αλλαγή σε έμμισθο

Αποτελέσματα
Σύνολο Μικτών: .
Ημ. Πάσχα: Αρ. ημερολ. Ημ.
Συντελ. Πινακα 0
Δ. Πάσχα: 0  (μικτ.ημερ/θιο * συντ.πάσχα )* 1.041666
0  (μικτ.ημερ/θιο * (μέρες/8) * 1.04166
Ημ. Χριστ: Αρ. ημερολ. Ημ.
Συντελ. Πίνακα 0
Δ. Χρ/νων: (μικτ.ημερ/θιο * συντ.χριστ)* 1.041666
(2 * μικτ.ημερ/θιο * (μέρες/19) * 1.04166
Ημ. Δώρου: Μήνες Αδ. 0
Συντ. Αδ. 0
Μέρες. Αδ. 0 : 0
Στρογγυλ 0.5 ψηφίο
πάνω ή κάτω
Αποδοχές αδείας 0  
Δώρο Πάσχα; 0 €
Δώρο Χριστουγέννων: 0 €
Αποδοχές Άδειας: 0 €
Ημέρες άδειας   0

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.