Ένα από τα βασικά σημεία με το οποίο ασχολείται το digital marketing είναι να βρεθούν ποια είναι τα διαφημιστικά που έχουν με την μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή φέρνουν τις περισσότερες ευκαιρίες για κέρδος ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι προς διάθεση. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να μετρήσετε την απόδοση από τα χρήματα που επενδύετε σε κάθε ψηφιακό διαφημιστικό κανάλι.

Για να το επιτύχετε αυτό δηλαδή στην αύξηση του demand generation  στα διάφορα ψηφιακά κανάλια όπως είναι το Pay-Per-Click Ads, Email Marketing, SMS, Content Marketing και SEO κλπ, είναι απαραίτητο πραγματοποιήσετε μετρήσεις χρησιμοποιώντας τα UTM codes σε συνδυασμό τα conversion events από το GA4.

Ανεξάρτητα του διαφημιστικού μέσου υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης KPIs στους οποίους κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει όπως είναι το Click Through Rate (CTR), Converstion Rate, Cost Per Acquisition (CPA), Cost Per Lead (CPL), Close Ratio κτλ.

Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στατιστικής ανάλυσης για κερδοφορία και την επισκεψιμότητας μιας σελίδας, καθώς και άλλων KPIs εξειδικεύονται στη μέτρηση πηγών προέλευσης που έρχονται στην ιστοσελίδα μας.

Για να το πετύχουμε αυτήν τη ιχνηλάτηση του web traffic καθώς και τη μέτρηση αυτών των διάφορων dimensions, μπορούμε να χρησιμοποιούσουμε τις παραμέτρους UTM στο url σε μια ατομική σελίδα ενός προϊόντος για τη περίπτωση ενός eshop ή σε ένα landing page.

Τι είναι UTM parameters

Είναι μια σειρά από επιπλέον παραμέτρους που προσθέτουμε στο τέλoς μια διεύθυνσης URL μετά το αγγλικό ερωτηματικό. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτή τη μορφή του url στα διαφημιστικά μέσα και οι τιμές αυτών των παραμέτρων  ιχνηλατούνται αυτόματα από εργαλεία web analytics όπως το google analytics, piwik κτλ.

Τα αρχικά UTM είναι η συντομογραφία Urchin Tracking Module και αρχικά η ιδέα προήλθε από την εταιρία Urchin Software Corporation και αυτοί παράμετροι υποστηρίζονται από το Google Analytics

Η προσθήκη τέτοιων παραμέτρων μπορεί να έχουν την παρακάτω μορφή

https://vontikakis.com/el/business-tools?utm_campaign=summer_sales&utm_source=newsletter&utm_medium=email

  • Campaign

   δίνουμε ένα όνομα για κάθε καμπάνια, όπως summer sales, ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το όνομα της καμπάνιας.

  • Campaign Source

   Σε αυτή τη παραμέτρο να τοποθετούμε τιμές όπως το facebook, το AdWords, το email newsletter και έτσι μπορούμε να δούμε ποιο κανάλι έρχονται οι επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα
   Παράδειγμα: utm_source=facebook
  • Campaign Medium

   Στη δεύτερη παράμετρος που μπορεί να κάνουμε tracking για social media, affiliate marketing κτλ.
   Παράδειγμα: utm_medium=socialmedia

  • Campaign Term

   Η τρίτη παράμετρος είναι προαιρετική και τη χρησιμοποιούμε στη περίπτωση της Pay-per-Click διασφήμιστης και τοποθετούμε λέξεις κλειδιά για να βρούμε ποια είναι τα πιο αποδοτικά
   Παράδειγμα: utm_term=marketing+eshop

  • Campaign Content

   Εδώ χρησιμοποιούμε αυτό το πεδίο όταν θέλουμε να κάνουμε A/B τεστ και συχνά χρησιμοοιειται στις διαφημίσεις pay-per-click (PPC) campaigns ή σε δύο διαφορετικά link που δείχνουν στην ίδια σελίδα
   Παράδειγμα: utm_content=sidebarlink or utm_content=headerlink

  Γιατί είναι σημαντικό να μετρήσουμε τη προέλευση και τα μέσα της επισκεψιμότητας

  Μπορούμε να υπολογίσουμε τα ποσοστά μετατροπών και το κόστος απόκτησης πελατών χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Google Analytics, το Piwik, το Mixpanel σε συνδυασμό με τους κωδικούς UTM.

  Χρησιμοποιώντας αυτούς το κωδικούς μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της επένδυσης ROI σε κάθε καμπάνια και το conversion tracking χρησιμοποιώντας το Goal Conversion στο Google Analytics και αντίστοιχα για το Facebook Pixel για FB ads.

  Πως θα δημιουργήσουμε url με UTM parameters;

  Ο πιο εύκολος τρόπος είναι είναι επισκεφτείτε Google's Campaign URL Builder. Στη συνέχεια τη δείτε το utm builder ;όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία. Προσθέστε το link που θέλετε να κάνετε tracking και τις αντιστοιχες παραμέτρους campaign, source, medium στα αντίστοιχα πεδία.

  Τα πιο σημαντικά medium όπου η Google Analytics εντοπίζει αυτόματα στα reports είναι

  • Organic - οργανική αναζήτηση
  • (none)
  • Referral
  • CPC από το adwords

  Με τα UTM codes μπορείτε να καθορίσετε πιο συγκεκριμένα

  • Social
  • Email
  • Feed
  • Banner
  • CPC
  • Display
  • Affliate
  • E-book
  • QR code
  • print
  • partner

  Που χρησιμοποιούμε αυτές τις παραμέτρους

  1) Μπορούμε να τα εισάγουμε σε Social Media

  2) Να δουμε ποια linκ στο Newsletter είναι αποδοτικότερα

  3) Σε Banner Ads για Display advertising

  4) Σε  business cards - επιχειρηματικές κάρτες με QR code

  5) Facebooks Ads

  Συμπέρασμα

  Οι παράμετροι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας καθώς και τα ενδιαφέροντα του κοινού ως μέρους του attribution modelling.

  Attribution modelling είναι η διαδικασία όπου εντοπίζουμε τη συνεισφορά των marketing channel στο conversion rate.

  Επιπλέον μπορείτε να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά τους  sκαι να επαναξετάσετε στο πλάνο marketing.