Η ανάλυση swot είναί απλό εργαλείο το οποίο συνήθως αποτελεί μέρος σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ένα απλοϊκό εργαλείαο αλλά γραφοντας συγκροτημένα μπορεί σας βοηθήσει να καταλάβετε που βρίσκεστε και που να εστιάσετε την προσοχής σας

Strenghts

Λειτουργίες που η επιχείρηση κάνει καλά, χαρακτηριστικά που σας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές. Μοναδικές δεξιότητες, κεφάλαιο και τεχνολογίες λογισμικό.

Weakness

Χαρακτηριστικά που λείπουν από την επιχείρηση, πράγματα που οι ανταγωνιστές είναι καλύτεροί, περιορισμένοι πόροι.

Opportunities

Ευκαιρίες και κενά στην αγορά, λίγοι ανταγωνιστές, αυξημένοι ζήτηση στη περιοχή.

Threats

Κακό οικονομικό περιβάλλον, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, τεχνολογική μεταβολή στις ανάγκες και τις υπηρεσίες.

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.