Τα Web Services είναι ένα τύπος λογισμικού όπου χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσουν δύο συσκευές μέσα σε ένα δίκτυο. Μία εφαρμογή που βρίσκετε σε ένα κόμβο σε ένα δίκτυο η οποία είναι γραμμένη σε μια γλώσσα προγραμματισμού και έχουμε κατασκευάσει μια δεύτερη εφαρμογή σε διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή ή κόμβο ή IOT device. H μία μπορεί να επικοινωνήσει με την άλλη στέλντας δεδομένα η μία στην άλλη, να ενημερώσει δεδομένα ή να διαγραψει δεδομενα.

Machine To Machine επικοινωνία

Έστω ότι η δεύτερη εφαρμογή έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες της πρώτης, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι εφαρμογές είναι γραμμένες σε διαφορετικές γλώσσες και χρειάζεται να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να επικοινωνήσει η δεύτερη εφαρμογή με την πρώτη.

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών προέρχεται από τις τεχνολογίες των Web Services. Συγκεκριμένα είναι ένα web service τρέχει σε έναν server ο οποίος ακούει request σε ένα συγκεκριμένο port και ανταποκρίνεται στέλντος δεδομένα σε μορφή XML, JSON ή html.

REST SOAP XML-RPC

Οι τρεις κυριότερες τεχνολογίες των Web Services είναι το REST (Representational State Transfer), η XML-RPC (Remote Procedure Call) και το SOAP ( Simple Object Access Protocol). Στο REST διαθέτουμε ήδη όλα τα μέσα για να κάνουμε τις δύο εφαρμογές να επικοινωνήσουν, και αυτό γίνεται μέσα από HTTP όπου οι υπηρεσίες παρέχονται με URIs (resources) που χρησιμοποιούν τη μέθοδο HTTP GET.

Η δεύτερη τεχνολογία η XML-RPC χρησιμοποιεί απομακρυσμένες διαδικασίες κλήσεις πάνω στο HTTP χρησιμοποιώντας encoding XML, δηλαδή μπορούμε να καλέσουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας εφαρμογής η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους παραμέτρους σε αντίθεση με το REST που χρησιμοποιούνται δεδομένα.

Ο τρίτος τύπος το SOAP είναι παρόμοιος με την XML-RPC και με τη διαφορά ότι υποστηρίζει περισσότερους τύπου δεδομένων και υποστηρίζεται από μεγάλες εταιρίες λογισμικού. Όλες οι γνωστές εταιρείες που παρέχουν cloud υπηρεσίες  παρέχουν πρόσβαση σε αυτές μέσω αυτή της τεχνολογίες και είναι τα Αmazon Web Services ή Google Cloud Compute Products.

Συμπέρασμα

Με την χρήση αυτή μπορείτε να ανοίξετε την επιχειρήσης, το ERP, το e-shop και να τα συνδέσετε με υπηρεσίες και εργαλεία που μπορούν να παρέχουν αυξημένές δυνατότητα και εμπλουτισμό δεδομένων με αυτό που λέμε API economy.

Μπορείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε command line εργαλεία όπω το Curl ή στη php εργαλεία όπως το Guzzle  για να τις χρησιμοποιήσετε, επιπλέον μπορείτε πειραματιστείτε και με τη δική μας υπηρεσία Headless Commerce Web Service . Για βοήθεια σε τέτοιες υπηρεσίες όπως integration with salesforce api μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενος crm consultant.