Φορολογία εισοδήματος

Η φορολογία εισοδήματος αφορά φόρους που είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν κάθε χρόνο οι αμειβόμενοι μισθωτοί, όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα νομικά πρόσωπα και συνταξιούχοι

Η φορολογία εισοδήματος δηλαδή η φορολογική δήλωση πραγμοποιείται συνήθως στο διάστημα Aπριλίου - Ιουλίου κάθε χρόνο

Επιχειρηματική Ανάλυση

Μια σειρά από λογιστικά θέματα, εργαλεία οικονομικής ανάλυσης, online calculators και λογισμικό όπου θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και να κατανοήσετε απλά θέματα στη λειτουργία μια επιχείρησης. Επιπλέον οι online αριθμομηχανές θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε μελέτη βιωσιμότητας για να ορίσετε τους στόχους πωλήσεων, το συνολικό μηνιαίο κόστους μισθοδοσίας, να αποφασίσεται αν χρειάζεσται εταιρεία ή ατομική επιχείρηση για να προσδιορίσεται για έναρξη επαγγελματος κοστος.

Marketing και ιστοσελίδες

Χρηματοδότηση

Για τη χρηματοδότηση μπορείτε να βρείτε προγράμματα εσπα, leader, επενδυτικό νόμο επιπλεόν μπορείτε να εξασφαλίσετε τραπεζική χρηματοδότηση σε προσωπικό ή επιχειρηματικό δάνειο. Εάν σας φαίνονται πολύπλοκα μπορείται να αναζητήσετε βοήθεια από έναν οικονομικό σύμβουλο θα σε βοηθήσει.

Λογισμικό

Αν ψάχνετε λογιστικό γραφείο τιμές οικονομικές αλλά και υποστήριξη λογισμικού επικοινωνήστε μαζί μας


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.