Διαφημιστικό Budget στο internet με Simplex

  • χρηματοοικονομικά

Πολλές φορές αν διαθέτουμε κάποιο προϋπολογισμό για να διαφημίσουμε υπηρεσίες ή προϊόντα στο internet και τίθεται το ερώτημα πως θα γίνει η κατανομή του προϋπολογισμό (budget) στα διάφορα διαφημιστικά μέσα όπως είναι το adwords search network , adwords display network, τις διαφημίσεις του facebook και σε λοιπά διαφημιστικά μέσα του internet. Η απάντηση ...

Read More


Επενδύσεις, Παίγνια και το Κριτήριο του Kelly

  • χρηματοοικονομικά

To kριτήριο του Kelly είναι μία φόρμουλα η οποία δείχνει πόσο πρέπει να είναι το ποσό του πονταρίσματος σε μια σειρά από παίγνια όταν αυτά έχουν μεγάλη πιθανότητα νίκης. Για παράδειγμα αν βρεθεί ένα παίγνιο στο οποίο η πιθανότητας νίκης είναι μεγαλύτερη του 50% πχ 52%, 53% κτλ  για παράδειγμα τη πιθανότητα νίκης είναι 60% και 40% η ...

Read More


Λογισμός Malliavin στα Χρηματοοικονομικά

  • χρηματοοικονομικά

Συνήθως η εξέλιξη της τιμής μίας μετοχής ακολουθεί την κίνηση Brown, δηλαδή κάνει μία γρήγορη ακανόνιστη κίνηση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει πολύ γρήγορα κλίση και να μην μπορεί να παραγωγισθεί με την παραδοσιακή έννοια. Ο λογισμός κατά Matalliavin λύνει αυτό το πρόβλημα, με την παράγωγο του Malliavin. Αυτό το πετυχαίνει ...

Read More