αλλαγή σε ημερομίσθιο

Αποτελέσματα
Ημέρες Συντελ.
Δώρο Πάσχα 539,5 € 120 0.5
Δώρο Χριστουγγένων 1.079 € 244 1
Επίδομα άδειας 539,5 € 20

Ανεξάρτητα με από την εργασιακή σχέση πάντα αντιστοιχούν δώρα απασχόλησης ανάλογα στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε. Οπότε ανάλογα με τις αποδοχές υπάρχουν δώρα που αντιστοιχούν επι του μισθού όπως είναι το Δώρο Χριστουγέννων και Δώρο Πάσχα.

Αυτός ο calculator υποστήριζει τον υπολογισμό δώρων μόνο για αορίστου χρόνου, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές ημέρες, για τη περίπτωση ορισμένου χρόνου χρησιμοποιούνται οι ασφαλιστικές ημέρες και δεν υποστήριζεται αυτή η περίπτωση εδώ.

Ποιες επιπρόσθετες αμοιβές προσαυξάνουν τα δώρα

Τα δώρα βασίζονται στις τακτικές αποδοχές που είναι ο μισθός και η κάθε παροχή σε χρήμα ή σε είδος που καταλαβάλeτε απο τον εργοδότη και έχει την έννοια της επαναληψημότητας κάθε μήνα, δηλαδή όταν υπάρχει τακτικότητα κάθε μήνα σε

  • εργασία την Κυριακή ή γιορτές
  • νυχτερινή εργασιά
  • υπερεργασία και νομιμη υπερωριακή απασχόληση
  • πριμ παραγωγηκότητας επαναλαμβανόμενο σε ταχτά διαστήματα
  • αμοιβή από προμήθειες

Η προσαύξηση των πρόσθετων αμοιβών είναι συνολικό ποσό πρόσθετων αμοιβών / συνολικό αριθμό εργασίας και το πηλίκο της διαίρεσης το προσθέτουμε στο ημερομίσθιο που θα υπολογιστεί το ΔΠ ή ΔΧ

Τι μειώνει τα δώρα

  • ημέρες απουσίας
  • ημέρες ασθενείας

Ετήσια άδεια Εργασίας

Οι ημέρες άδειας καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο αδειών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία γέννησης, το συνολικός αριθμός ημερών άδειας που δικαιούται, ληφθήσες άδειες, καταβαλλόμενες αποδοχές, η ημερ. χορήγησης άδειας, η ημερ. λήξης άδειας, οι αποδοχές άδειας. Ειδικά για τη περίπτωση άδειας ανευ αποδοχών εκτυπώνεται ειδική βεβαίωση. Επιπλέον συμπληρώνετε το Ετήσιες άδειες (Εργάνη-Ε11) τον Ιανουάριο το επόμενου έτους από τότε που εκχωρήθηκαν οι άδειες.

Ο αριθμός σε ημέρες άδειες εξαρτάται από από την πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία και αν εργαζομένος υπαλληλος ή εργατοτεχνίτης σε συνδυασμό από τα έτης προύπηρεσίας.

Αν ψάχνετε λογιστικα φοροτεχνικα γραφεια για υπηρεσίες μισθοδοσίας επικοινωνήστε μαζί μας


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.