Τι είναι το Vagrant;

Το Vagrant είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία Virtual Machines Environments, ελαχιστοποιεί το χρόνο εγκατάστασης και ρύθμισης για development environment και αυτοματοποιεί τη κοινή χρήση λογισμικού σε dev teams. Λειτουργεί πάνω virtualization λογισμικό όπως είναι το VirtualBox, VMWare etc.

Τι είναι το GIT;

Το Git είναι ένα σύστημα version control το οποίο βοηθάει software developer να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον πηγαίο κώδικα ενός project. Μπορούν να ενσωματώσουν πολύ γρήγορα καινούργιες αλλαγές, να ενώσουν κομμάτια κώδικα από διαφορετικά μέλη της ομάδας ή να πλοηγηθούν στο ιστορικό της εξέλιξης του λογισμικού.  • web development


  • Favorite Quote "That which you most need will be found where you least want to look" Carl Jung

    Favorite Quote "Modern man does not see God because he will not see low enough" Carl Jung