χρηματοοικονομικά

Διαφημιστικό Budget στο internet με Simplex

  • χρηματοοικονομικά

Πολλές φορές αν διαθέτουμε κάποιο προϋπολογισμό για να διαφημίσουμε υπηρεσίες ή προϊόντα στο internet και τίθεται το ερώτημα πως θα γίνει η κατανομή του ...

Read More


Επενδύσεις, Παίγνια και το Κριτήριο του Kelly

  • χρηματοοικονομικά

To kριτήριο του Kelly είναι μία φόρμουλα η οποία δείχνει πόσο πρέπει να είναι το ποσό του πονταρίσματος σε μια σειρά από παίγνια όταν αυτά έχουν μεγάλη πιθανότητα ...

Read More


Λογισμός Malliavin στα Χρηματοοικονομικά

  • χρηματοοικονομικά

Συνήθως η εξέλιξη της τιμής μίας μετοχής ακολουθεί την κίνηση Brown, δηλαδή κάνει μία γρήγορη ακανόνιστη κίνηση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει πολύ γρήγορα ...

Read More