Τα τελευταία χρόνια τα smartphones έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, σταδιακά αντικαθιστούν τα απλά κινητά, αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους αγοράς. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα τέτοιο κινητό με λειτουργικό σύστημα android από 100 ευρώ. Οπότε είναι απαραίτητo να δημιουργηθούν εφαρμογές οι οποίες θα εγκαθιστούνται σε τέτοια κινητά και οι οποίες θα δρουν αυτόνομα ή υποστηρικτικά σε web εφαρμογές. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα smartphone έχουν αρκετές πλατφόρμες όπως είναι Android, το iOS για το Iphone, windows phone 7, WebOS της HP, το Symbian, το OS 6.0 και το Bada.

Οπότε θέλοντας να αναπτύξω μια εφαρμογή συγκεκριμένα για το λήψη φωτογραφίας από την camera ενός smartphone και την απευθείας άνοδο της στο photoreal.me , αυτό υλοποιήθηκε στο Android χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο SDK που λειτουργεί σε java, αλλά ήταν πολύ χρονοβόρο. Θέλοντας να υλοποιήσουμε και την εφαρμογή σε άλλες πλατφόρμες, δεν γίνοταν να πάμε πάλι από την αρχή, δηλαδή να μάθουμε τη γλώσσα του κάθε συστήματος όπως για παράδειγμα την objective c που έχει το Ιphone κτλ. Οπότε βρήκαμε εργαλεία για Cross Platform Native Development, αυτά είναι frameworks στα οποία ο κώδικας γράφεται σε 1 ή 2 γλώσσες όπως είναι η HTML5, JAVASCRIPT, CSS και μεταφράζουν την εφαρμογή και την κάνουν native και λειτουργική σε πολλές πλατφόρμες, για να μπορουν να δημοσιευθούν στο Android Market ή στο AppStore. Τέτοια εργαλεία για multi platform mobile Development είναι 1. PhoneGaP 2. Titanium 3. Corona