Ο τύπος μια επιχείρησης εξαρτάται από τις ανάγκες και το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος, ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, έχει εμπορική ιδιότητα, η σύμπραξη περισσότερων ατόμων έχει πάντα μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Η συνεργασία τον ατόμων έχει αποτέλεσμα τη συγκρότηση εταιρεια με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής, επιπλέον το μέγεθος και οι κανόνες μεγεθους των οντοτήτων καθορίζεται από το Αρθ2 Ν4308/2014. Παρόλα αυτό οι καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές καθορίζονται από τα ίδια παρασταστικά όπως είναι τα παρακάτω.

Παραστατικά

  • Τιμολόγιο
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
  • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο αφορά σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις
  • Πιστωτικό Τιμολόγιο αφορά επιστροφές και εκπτώσεις
  • Τιμολόγιο Αγοράς ή Τίτλος κτήσης για αγορά αγαθων ή υπηρεσιών από ιδιώτη
  • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
  • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
  • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Για άνω 50 ευρώ συλλέγετε τα στοιχεία πελάτη)

Για την έναρξη ή τη παύση λιανικού φορολογικού μηχανισμού πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσια εντός 10 ημερών, όπως είναι η λειτουργία ταμειακής μηχανής πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης Φ.Η.Μ.

Επιπλέον αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες μπορείτε να συναντήσετε σε τιμολόγια τον παρακάτω συμβολισμό 2/10net30 αυτό σημαίνει ότι τιμολόγιο πρέπει να εξοφληθεί στις επόμενες 30 ημέρες, αλλά αν εξοφληθεί στις επόμενες 10 θα υπάρχει έκπτωση 2%

Επαγγελματικός λογαριασμός

Υπόχρεοι δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού είναι όοοι έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα 45231/2017 ΚΥΑ δηλαδή όσοι είναι υπόχρεοι στην αποδοχή πληρωμών με καρτα

Διπλογραφικό και απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρούνται στο προβλεπόμενο χρόνο που καθορίζει η φορολογική νομοθεσία

Έξοδα Επιχείρησης

Όλα τα έξοδα και γενικότερα τα λογιστικά γεγονότα διέπονται από την αρχή του δεδουλευμένου δηλαδή αναγνωρίζονται στην περίοδο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση ανεξάρτητα αν έχει πληρωθεί ή όχι. Δηλαδή αν υπάρχει ένα λογαριασμός κοινής ωφέλειας βρίσκεται μεταξύ δύο χρήσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί αντίστοιχο ποσό στα δύο έτη.

Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

είναι όσες πραγματοποιούνται ως προς το συμφέρον της επιχείρησης ή για συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και αποδεικνύονται με πραγματικά παραστατικά και έχουν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης

Γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείου, μέρος του λογαριασμου της ΔΕΗ χωρίς τα τέλη υπέρ τρίτων, λογαριασμός σταθερής και κινητής, ταχυδρομικά έξοδα. κτλ

Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (ΧΔΕ)

Είναι αυτές οι οποίες ο ΦΠΑ δεν αφαιρείται αλλά εκπίπτουν από τη φορολογία για το προσδιορισμού του κέρδους της επιχείρησης, όπως είναι αγορά τροφίμων για το γραφείο, διαμονή σε ξενοδοχείο για επαγγελματικό ταξίδι, επαγγελματικά γεύματα καθώς η βενζίνη επιβατικού ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα για την περίπτωση των καυσίμων για πάνω απο 100Ε η απόδειξη είναι απλοποιημένο τιμολόγιο όπου πρέπει να περιλαμβάνει το ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφόριας αυτοκινήτου για να περαστεί σας έξοδο. Για την περίπτωση κάτω από 100 ευρώ ο έξοδο σας είναι Α.Λ.Π από το πρατήριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του πρατηρίου και τον αρθμός κυκλοφορίας

Παγιο με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

Τα πάγια συμπεριλαμβάνονται όπως εξοπλισμός Η/Υ, το λογισμικό όπως τα λογιστικά προγράμματα και εδω ο φπα συμψηφίζεται

Πάγιο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Πάγια μπορει να είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

Μισθοδοσία

Το μισθοδοτικό κόστος της επιχείρησης επιπλέον αποτελεί έξοδο και και μπορειτε να χρησιμοποιήσεται το δημοφιλες calculator διαχείρισης μισθοδοσίας για να το υπολογίσεται ή ακομα να κάνετε εκτίμηση σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο

Λήψη Υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

Για λήψη υπηρεσίας από ελεύθερους επαγγελματίες όπως λογιστές, προγραμματιστές δικηγόρους για τιμολόγια πάνω από 300Ε θα πρέπει γίνει παρακράτηση φόρου 20% και απόδοση του φόρου μέσα από την εφαρμογή Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων το αργότερο μέσα στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πληρωμής που είχε υποχρέωση σε παρακράτηση

Παροχή σε είδος όπως είναι η αξία οχήματος

Μπορείτε να παραχωρήσετε είδος ένα όχημα σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο είτε αυτό το όχημα ανήκει στην επιχείρηση είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Για να υπολογίσετε την αξίας παραχώρησης όπου είναι εισόδηματα για αυτό που ωφελείτε μπορείτε να δείτε ΠΟΛ 1045/24.03.2017. Ο υπολογισμός γίνεται ως ποσοστός Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) και μειώνεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος.

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματoς χαρακτηρίζεται από αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων συν έξτρα εξοπλισμό προ Φ.Π.Α και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων

Κάθε λογιστικό γραφείο μπορείς να σας ενημερώσει για τα απαραίτητα παραστατικά και τον χειρισμός τους για την σωστή χρονικά άποδοση φόρων


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.