Yπολογισμός κέρδους επιχειρήσης 6ετής λειτουργίας

λογιστικά αρχική
Το καθαρό εισοδημα είναι -1.102 €

Τελικό ελάχιστο εισόδημα 10.920 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 0 €
Λογιστικά Κέρδη προ Φόρων 0 €
Φόρος 0 €
Τεκμαρτά Φορολογικά κέρδη 10.920 €
Φορος εισοδήματος 1.102 €
Τέλος Επιτηδεύματος 0 €
Λογιστικά Κέρδη μετά Φόρων 0 €
Εισόδημα μετά φόρων -1.102 €

Πόσα έσοδα πρέπει να έχω για να έχω ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους

Παρόλο που το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα είναι πολύπλοκο είτε φτιάχνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή έχετε ήδη μια επιχείρηση είναι σημαντικό να γνωρίζετε το ύψος εσόδων πρέπει να πετύχετε για να μην έχετε ζημίες ή πόσα θα βγάλετε στο τέλος της χρήσης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 και της Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θεσπίζεται το σύστημα ασφαλιστικών εισοφορών των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών να καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες ασφαλιστικές κατηγορίες με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους, όπου μπορείτε να βρείτε στο ΕΦΚΑ μη μισθωτών.

Φορολογία ατομικής επιχείρησης

H φορολόγηση ακολουθεί την παρακάτω κλιμακα

Επίπεδο Συντελεστής
10.000 9%
20.000 22%
30.000 28%
40.000 36%
> 40.000 44%

Επιπλέον θα αναφέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δαπάνες όπου δεν συμμετέχουν στα έξοδα και θα πρέπει να γίνει φορολογική αναμόρφωση

Απαλλαγή ΦΠΑ

Η απαλλαγή φπα με βάση το αρθ 39 μπορεί να γινει σε μια ατομική επιχείρηση που έχει ετήσιο σύνολο εσόδων μέχρι 10.000€

Προκαταβολή φόρου

σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να προπληρώνεται και το φόρο κερδών του επόμενου έτους με βάση τα φετινά σας έσοδα, εάν το επόμενο έτος υπάρχει διαφορα θα γίνεται ένα συμψιφισμός. Για παράδειγμα εάν είστε καινούργια επιχείρηση το πρωτο χρόνο λειτουργίας η φορολογία στα κέρδη σας είναι 3000 € τότε η προκαταβολή φόρου που είναι 100% θα είναι αλλα 3000 €. Την επόμενη χρονιά έαν τα κέρδη σας μειώθηκαν και η φορολογία τους είναι 2000 € συν άλλα 2000 η προκαταβολή, αλλά θα έχετε επιστροφή 3000 € οπότε το συνολο του φόρου στα κέρδη θα είναι 1000 €.

Επιπλέον για όσους κάνουν δήλωση απο επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά η προκαταβολή φόρου ειναι 55% για το 2021

Εμπορική ιδιότητα

Αυτή την ιδιότητα την έχουν όσοι προβαίνουν σε εμπορικές πράξεις και σύνηθες επάγγελμα τους είναι η εμπορία. Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να εγγραφουν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το παρ.1.άρθ.1.3419/2005.

Για τις εμπορικές επιχείρησεις υπάρχει η διαδικασία της απογραφής αποθεμάτων στο τέλος χρήσης. Από αυτήν τη διαδικασία μπορούν να απαλλαγούν οι πολύ μικρές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αν τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών είναι μικρότερα από 150.000€. Αν επιλέξει ο επιχειρηματιάς να κάνει απογραφή παρόλο που έχει μικρότερο από 150.000 τότε θα πρέπει να κάνει υποχρεωτικά και για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ελεύθερος Επαγγελματίας

συμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα ελευθέρια επαγγέλματα ανήκουν τα παρακάτω ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα Πηγή: άρθρο 48 παρ. 1 (Ν.2238/1994)

Επιπλέον για αυτή τη περίπτωση ισχύει παρακράτηση φόρου αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών του οποίου γίνεται παρακρατηση στην πηγή.

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Φυσικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύτεται γεωργικής έκταση ως ιδιοκτήτης, μισθωτός ή αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλλευσης αν υπάρχει μίσθωση ή η αγροληψία εγγράφως και το εισόδημα του προέρχεται κατά 50% του συνολικού του από την γεωργική απασχόληση και αποδίδει και έχει χρόνο απασχόλησης εκεί κατά 50%.

Στη καινούργια πλατφόρμα για τη συμβολαική γεωργία μπορείτε να υποβάλεται τα στοιχεία των συμβάσεων μέχρι τις 28/2/2023 για μείωση φόρου κατά 50%

Επαγγελµατίες αγρότες ειδικού καθεστώτος

 • Δεν τήρεί βιβλία
 • Δεν εκδίδον στοιχείας τα εκδίσουν οι αγοραστές
 • Παραστατικά διακίνησης

σε αυτην την περίπτωση δεν υπάρχει τέλος επιτηδεύματος

Επαγγελματίες αγρότες κανονικού καθεστώτος

Τηρεί βιβλία και ότι άλλο έχει υποχρέσωση όπως μια επιχείρηση

Εργασία με μπλοκάκι

Παρόλο μπου μπορείτε να έχετε ατομική επιχείρηση μπορείτε να φορολογηθείτε ως μισθωτός με όλα τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και να έχετε το αφορολόγητο που ισχύει για όλους του μισθωτούς.

Αρκεί να ισχύουν και τρεις παρακάτω περιπτώσεις

 • απασχολείστε σε έναν έαν ως τρεις εργοδότες ή αν είναι περισσότεροι το 75% από έναν εργοδότη και να υπάρχει για όλους έγγραφη σύμβαση που έχει καταχωρηθεί στη κατάσταση συμφωνητικών.
 • δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα
 • η έδρα σας είνα μέρος της κατοικίας σας
 • δεν πρέπει να λαμβάνετε μισθό από άλλη εργασιακή σχέση μισθωτού

Ενα βασικό σημείου αυτής της περίπτωσης είναι ότι δεν μπορείτε να εκπέσετε τα έξοδα, οπότε ο προσδιορισμός του φορολογηταίου εισοδήματα είναι τα έσοδα - ασφαλιστικές εισφόρες, και ο φόρος εισοδήματος προκύπτει από την κλικματα φόρού μισθωτών που τυχαίνει να έχει τους ίδιους συντελεστές με την κλιματα φόρου επιχειρήσεων, οπότε αν όλα τα παραπάνω ισχύουν συμπληρώνεται με ναι κωδικος 019 του Ε1

Προσδιορισμός Εισοδήματος

Στις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτός από το έντυπο E1 φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και η δήλωση ε3 λογιστικό γραφείο

MyData ασφαλιστικές εισφορές

Το MyData για ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών του εφκα ο τύπος παραστατικού 14.5 Εφκα και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί κατηγορία συναλλαγής category2_5 κατηγορία εξόδων γενικά έξοδα χωρίς φπα και στό έντυπο Ε3 Ε3_585_007 ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων αντισυμβαλλόμενος ηλεκτρονικώς εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης με αφμ και υπάρχει και η εξαίρεση ΦΠΑ - χωρίς ΦΠΑ αρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ και αριθμό παραστατικού τον μηνα/χρονια λήξης παραστατικού.

Για του Βενζινοπώλες και του αρτοποιούς είναι υποχρεωτική η επικουρική ασφάλιση με επιπλέον 42,76Ε ευρώ και τους αυτοτελούw εργαζόμενους πρώην τσμεδε είναι η κύρια σύνταξη 169.95+ υγειονομική περίθαλψη 60,30Ε η επικουρική 42,76Ε και εφαπαξ βοήθημα 28,51Ε και βοήθημα ανεργιας 10Ε που αθρόίζει στο 311,52 για τη πρώτη κλάζη

Αποσβέσεις Παγίων

Οι αποσβέσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακα στοιχεία αναγνωρίζονται ως μέρος στα έξοδα ατομικής επιχείρησης. Στο τέλος της χρονιάς πρέπει να αφαιρεθούν από τα έσοδα για το προσδιορισμό του κέρδους. Έχοντας τους σχετικούς συντελεστές αποσβέσεων που προκύπτουν απο τους σχετικούς νόμους και με το calculator για υπολογισμό απόσβεσης μπορείτε να τις υπολογίσετε εύκολα.

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα πρέπει να συντάσσονται όταν υπάρχει ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιων μεταξύ επιχειρήσεων σε συνεχή επαναλαμβανώμενη και στη περίπτωση εργασίας δηλαδή τα μπλοκάκια. Αυτά τα συμφωνητικά κατατήθονται στη με τα μπλοκάκια. Αυτα τα ιδιωτικά θα πρέπει να υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην εφαρμογή κατάσταση συμφωνητικών παρ16άρθρ8Ν.1882/1990

Τέλος Επιτυδεύματος

επιβάλλετε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όταν λειτουργούν πάνω από 5 χρονια. Ειναι 650€ και εναι υποχρεωτικός να πληρωθεί παρά το γεγονος εάν εχετε μηδενικά έσοδα ή ζημίες. Αν κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης για τα πρώτα 5 χρόνια έχετε απαλλαγή από το τέλος επιτυδεύματος

Ορισμός επιχείρησης

Ειναί κάθε οικονομική μονάδα όπου χρησιμοποιεί παραγωγικούς συντελεστές για να παράγει ή να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος και τη διασύνδεση τους με άλλες και τη νομική τους μορφή.

Μέγεθος επιχειρήσεων

Mεγάλες επιχειρήσεις Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 53 εκατ € ή 43 εκ. € είναι μεγαλύτερα > 43 εκατ. € και ταυτόχρονα απασχολεί 250 ή περισσοτερο προσωπικό.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μια επιχείρηση για να χαρακτηριστεί ως μικρομεσαία πρέπει να πληρεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια

 • Ο αριθμός των εργαζομένων θα πρέπει να είναι μικρότερος < 250 εργαζόμενους
 • Ο ετήσιο τζίρος < 53 Εκατ. Ευρώ ή κύρια στοιχεία ενεργητικού < 43 Εκατ. Ευρώ

Πιο συγκεκριμένα

Τύπος Αριθμός Εργαζομένων Ετήσιος Κύκλος εργασιών ή Στοιχεία ενεργητικού
Πολύ μικρή επιχείρηση < 10 < 2.000.000 Ευρώ < 2.000.000 Ευρώ
Μικρή επιχείρηση < 50 < 10.000.000 Ευρώ < 10.000.000 Ευρώ
Μεσαία επιχείρηση < 250 < 50.000.000 Ευρώ < 43.000.000 Ευρώ

Για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη

Επιπλέον κάθε επιχερήση μπορεί να χαρακτηριστεί ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεμένη

Είδη επιχειρήσεων

Ανεξάρτητη είναι αν δεν συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση ή άλλες δεν συμμετέχουν σε αυτή. Στη περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή και σε μία απο τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να ικανοποιείται το κρίτήριο της συμμετοχής < 25% κεφαλαίου ή δικαιώματων ψήφων.

Συνεργαζόμενη είναι αν συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση με ποσοστό μεγαλύτερο >= 25% κεφαλαίου ή δικαιώματων ψήφων και με το ίδιο κριτήριο αν ισχύει το αντρίστροφο δηλαδή αν συμμετέχουν άλλες σε αυτή. Επιπλέον το ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το <= 50%.

Συνδεμένη δύο ή περισσσότερες είναι συνδεμένες όταν υπάρχει μια από τις παρακάτω σχέσεις

 • πλειοψηφία στους ψήφους μετόχων ή εταίρων σε άλλη
 • μπορεί να ελέγχει τη διοίκηση της αλλης
 • κυριάρχη επιρροή μέσω σύμβασης
 • ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία
 • υπάρχη σημετοχή ενός ή περισσοτερο φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού στις ίδια αγορά

Μορφές Εταιρειών

Η ατομική επιχείρησηείναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης, άλλά όταν συνεργάζονται δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορείτε να προχωρήσετε σε ίδρυση εταιρίας όπου κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειωνεκτήματα σας συμφέρει περισσότερο με βοήθεια από κάποιο λογιστών

Επιχειρηματικο σχεδιο

To επιχειρηματικό σχέδιο είναί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τη φύση της επιχείρησης, τηστρατηγική πωλήσεων και marketing κ.α. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το calculator για να σχεδιάσετε το χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σας σχεδίου στη περίπτωση που κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης καθώς και άλλο calculator για το μισθολογικό κόστος.

Έχοντας κάνει βασικούς υπολογισμούς μπορείτε να βρείτε τα επιπεδα κεφαλαίων που χρειάζεστε ώστε να βρείτε τις πηγές χρηματοδότησης όπως είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ένα βασικό εργαλείο για να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το εντάξετε στο αναπτυξιακό νόμο καθως και βρείτε και λαβεται επιχειρηματική χρηματοδότηση σε μορφη δανείου από αναπτυξιακή τράπεζα.

H εναρξη ατομικής επιχείρησης και οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις θα αναλυθουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλά προς το παρόν παρακολουθήστε τις δύο επόμενες βασικές έννοιες

Λογιστική Βάση

Είναι η αναγνώριση των γεγονότων συναλλαγής στον χρόνο που προκύπτουν χρονολογικά και όχι στο χρόνο ταμειακής είσπραξης ή πληρωμής και η αξία συμπεριλαμβάνεται στις χρηματοικονομικές καταστάσεις.

Φορολογική Βάση

Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Οι διαφόρες μεταξύ λογιστική και φορολογικής που προκυπτουν είναιοι προσωρινές διαφορές για ένα στοιχείο όπου η διαφορά αναστρέφεται στο μέλλον και εγγράφονται στον πίνακας Κ' του Ε3. Οι μόνιμες είναι οι διαφορές που δεν αναστρέφονται και εγγράφονται στον πίνακα Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Για πάράδειγμα έξοδα όπως το τέλος επιτηδεύματος, δαπάνες ψυχαγωγίας που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τιμολόγια άνω των 500Ε που δεν εξοφλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά με μετρητά συμπεριλαμβάνονται εως δαπάνες στη λογιστική βάση. Στη φορολογική βάση δεν συμμετέχουν ως δαπάνες και επιπλέον αποτελούν μόνιμες διαφορές.

H ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί έσοδο στη φορολογική βάση αλλά όχι στη λογιστική.

Ενω οι ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και αν δεν πληρώθουν εξολοκλήρου για ένα έτος υπολογίζονται στη λογιστική βάση ενώ στη φορολογική μετράει μόνο το ποσό που πληρώθηκέ, αν στο επόμενο χρόνο πληρωθούν αναγνωρίζονται τότε.

υπολογισμού φόρου εισοδήματος

Φορολογητέο Εισόδημα = Λογιστικό κέρδος προ φόρου + (Διαφορά λογιστικής – Φορολογικής βάσης)

Αποτελέσματα μετά από τον φόρο = Φορολογητέο Εισόδημα - φόρου εισοδήματος

Κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης συμπληρώνεται από τους νόμους
άρθρων 22, 22Α, 23, 24 και 26 του ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες) κτλ
δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων κ κινητή τηλεφωνία (άρθρο 31 ν.2238/1994
.

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.