Η μελλοντική αξία θα είναι : _______

%

Έτος Ποσό
0 2.000,00 €
1 2.184,00 €
2 2.375,36 €
3 2.574,37 €
4 2.781,35 €

στο παραπάνω calculator τα επιπρόσθετα ποσά κάθε χρόνο υπολογίζουνται στην αρχή του κάθε έτους

Ti είναι επενδύσεις

Οι επενδύσεις συνήθως και εννοούμε ένα χρηματικό ποσό από τις αποταμιεύσεις όπου το χρησιμοποιούμε για αγορά επενδυτικών προϊόντων όπως είναι οι μετοχές ,ομόλογα και τα κρατάμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο όρος επένδυση είναι γενικός και μπορεί να είναι ο εξοπλισμός μια επιχείρησης ή αγορά ενός ακινήτου σε φυσικά αγαθά ακόμα φθείρονται στο χρόνο. Σε αυτόν το calculator επικεντρωνόμαστε κυρίως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ή να δείτε πόσο θα είναι η απόδοση σας λογαριασμός αποταμίευσης.

Κίνδυνος και απόδοση

Όλες οι επενδύσεις έχουν κίνδυνο και το είδος των περιουσιακών στοιχείων που προτιμάτε εξαρτάται από της συμπεριφορά το προφίλ ανοχής μσς στο κίνδυνο. Συνήθως υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ απόδοσης και ρίσκου, όσος μεγαλύτερο είναι κίνδυνος τόσο μεγαλύτερες είναι οι αποδόσεις. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι μια σύνθετη δουλειά, για κάποιος κόστος μπορείς να αγοράσεις μερίδια από εταιρίες mutual funds ή αλλιώς αμοιβαία κεφάλαια. Αλλά να έχετε υπ όψει ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος να χάσετε λεφτά.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.