Η ανάγκη για να γίνει scale ένα site μπορεί να προκύψει από την επισκεψιμότητα του καθώς και από το μέγεθος του, για παράδειγμα έχοντας ένα site με κάποια μικρή επισκεψιμότητα μπορεί άνετα να γίνει hosting σε κάποιο share hosting account, στη περίπτωση όμως όπου η επισκεψιμότητα του αρχίσει να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, το share hosting δεν είναι αρκετό λόγω προσφερόμενου bandwidth ή της μοιραζόμενης υπολογιστικής ισχύς με τα υπόλοιπα site που βρίσκονται στον ίδιο server. Οπότε μπορεί κανείς να καταφύγει στη λύση του dedicated server. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση το site μπορεί να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο οπότε και σε αυτήν τη περίπτωση δεν θα μπορεί ο dedicated server να διαχειριστεί ακόμα πιο μεγάλη κίνηση.

Οπότε για να γίνει scaling το site και να μπορεί να διαχειριστεί τη πολύ μεγάλη κίνηση θα πρέπει να προστεθεί και ένας δεύτερος server στον οποίο θα μπορούν για παράδειγμα να αποθηκεύονται τα μεγάλα σε μέγεθος αρχεία όπως βίντεο, εικόνες κτλ. οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατανεμηθεί το bandwidth ανάμεσα στους δυο server και να μπορεί ο αρχικός web server να σερβίρει μόνο ιστοσελίδες και να κάνει server side διεργασίες χωρίς να απασχολείται στο να σερβίρει αρχεία μεγάλου μεγέθους όπως βίντεο.

Οπότε αντί κάποιος να προσθέτει extra servers μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Amazon S3 (Simple Storage Service) η οποία σου δίνει την δυνατότητα να αποθηκεύσης και να ανακτήσεις αρχεία άμεσα, το πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι πληρώνεις μόνο για τα δεδομένα που έχεις αποθηκεύσει. Εκτός από αποθήκευση πολλές φορές μπορεί χρειαστούμε και μεγάλη υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές, για παράδειγμα εκτός από το να αποθηκεύονται video, να χρειάζεται να μετατρέπονται σε συγκεκριμένο video format πράγμα που χρειάζεται αρκετή υπολογιστική ισχύ και η δεύτερη υπηρεσία που μπορεί να το προσφέρει αυτό είναι το Amazon EC2 ( Elastic Compute Cloud, η Τρίτη web service είναι το Amazon SQS ( Simple Queue Service όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ καναμεμημένων εργαλείων των εφαρμογών κάποιου site όπου εκτελούν διαφορετικές εργασίες.

Ο βασικός αντίπαλος των παραπάνω υπηρεσιών είναι μια υπηρεσία της Google η Google App Engine αλλά προς το παρόν λειτουργεί μόνο με τη γλώσσα προγραμματισμού python.