Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, ένα απλό παράδειγμα είναι η κατασκευή cloud λογισμικό. Ένα μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, και γενικά οι δαπάνες μπορουν να καλύψει μισθολογικό κόστος, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και γενικά ότι είναι απαραiτητο για ανάπτυξη digital products.

Οπότε αν επιθυμείτε να φτιάξετε ένα καινούργιο product ή να επεκτείνεται υπάρχοντα προϊόντα με καινούργια features καινούργιες λειτουργίες ή modules ίσως είναι για εσάς

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.
  4. Έχουν νομική μορφή εταιρείας ή ατομική επιχείρηση
  5. Να έχουν ενεργό ΚΑΔ σε τομείς πληροφορικής όπως
   • 58.2 Έκδοση λογισμικού
   • 61.1 61.2 61.3 61.9 Τηλεπικοινωνίες
   • 62.01 προγραμματισμού H/Υ
   • 63.1 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Απασχόληση προσωπικού για υπάρχον ή νέες θεσεις εργασίας που έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου δηλαδή ενθαρρύνονται

οι νέες προσλήψεις προσωπικού  με συνολικός προϋπογισμό > 40%

Υπηρεσίες και αμοιβές τρίτων δηλαδή συμβούλων, εμπορικές εκθέσεις, ερευνητικές δραστηριότητες εως 50%  < προϋπολογισμού

Γενικά έξοδα  < 15% προϋπολογισμό

Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού < 20% προϋπολογισμός

Χρηματοδότηση

Δημόσια Χρηματόδοτηση από δημόσια δαπάνη μορφής επιστρεπτέα επιχορήγηση.Εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των επιλέξιμων δαπανών, γενικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυμαίνονται στο ~50%

Ιδιωτική συμμετοχή είναι από εξωτερικό δανεισμό ή και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, φορολογηθέντα αποθεματικά ή κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών ή υποχρεώσεων προς εταιρους.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται

Το 35% δίνει βαρύτητα στο ίδιο το προϊόν, στο πόσο καινοτόμο είναι αλλά είναι κατάλληλο για την αγορά που απευθύνεται δηλαδή είναι market-fit

30% Στην ικανότητα υλοποίησης του σχεδίου 30% που εξαρτάται από το προφίλ της εταιρείας τη τεχνολογική επάρκεια το δίκτυο συνεργατών αλλά και τη μεθοδολογία υλοποίησης κτλ

Εμπορική Αξιοποίηση 35% δηλαδή το επίπεδο βιωσημότητας αλλά και εξωστρέφειας

Διαδιξασία υλοποίησης

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει την αίτηση με την περιγραφή φυσικού σντικειμένου, την αίτηση χρηματοδότησησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικα υποβάλονται μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης

Αν σε ενδιαφέρει η σύνταξη και υποβολή της πρότατασης ή και η συμμετοχή στην τεχνολογική ανάπτυξη του προϊόντος επικοινωνήστε 6977460137 2810254628