αλλαγή σε ημερομίσθιο

Αποτελέσματα
Ημέρες Συντελ.
Δώρο Πάσχα 0 € 0 0
Δώρο Χριστουγγένων 830 € 244 1
Επίδομα άδειας 415 € 14

Πως υπολογίζεται το δώρο χριστουγεννων στον ιδιωτικό τομέα;

Για του αμοιβόμενους με μισθό (εμμισθους) που εργάζονται συνεχώς από τη 1ή Μαϊου εως 31ή Δεκεμβρίου δικαιούνται όλοκληρο δώρο που είναι ο αμοιβή που αντιστοιχεί σε ένα 1 μήνα εργασίας και τους ημερομήσθιου.

Δικαιούμαι δώρο χριστουγέννων αν παραιτηθω;

Αν παρατηθεί ο εργαζόμενος πριν 31 Δεκεμβρίου θα πάρει το δώρο που αντιστοιχεί στο διάστημα από την 1 Μαιου μέχρι την ημέρα παραίτησης που είναι 2/25 για τον έμμισθο εργαζόμενο. Αντίστοιχα ισχύει για καποιον που προσλήφθηκε μετά την 1ή Μαίου ο υπολογισμός είναι ημέρα πρόσληψης μέχρι τις 31 Δεκ.

Γενικά για τα δώρα εκτός το βασικό μισθό υπολογίζουμε και πρόσθετες αμοιβές αν υπάρχουν πχ αργίες υπολογιζουμε το πρόσθετε αμοιβές/σύνολο ασφαλιστικών ημερών προσθετες αμοιβες. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166 .Καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε εισφορές.Για το υπολογισμό δώρου χριστουγγένων πατήστε στο υπολογισμός δώρου χριστουγεννων εισάγετε των αριθμό ημερών που εργαστήκατε με βάση μικτό μισθό από 1/5 εως 31/12

Ειδικά για το δώρο χριστογέννων επίδομα ισολογισμού προσαυξάνει το δώρο ώς εξής Επίδομα Ισολογισμού /8 και αν ψάχνετε φοροτεχνικό γραφείο επικοινωνήστε μαζί μας


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.