Πως θα μετρήσω την απόδοση της επένδυσης μου στα Social Media, SEO, Facebook Ads;

Η μέτρηση απόδοσης της επένδυσης από τις δραστηριότητες μάρκετινγ μπορεί να μετρηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το Google Analytics αφού ορίσετε τους στόχους στις Μετατροπές με τις αντίστοιχες χρηματικές τιμές. Για να παρατηρήσετε τις αναφορές και τις μετρήσεις θα παρακολουθησετε τις Μετατροπές > Πολυκαναλικές Στοχεύσεις και Μετατροπές > Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Τι είναι Ad Network;

Ένα δίκτυο διαφήμισης είναι συνηθως μία εταιρία τύπου όπου φέρνει σε επαφή εκδότες περιεχομένου όπως είναι ιστοσελίδες, εφαρμογές mobiles με πρακτορεία ή επιχειρήσεις που αγοράζουν διαφήμιση στο internet. Ένα παράδειγμα που κάποιο website θέλει να πουλήσει χώρο είναι το AdSense από τη Google και το Media.net που είναι συνδεδεμένο με τη Bing και το Yahoo.

Τι είναι Ad Exchange;

Είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα όπου διαφημιστές που μπορούν να αγοράσουν διαφημιστικό χώρος ιστοσελίδες σε πραγματικό χρόνο (Real Time Bidding). Σε ένα ad exchange μπορούν συμμετέχουν άλλα Ad Networks, πρακτορεία, DSPs and SSPs, αυτο το website vontikakis.com συμμέτεχει σαν publisher στο Google Ad Manager - Google ADX.

Τι είναι Programmatic media buying;

Προγραμματιστική διαφήμιση (Programmatic Advertising) είναι η χρήση αυτοματοποιημένης τεχνολογίας για αγορά διαφημιστικού χώρου σε ιστοσελίδες. H χρηση δεδομένων με συνδιασμό αλγόριθμων μπορεί να προσεγγίσει καταναλωτές τη κατάλληλη χρονική στιγμή και με βέλτιστη τιμή. Η αγορά διαφήμισης είναι συνήθως τύπου CPM με Real Time bidding, private marketplace ή programmatic direct.

Disclaimer This calculator is designed to be informational tool only, and when used alone, do not constitute advice. We strongly recommend that you seek the advice of a a professional accountant. Website vontikakis.com and its affiliates are not responsible for the consequences of any decisions or actions taken in reliance upon or as a result of the information provided by these tools. Website vontikakis.com is not responsible for any human or mechanical errors or omissions.