Τέλος ταξινόμησης = [ Τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων - Μείωση (για μεταχειρισμένα οχήματα) ]* Συντελεστής Τέλους Ταξινόμησης

Τι είναι λιανική τιμή πώλησης προ φόρων ΛΤΠΦ;

Είναι η ανώτερη προτεινόμενη τιμή προ φόρων δηλαδή η φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου όπου οι επίσημοι αντιπρόσωποι και διανομής υποβάλουν τον πλήρη τιμοκατάλογο μαζί με τον extra εξοπλισμό στην αρμόδια τελωνιακή αρχή. Η σχετική βεβαίωση ΛΤΠΦ μπορεί να εκδοθεί από τον αντιπρόσωπο διανομέα και εναλλακτικά από τα οικεία παραστατικά πώλησης προ φόρων και εκπτώσεων

Ποσοστό μείωσης ηλικίας: Πίνακας ποσοστών ηλικίας και κατηγορίας αμαξώματος

Ποσοστό μείωσης χιλιομέτρων: Αν έχει διανύσει 140000χλμ ο Μ.Ο. διανυθέντων χλμ για 96 μήνες: (96*15.000)/12= 120.000 Επιπλέον χλμ: 140.000-120.000 =20.000 Συντελεστής μείωσης 20.000/500*0,10 = 4%

» Επιπλέον: υπολογισμός δόσεων αυτοκινήτου
» Επιπλέον: υπολογισμός περιθωρίου κέρδους μεταχειρισμένων ΦΠΑ
η παραχώρηση εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο, μέτοχο αποτελεί παροχή σε είδος

Τέλος Ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

η φορολόγιση για τέλος ταξινόμηση ακολουθεί προοδευτική κλίματα φορολόγησης όπως ο φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών. Επιπλέον to επίπεδο των επηρεάζετε από το επίπεδο ρύπων CO2 καθώς και τη παλαιότητα πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Euro 6 - πρώτη κυκλοφορία > 2018
Φορολογητέα αξία | CO2 (0-100) (101-120) (121-140) (141-160) (161-180) (181-200)
0-14000€ 3,8% 4% 4,40% 4,80% 5,20% 5,60%
14001€ - 17000€ 7,6% 8% 8,80% 9,60% 10,40% 11,20%
17001€ - 20000€ 15,20% 16% 17,60% 19,20% 20,80% 22,40%
20001€ - 25000€ 22.80% 24% 26,40% 28,80% 31,20% 33,60%
30001€ 30,40% 32% 35,20% 38,40% 41,60% 44,80%

Όσες επιχειρήσεις ασχολουνται με την πώληση μεταχειρισμένων τηρούν ένα επιπρόσθετο βιβλίο ονομάζεται "Ειδικό βιβλίο μεταχειρισμένων" ή "Ειδικό βιβλίο μεταπωλητών" το οποίο είναι αθεώρητο.

Η πώληση ή αγορά σε ιδιώτες ή εισαγωγή από την από επιχειρησεις μεταχειρισμένων ανάλογα με την περίπτωση και υπο συγκριμένες προϋποθέσεις οι πράξεις εντασσονται στο κανονικό καθεστως φπά ή καθεστώς περιθωρίου κέρδους δηλαδή υπολογισμός περιθωρίου κέρδους μεταχειρισμένων άρθρο 45 ΦΠΑ.

Μεταχειρισμένο όχημα αγοράστηκε στις 5000Ε και και πωλείται 8000Ε σε άλλη επιχείρηση, το τιμολόγιο εκδίδεται ως εξής τιμολόγιο με 0% ΦΠΑ άρθρο 45 απαλλαγής φπα στα 8000Ε και μικτό κέρδος είναι 3000Ε Τιμ.Πώλησης 1.1 καθαρή αξία 8000Ε Ε3_561_001 στη συνέχεια απλοποιημένο τιμολόγιο 11.3 και όλο το ποσό πήγε στο 349 κατατάσουμε το ποσό στο 303 3000 με φπα στο 349 το σωστό και τακτοποιητική εγγραφή 17.3 αντίθετο πρόσημο να μειώσω το 561 κατά το ποσό του φπα

Το τέλος ταξινόμησης επιβαρήνει το κόστος κτήσης ενός παγίου όπου στο σύνολο αυτή διενεργείτε η απόσβεση

Εισαγωγη οχήματος

Για εισαγωγή οχήματος από Ε.Ε. μέχρι τις 15η του επόμενου μηνα απο το μήνα αύξησης το αρμόδιο πρόσωπο τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ειδική δήλωση διασάφησης εισαγωγής

Τα μεταχειρισμένα οχήματα από Ε.Ε. δηλαδη αυτά που έχουν εναρξη πρώτης κυκλοφορίας μεγαλύτερη από 6 μήνες ή έχουν διανύσει περισσότερα από 5.000 χιλιόμετρα επιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης, αν είναι καινουργιο επιπλέον και το, αν η εισαγωγη είναι από τρίτη χώρα τότε εκτός από το φ.π.α, τό τέλος, υπάρχει και εισαγωγικός δασμός


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.