Μηνιαία Πληρωμή:162,56 €

%

Συνολική Πληρωμή μετά από μήνες 5.852,14 €
Συνολικό ποσό από το επιτόκιο 852,14 €
Μηνιαία δόση 162,56 €Ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσετε ποσά που έρχονται από κάρτες που έχουν υψηλό επιτόκιο ή έκτακτες ανάγκες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε του όρους και τα ψιλά γράμματα. Το επόμενο βήμα είναι να βρείτε ποιο είναι το ποσό που μπορείτε να δανειστήτε και τι επίπεδο δόσης μπορείτε να αποπληρώνετε κάθε μήνα. Αυτός εδω calculator θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το κατάλληλο επίπεδο δόσης είναι εφικτό για εσάς.

Μελετήστε το επιτόκιο

Κάνοντας μια έρευνα αγορας μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό ειναι σημαντικό δίοτι δρα σωρευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε έχοντας ένα υψηλότερο μισθό στη δήλωση Ε1 ίσως μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερο επιτόκιο με ευνοικότερους όρους.

Δάνειο από ιδιώτη σε ιδιώτη ή επιχειρηματία

Μπορεί να χρησιμοποιήθεί για να καλύψουν φορολογικά τεκμήρια και η σύμβαση με τους όρους όπως ο σκοπός του δανείου, το επιτόκιο, οι δόσεις καθορίζονται εγγράφως σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στην κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών. Επιπλέον για αυτά ισχύει τέλος χαρτοσήμου 3%(+20% υπερ ΟΓΑ).

Επιχειρηματικά δάνεια

Για την εύρεση δανείων για τη χρηματοδότιση κεφαλαίου κίνησης ή επένδυσης μπορείτε να ανατρέξετε στις τράπεζες όπου μέσω της αναπτυξιακής τραπεζας προσφέρονται εγγυήσεις σε ατομική επιχείρηση ή εταιρείες

Ειδικότερα μέρος ενός επενδυτικού δανείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από επιχερηματική χρηματοδότηση ώστε να λάβει η επιχειρήση ενισχυση υπο μορφή δανείου με μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για ένα μερος αυτού.

Αν έχετε κάνει άιτηση στο αναπτυξιακό νόμο ή σε επιδοτούμενα προγράμματα εσπα που απαιτούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση, για το μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια της αναπτυξιακής τράπεζας όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ακόμα σε υπό σύσταστη επιχειρήσης

´Ενα βασικός ορισμός είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήχησης που είναι η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης κατά το χρόνο επιχορήγησης, πάραδειγμα λαμβάνετε ένα δάνειο όπου 50% του κεφαλαίου έχει επιτόκιο π.χ 4% απο την τράπεζα και το άλλο 50% έχει μικρότερο ποσοστο επιτοκίου λόγο επιδότηση τόκων. Τότε η ΠΑ = (50%*Κεφαλαίου)/(1+επιτόκιο τράπεζας)έτη + (50%*Κεφαλάίου)/(1+μειωμένο επιτόκιο λόγω επιδότησης)έτη


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.