τεχνολογία

Traits in PHP 5.4

  • τεχνολογία

Η php είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην ανάπτυξη εφαρμογών web, όσο περνάει ο καιρός προσθέτονται καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία τη κάνουν καλύτερη στο ...

Read More


Version Control Systems

  • τεχνολογία

Version control ή Revision Control είναι ένα σύστημα το οποίο κρατάει την ιστορία των αλλαγών που γίνεται στο κώδικα και στα αρχεία ενός λογισμικού, κατά τη φάση της ανάπτυξης ...

Read More


Redis Server Data Structure Key Value Store

  • τεχνολογία

Εγκαθιστώντας τον Redis server διαθέτουμε μία data stuctrure engine δηλαδή μία μηχανή αποθήκευσης δομών δεδομένων, συγκεκρίμενα υποστηρίζει πέντε διαφορετικούς τύπου ...

Read More