Επιχορηγουμενα προγράμμα

Προγραμματα για υπόσυσταση, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, η σύνταξη φακελου για το ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ

  • Έκτακτη επιχορήγηση εταιριών Ψυχαγωγίας, Διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, Τροφοδοσίας, Παιδότοπων, Γυμναστηρίων και Σχολών χορού
    Περίοδο υποβολής από 16/03/2022 - 20/05/2022
  • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων - ΈESIF ERDF Greece Guarantee Fund
    Περίοδο υποβολής μέχρι 31/12/2023
Ζητήστε Προσφορά
Όνομα
Message

+302810254605