english
Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : _______

μερική απασχόληση ημερομίσθιο αλλαγή ποσοστών

Πίνακας ανάλυσης μισθοδοσίας

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Εργοδoτικές εισφορές 0,00 €
Μικτός Μισθός 0,00 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου. 0,00 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 €
Καθαρός Μισθός 0,00 €
Μικτό Ωρομίσθιο 0,00 €

Μικτός Μισθός

Είναι το ποσό που περιλαμβάνει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές συν (+) τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου συν (+) φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Ο μικτός μισθός μπορεί να προσαυξάνεται στη περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον ώρες υπερεργασίας, υπερωρίες ή εργασία τη νύχτα δηλαδή βραδινα, αργίες ή άλλα επιδόματα όπως είναι τα bonus.

Τα κατώτατα όρια μισθοδωτούμενης εργασίας εξαρτώνται από συνθήκες όπως είναι η προϋπηρεσία ή και άλλες παραμέτρους και ανάλογα με τη σύμβαση που αντιστοιχεί στη κάθε περίπτωση ή επάγγελμα,όπου μπορεί να ομοιοεπαγγελματική, κλαδική κτλ. Επιπλέον ορίζονται και επιδόματα με βάση τη κάθε ειδικότητα και τις συνθήκες εργασίας καθώς ο τρόπος υπολογισμός και απόδοσης των δώρων.

υπολογισμός μισθού ε1

Γενικά υπάρχουν δύο τύποι εργαζομένων που έχει ως βάση διαχωρισμού τον τρόπο προσφοράς εργασίας, ο πρώτος είναι ο υπάλληλος - έμμισθος (κάτα κύρια κάνει πνευματική εργασία) και όταν εργάζεται σε πλήρη απασχόληση, το συμβατικό ωράριο σε πενθήμερο με 40 ώρες την εβδομάδα με 8 ώρες την ημέρα σε πενθήμερο ή 6 μέρες την εβδομάδα από 6 ώρες και 40 λεπτά

.

Επιπλέον καθιερώνεται και η πλήρης 4ημέρης απασχολησης από 10 ώρες την ημέρα μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου

O δεύτερος τύπος είναι ο ημερομίσθιος (κάτα κύριο τρόπο σωματική εργασία) και το εισόδημα εξαρτάται από τον πραγματικό αριθμό ημερών εργασίας κάθε μήνα. Ένας επιπλέον βασικός διαχωρισμός είναι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι οι περίοδοι απασχόλησης που σχετίζονται με την αμοιβή, για το ιδιωτικό τομέα είναι 14 μήνες και όχι 12 μήνες

Γενικά για τον υπάλληλο ο μισθός υπολογίζεται για 25 μέρες κάθε μήνα ενώς αντίθετα για τον ημερομίσθιο βγαίνει με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών εργασίας. Οπότε το μεικτό ωρομίσθιο π.χ. για το κατώτατο μισθό είναι 650€ / 25 μέρες = 26€ στη συνέχεια 26€ / 6.667 = 3.89€ την ώρα.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελουν η καθηγητές φροντιστηρίων όπου αντί για 40 ώρες εργάζονται 21 ώρες την εβδομάδα στο πλήρες ωράριο, λογαριάζοντας 25 ασφαλιστικές ημέρες. To ωρομίσθιο υπολογίζετε ως 650€* (6/21)*(1/25) = 7.42€

Το διάλειμα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας και μέχρι ανώτατο όριο 30 λεπτά την ημέρα

Κατεβάστε την εφαρμογή για υπολογισμό μισθού

Πρόσθετες αμοιβές

Οι πρόσθετες αμοιβές είναι ώρες υπεργασίας, νόμιμης υπερωρίας, αργίες, βραδυνά εφόσον δεν ανοίκουν στις τακτικές αποδοχές δηλαδή δεν πραγματοποιούνται κατ' επανάληψη περιοδικά τότε υπόκοινται σε παρακράτηση φόρου 20%

Υπερεργασία

Οι ώρες που αποτελούν υπερεργασία είναι μέχρι 5 πέντε ώρες για όσους έχουν συμβατικό ωράριο 40 ώρες πενθήμερης εργασίας (8 ώρες / ημέρα), δηλαδή το νόμιμο τους ωράριο είναι 45 ώρες εβδομαδιαίως και η 9η ώρα έχει την έννοια υπερεργασίας.

Για τη περίπτωση του 6ημέρου το νόμιμο ωράριο είναι 48 ώρες, δηλαδή ώρες που μπορουν να μπουν στην έννοιας της υπερεργασίας είναι μέχρι 8 οκτώ ωρες με ανώτατο όριο 2 ώρες ανά ημέρα.

Η προσαύξηση πέρα του συμβατικού ωραρίου περιέχει προσαύξηση 20% του ωρομισθίου για τις ώρες υπερεργασίας.

Υπερωρίες

Οι ώρες υπερωρίας αποτελούν αυτές που ξεπερνούν το νόμιμο ωράριο δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει το συμβατικό συν τις ώρες υπερεργασίας. Συγκεκριμένα για την περίπτωση του της πληρης πενθήμερης εργασίας η υπερωρία ξεκινά την 46η ώρα και μετά και λογαριάζεται η 10ή ώρα και μετά εργασία σε μια ημέρα.

Για τους απασχολούμε με 6ήμερο οι υπερωρίες ξεκινούν από τη 49η ώρα και μετά. Η προσαύξηση πέρα του νομίμου ωραρίου είναι 40% του ωρομισθίου για κάθε υπερωρία.

H δήλωση υπερεργασίας και υπερωρίας είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται στο έντυπο Ε8 Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης, ο εργοδότης μπορεί τη δηλώσει και με αποστολή sms.

Οι υπερωρίες μπορούν να είναι μέχρι 3 ώρες ημερησίως και 150 ως μέγιστος αριθμός το χρόνο

Μέρες Αργίας

Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με απόφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο. Επιπλέον προστίθονται η 1ή Ιανουρίου και 6η ιανουριου η γιορτή των θεοφανείων

Άδεια Ασθενείας

H άδεια ασθενείας που βρίσκεται σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

Στη φορολογία εισοδήματος, ο ΦΜΥ είναι ο φόρος ο οποίος εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος του. Υπολογίζεται με βάση ποσοστό το οποίο έχει προοδευτική αύξηση, αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο το εισόδημα τόσο μεγαλύτερος φόρος προκύπτει αλλά διαφορετικά ποσοστά ενεργοποιούνται ανά επίπεδο.

Αυτός ο φόρος εφαρμόζεται στη πηγή δηλαδή παρακρατείται από του εργοδότες και αποδίδεται στο δημόσιο από αυτούς. Αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής πληρωμής που υποκεινται σε παρακράτηση

Εποχική εργασία και ΦΜΥ

Είναι ένας επιπλεόν τρόπος εργασίας απασχόλησης των εργαζομένων για μερικούς μήνες κάθε χρόνο, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά όπως τα ξενοδοχεία. Η εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 μήνων το χρόνο, επιπλέον φμυ υπολογίζεται διαφορετικά οπότε σε αυτήν την περίπτωση επιλέξτε του μήνες εποχιακής εργασίας που θα εργαστείτε για να εμφανιστεί ο αντίστοιχος φμυ.

Τα ποσοστά είναι οριακή εφαρμογή δηλαδή σε κάθε επίπεδο εισοδήματος εφαρμόζεται το ανάλογο ποσοστό. Ο χρόνος εφαρμογής είναι ότι γίνεται η παρακράτηση γίνεται στη πηγή.

Φορολογητέο εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
10.000 9% 900
20.000 22% 2.200,00
30.000 28% 2.800,00
40.000 36% 3.600,00
> 40.000 44%

βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Με βάση το άρθρου 6 του ν 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 για το φορολογικό συντελεστή. Επιπλέον για πάνω 12.000 υπάρχουν κάποιο επιπλέον κανόνες για τον υπολογισμός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

 • 777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
 • 810 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο
 • 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα
 • 1120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα
 • 1340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα


Επιπλέον για πάνω από 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκπτωσης κατά 10

Παροχές σε είδος

Οι εργαζόμενοι ή αμοιβή εταίρων μπορούν να έχουν παροχές όπου μπορούν να χαρακτηριστικούν ως μισθολογική παροχή και φορολογοόυνται από την περίπτωση που δεν υπερβαίνουν τα 300E και αυτές είναι οι παρακάτω

 • Παραχώρηση οχήματος όπου ο υπολογισμο γίνεται με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ)
 • Δάνειο από εργόδοτη όπου μπορεί να είναι η προκαταβολή από μελλοντικούς μισθούς και εξοφλούνται με μηνιαίες κρατήσεις όπου υπολογίζεται επιτόκιο
 • Δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών
 • Παραχώρηση κατοικίας

Το εργατικό κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται αν προσθέστε τον μεικτό μισθό συν (+) τις εργοδοτικές εισφορές και πολλαπλασιάστε επι 14 μήνες στην περίπτωση που είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Η προσμέτρηση προϋπηρεσίας για εργαζόμενο άνω των 25 για κάθε τριετία υπάρχει προσαύξηση 10% επι του μικτού για κάθε τριετία

Mικτα καθαρα παράμετροι

Επιπλέον είναι απαραίτητο βρείτε τα αντιστοιχα ποσοστά ασφάλισης, ενδεικτικά έχουμε βάλει ικα, τσμεδε αλλά μπορείτε να βρείτε και να δείτε δείτε αναλυτικά τους κωδικούς πακέτων κάλυψης (ΚΠΚ) και να του εισάγετε στα ποσοστά ασφάλισης. Εάν υπάρχει προϋπηρεσία ή προκύπτουν λοιπά επιδόματα μπορείτε να κάνετε τη προσαύξηση με βάση αυτά που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μερικές περιπτώσεις η κλαδική σύμβαση π.χ. εμπορικών επιχείρησεων ξενοδοχοϋπαλλλήλων της χώρας η ΣΣΕ επισιτιστικών καταστημάτων ή τοπική ομοιοεπαγγελματική.

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

η πρακτική άσκηση απο φοιτητή ΤΕΙ παίρνει το 80% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές είναι 1% για τον εργοδότη και του εργαζομένου είναι 0%. Ασφαλίζετε στο πακέτο 210 του ΙΚΑ και υπαρχει και επιδότηση, και δεν υπολογίζενται τα δώρα και τα επιδόματα.

Μαθητεία ΟΑΕΔ

παίρνει το 75% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικων μικτών αποδοχών. Επιπλέον υπάρχει επιδότηση 11Ε (14Ε για άνω του 25χρονών). Επιπλέον υπολογίζονται επιδόματα εορτών και άδειας.

Εργασία με Εργόσημο

Είναι μια ειδική περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε συχνά και μικρά διαστήματα και καλύπτει περιπτώσεις όπως κηπουρικές εργασίες ή υπηρεσίες οικιακή φροντίδας ή promotion σε supermarket. Εκδίδεται απο τράπεζες ή το ταχυδρομικό ταμιευτηριο και έχει ονομαστική αξία όπου είναι το καθαρό ποσό αμοιβής συν της ασφαλιστικές εισφορές ο calculator εδώ δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση.

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

O κατωτατος μισθος 2019 01 Φεβ αυξάνεται κατά 10.9% στα 650Ε και καταργείται η υποκατώτατος μιθσός για κάτω των 25 ετων καταργείται

Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012


Έμμισθος- Υπάλληλος
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Μηναιός Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 18Ετών 0-3 650 0 65 650 715
> 24 Ετών 0-3 586,08 0 58,61 586,08 644,69
< 25 Ετών 0-3 510,95 0 51,1 510,95 562,05
αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 650 0 650
3 - 6 650 65 715
6 - 9 650 130 780
> 9 650 195 845

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτό πινακας (εντυπο Ε4) υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 οκτωβρίου και 31 οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληρφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

 • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
 • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
 • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Για τον εργαζόμενο Θα πρέπει να βρεθεί ο ΚΑΔ, ο ΚΩΔ. ΕΙΔ. και ο Κ.Π.Κ που ανήκει ο εργαζόμενος και όποιος συνδυασμός ισχύει για επικουρικά ταμεία π.χ ταπιδ καθώς και η προύπηρεσία και τα επιδόματα ανάλογα με τη συμβαση εργασίας κατατάσεται ο εργαζόμενος κτλ

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης

Συνολικό κόστος εργαζομένου

To κόστος είναι είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα, επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός προστίθεται δώρο πάσχα, χριστουγγένων οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.


Jul 14, 2021

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.

Download app Μισθού