Η αποτελεσματικότητα και ο ρυθμός ανάπτυξης ενός eshop μπορεί μετρηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας μερικούς αριθμοδείκτες πάνω στις ενέργειες - ecommerce events που πραγματοποιούν οι επισκέπτες κατά την πλοήγηση τους.

Ο τζίρος από το ecommerce ως απλή μέτρηση δεν μπορεί να είναι ακριβής ένδειξη διότι είναι σχετικό μέτρο που εξαρτάται από πιο κομμάτι της αγοράς δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και αν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, το είδος και εύρος των τιμών που τιμολογούνται τα προϊόντα και το περιθώριο κέρδους.

Οπότε κάποιος χρησιμοποιώντας βασικούς αριθμοδείκτες μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση στο customer experience, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο τεχνικό μέρος του website ή να χρησιμοποιήσει εργαλεία ανάλυσης τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνισμού, τα οποία συλλέγουν τις τιμές απευθείας από ιστοσελίδες σύγκριση τιμών για να προσαρμόσει τις τιμές

Ποιες οι βασικές μετρήσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Μέση Τιμής Παραγγελίας (average order value)

Είναι ο μέσος όρος σε χρήματα που αφήνει ένα πελάτης όταν πραγματοποιήσει μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Μέση Τιμή Παραγγελίας = Μηνιαία Έσοδα / Αριθμό παραγγελιών

Είναι ένα δείκτης απόδοσης ο οποίος μας βοηθάει τις online επιχειρήσεις να κατανοήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά σε διάφορες χρονικές περιόδους, οι περισσότερες εταιρείες το παρακολουθούν σε μηνιαία βάση.

Ο δείκτης αυτό μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας προγράμματα loyalty ή με βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου στη τιμολόγηση και τη ποιότητα των προϊόντων.

2. Έσοδα ανά κανάλι marketing

Τα έσοδα ανά κανάλι δείχνει σε μια εταιρεία πια διαφημιστικά κανάλια ή μέσα φέρνουν τα περισσότερα έσοδα. Με τη χρήση του GA4 που είναι ήδη κατάλληλα πραγματοποιημένο μπορείς κάποιος να παρακολουθήσει τις αναφορές εκεί και να διαπιστώσει ποια είναι τα πιο αποδοτικά κανάλια.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένας developer να σας κάνει integration στο enchanced ecommerce χαρακτηριστικά από το analytic στην σελίδα σας.

3. Ποσοστό εγκατάλειψης καλαθιού

Η εγκατάλειψη μπορεί να μετρηθεί με αρκετούς τρόπους και μας δείχνει τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο ιστοτόπο. Η εγκατάλειψη του καλαθιού αγορών είναι ένα μέτρο για το πόσα άτομα προσθέτουν κάτι στο καλάθι τους, αλλά φεύγουν χωρίς να πραγματοποιήσουν αγορά.

Έτσι μπορείτε να δείτε αν υπάρχουν προβλήματα στo e shop ή στη διαδικασία του checkout στο eshop προτού φτάσουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς

Ποσοστό εγκατάλειψης καλαθιού = 1 - (Ολοκληρωμένες παραγγελίες / Αριθμός καλαθιών εγκατάλειψης πριν το checkout) x 100

4. Ποσοστό διατήρησης πελατών

Ορίζεται το ποσοστό των πελατών που διατηρείται σε μια χρονική περίοδο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης,, τόσο καλύτερα τα πάτε στην εξυπηρέτηση των πελατών, αυτή η μέτρηση επικεντρώνεται στο πόσο καλά διατηρείτε τους υπάρχοντες πελάτες.

Ποσοστό διατήρησης Πελατών = (Πελάτες στο τέλος της περιόδου - Πελάτες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου) / Πελάτες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου x 100

5. Κόστος Απόκτησης Πελατών

Είναι το συνολικό κόστος που απαιτείται για να αποκτήσει ένα καινούργιος πελάτης

Κόστος απόκτησης πελατών = (Διαφημιστικό budget/Αριθμό των καινούργιων πελατών)

6. Κόστος Απόκτησης Πελατών για ecommerce

Ως ιδιοκτήτης καταστήματος, γνωρίζετε ότι θα πρέπει να επενδύσετε σε καμπάνιες email marketing, καμπάνιες pay-per-click προκειμένου να αυξήσετε το web traffic καi ως συνέπεια και τις πωλήσεις.

Αλλά αν το κόστος αυτών των campaigns είναι μεγαλύτερο των συνολικών εσόδων τότε δεν είναι παρά μια κακή επένδυση του χρημάτων σας. Αν παρατηρήσετε στη παρακάτω formula το κύριο χαρακτηριστικό είναι το κόστος πωληθέντων.

Κόστος απόκτησης πελατών = (Διαφημιστικό budget+Κόστος πωληθέντων)/Αριθμό των καινούργιων πελατών)

7. Αξία Διατήρησης Πελάτη (Customer Life Time value)

Είναι το συνολικό ποσό που κερδίζετε από τους πελάτες σας κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης τους μαζί σας όπου κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές για όλη την περίοδο διατήρησης. Αυτό το μέτρο μπορεί να αποκαλύψει ποιες δραστηριότητες επανάληψης

Customer lifetime value = Μέση τιμή παραγγελίας σε μια περίοδο x Συχνότητα αγοράς ανά περίοδο για το μέσο πελάτη x Αριθμό των περιόδους όπου μέσους πελάτης διατηρείται

Οπότε μετά το στάδιο της δημιουργίας ενός eshop το σωστό intergation εργαλείο analytics για βγουν τα κατάλληλα reports για να έχουμε μια πλήρης εικόνα.