Αποτελέσματα
Ποσό 0,00 €

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται ως βάση ο μηνιαίος μικτός ή ημερομίσθιο των τακτικών αποδοχών, του τελευταίου μήνα πριν απολυθεί ο εργαζόμενος και συγκεκριμένα οι τελευταίες 30 ημέρες πρίν την ημερομηνία απόλυσης.

Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται οι παροχές σε είδος και σε χρήμα μαζί με τα δώρα πάσχα & χριστουγγένων και το επίδομα άδειας καθώς μπορουν να ισχύουν και επιπλέον προσαυξήσεις αν εργαζόσταν υπερωριακά, κυριακές κτλ

από 1-1-2022 η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις

Απόλυση με προειδοποίηση

Η έννοια της έγγραφης προειδοποιήσης ισχύει για τους έμμισθους - υπαλλήλους και ισχύει από την επόμενη ημέρα ημερομηνίας κοινοποίησης στους υπαλλήλους

Σε αυτή τη περίπτωση ο εργαζόμενος λαμβάνει τα μισά χρήματα από αν από οταν απολυώταν απροειδοποίητα

Για την καταγγελία με προειδοποίηση μέσα σε τέσσερεις μέρες μετά την προειδοποίηση συμπληρώνεται το έντυπο ε6 με τις υπογραφές εργαζομένου και εργοδότη

Απόλυση χωρίς προειδοποίηση

Σε την περίπτωση οι υπάλληλοι αποζημειώονται πληρως με βάση τα ισχύοντα ενώς για τους ημερομίσθιου υπάγονται πάντα στη περίπτωση χωρίς προειδοποίηση

Έγκυρη θεωρείται όταν μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση. Όπου ο εργαζομενος πρέπει να το υπόγράψει για να αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση.

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση είναι ανάλογη με τη αποζημίωση μηνιαίων μισθών, σε σχέση μετα τα έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση εργοδότη ή εργαζόμενου για την διαδικασία της απόλυσης μπορείτε να παρετε επαγγελματικές συμβουλές από λογιστές και νομικούς.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.