SAP μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους, ο πρώτος είναι να κατεβάσετε τη δοκιμαστική έκδοση(trial version) από το επίσημο site και ο δεύτερος είναι σε cloud server hosting provider όπως θα περιγράψουμε παρακάτω.

Η πιο  απλή έκδοση για μικρές επιχειρήσεις ονομάζεται SAP business one και περιλαμβάνει 15 modules

 • Ανθρώπινο δυναμικό (HR)
 • Συμβόλαια υπηρεσιών
 • Financials - Γενική Λογιστική
 • Παραγωγή
 • Διαχείριση ειδων και αποθεμάτων
 • Αγορές
 • Τραπεζικές συναλλαγές
 • Επιχειρηματικές συνεργάτες
 • Quality
 • Product Technology
 • Πωλήσεις
 • Material Requirement Management (MRM)
 • Project Management
 • Production Planning (PP)
 • Διαχείρηση συστήματος

Εγκατάσταση On Premise

αρχικά θα πρέπει να αποφασίσετε αν χρησιμοποιήσετε το SAP business One για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή το SAP S/4 HANA για μεγάλες εταιρίες. Tο σύνήθες λειτουργικό είναι windows 10 ή 11 για το worksations και το Server Windows Server ή Linux SUSE. Στη συνέχεια θα πρέπεινα δείτε τα minium requirements για το B1 είναι

Server

 •  Intel Xeon E3 (ή ισοδύναμος AMD)
 • 32+ GB RAM
 • Σκληρός δίσκος 50GB

Clients workstations

 •  Intel Core i3 (ή ισοδύναμος AMD)
 • 8+ GB RAM
 • Σκληρός δίσκος 50GB

Στη συνέχεια θα κατεβάσεται το SAP Download Manager που συσχετίζει το λογισμικό που έχετε με  s-number και τα Modules που έχετε στη διαθεσιμοτητας στο  cloud appliance library. Στο menu αριστερα αν πατήσετε στην επιλογή solutions θα δείτε τις διάφορες λύσεις  από λογισμικό της SAP.

Αρχικά χρειάζεται να δημιουργήσετε μία virtual machine δηλαδή ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα τύπου linux για να εγκατασταθεί εκεί το σύστημα ERP, και το οποίο είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα που έχει ήδη ο υπολογιστής σας. Η Oracle έχει δημιουργήσει το virtualbox για αυτή την λειτουργία και πολύ εύκολα μπορείτε να βάλετε το openSUSE στα 64bit όπου είναι και το προτεινόμενο.

Στη συνέχεια θα βρείτε και θα  κατεβάσετε την κατάλληλη έκδοση από το παρακάτω link https://tools.hana.ondemand.com/#abap έτσι μπορείτε να εγκαταστήσετε στο τοπικό server αυτή τη λύση ως premise.

Εγκατάσταση Cloud

Όμως οι λύσεις ERP SAP χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ οπότε εάν ο υπολογιστής σας ή server δεν υποστηρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις μπορείτε να κάνετε deplοyment σε πλατφόρμες cloud πολύ εύκολα, όπου υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις το security και είναι είναι

Σε κάθε solution ξεχωριστά αναγράφονται  ποιες είναι οι απαιτήσεις  για το VM δηλαδή τη virtual machine σε μνήμη RAM, CPU cores και σκληρό δίσκο και το κόστος ανά ώρα για το καθε cloud provider ξεχωριστά. Το συνολικό μηνιαίο κόστος από την ενεργή απο instance ενός cloud provider + το μηνιαιο κόστος για το license λογισμικό που θα εγκαταστήσετε εκεί.

 • Μικρές επιχειρήσεις για εμπορική διαχείριση υπάρχει το SAP Business one
 • Μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις είναι το SAP S/4HANA το οποίο κάνει χρήση της τεχνολογίας HANA, SAP S/4HANA 1809
 • Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκδόσεις για αεροπορικές εταιρείες, βιομηχανία πετρελαίου και αέριο, για εμπόρους αυτοκινήτων κτλ.

Aνάλογα με την έκδοση που θα κατεβάσετε έχει και συγκεκριμένα modules ενεργοποιημένα. Τα modules αποτελουν λογικά μέρη λειτουργία του συστήματος σε σε λειτουργικό επίπεδο (functional modules) όπως το FICO  και αλλά και σε τεχνικό επίπεδο είναι το HANA.

sap hana τι ειναι;

SAP HANA (High-performance ANalytic Appliance) Στην εγκατάσταση μπορείτε να επιλέξετε ως βάση δεδομένων είτε το Microsoft SQL Server ή SAP HANA, όπου η δεύτερη επιλογή είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από τη SAP και είναι συμβατή με το μοντέλο ACID, ταυτόχρονα είναι in-memory database δηλαδή η αποθήκευση συμπιεσμένων δεδομένων γίνεται στη μνήμη RΑΜ όσο είναι

Πως θα μάθω SAP και να λάβω πιστοποίηση

Ανάλογα με τη θεματική ενότητα που θέλετε πιστοποιηθείτε μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για πιστοποιήση χρησιμοποιώντας δωρεάν μαθήματα και οδηγούς από το official site learning sap