Βασίλης Βοντικάκης

Εξιδικεύομαι στη σχεδίαση σύνθετων εφαρμογών web, με πάνω από 6 χρόνια εμπειρία στο web development μπορώ να υποστηρίξω και να επιλύσω προβληματα σε μεγάλα project.

Δείγματα εργασίας μπορείτε να δείτε παρακάτω ecommerce application και το εγχειρίδιο manual.


SKILLS

Languages

PHP, SQL, Python, Go Lang, Javascript C, HTML, CSS

Having knowledge on advanced object oriented programming concepts, data structures and algorithms we can work in complex problems.

Frameworks

Yii2, Cakephp, Zend 2, ExpressJS, Symfony 1.4, Codeigniter

The use of frameworks initialy might be more complex but it is nessecary to avoid reinventing the wheel and this allow us to focus on actual characteristics of your web application.

Libraries/APIs

AWS, Paypal, Paysafe, Alpha Bank Gateway, vivawallet, Authorize.net, Google api

All modern applications use apis to exchange data with other apps for extra functionality, we can connect any api that use basic protocols such as soap, rest, rpc.

Linux

Linux administration, Bash scripting

We can manage vps, dedicated servers, automate various admin tasks and use services like AWS and Heroku to run web applications.

Quality Assurance

Codeception, Selenium

In large projects quality assurance and automated testing is necessary to avoid bad user experience this can be done by using functional, acceptance and unit tests.

Tools

Git, Mercurial

I can work alone and as a part of a team, always i use source control software to manage our codebase and deploy the code staging and production environments.

Mathematical and Statistical Software

Spss, Eviews, Microfit, Matlab

we can work in large datasets manipulate and combine different source of data and apply advanced statistical techniques to extract useful information about your business.

Finance

Accounting, Business Statistics, Predictive Analytics, Futures/Options Pricing

We are perfect much for fintech, having knowledge of accounting systems single and double entry systems and using financial derivatives and forex derivatives.

CMS - Ecommerce

Wordpress, Joomla, Prestashop, Opencart

We like to work with open source software and especially with established tools like cms and eshop that have been created on php language.

Misc

Bootstrap, PSD to HTML/CSS conversion

UX in User interface design is important in apps, landing pages and we run A/B tests to decide which design have better conversion rates.

Check a sample of our work.

 

Check a sample of our work.

 

EDUCATION

National Technical University of Athens, Greece (2005-2007)

Msc Mathematical Modelling in Modern Technologies and Financial Engineering.

University of Ioannina - Ioannina, Greece (2001-2005)

B.A in Economics.


NOTES

This is notes on financial engineering an interdisiplinary field, which use and combines tools from computer science, applied mathematics, statistics and economic theory, with purpose to valuate financial products and investments strategies.