Η κατανομή Poisson ή αλλιώς o νόμος των μικρών αριθμών είναι πολύ χρήσιμος για οποιαδήποτε μοντελοποίηση, από τη διοίκηση επιχειρήσεων και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι τις εφοδιάστηκες αλυσίδες αλλά και σε επιστήμες όπως η πληροφορική, η φυσική και άλλες. Αυτό γιατί περιγράφει τον αριθμός εμφανίσεων ενός γεγονότος σε ένα σταθερό διάστημα χρόνου ή χώρου.

Για παράδειγμα έχοντας δεδομένα για το πόσοι πελάτες καταφθάνουν την ώρα σε ένα ταμείο της τράπεζας δηλαδη μπορεί φτάνουν 20 άτομα κατά μέσο όρο, χρησιμοποιώντας αυτή την κατανομή πιθανότητας μπορούμε να υπολογίζουμε πιθανότητες για τον αν εμφανιστούν 15 πελάτες ή 10 πελάτες ή κανείς.

Το ίδιο γενικεύεται στον αριθμό των κλίσεων που φτάνουν σε έλα τηλεφωνικό κέντρο, των αριθμό των μοναδικών επισκεπτών που δέχεται έαν site, και στο conversion rate του site δηλαδή ανάλογα με τους επισκέπτες , πόσοι από αυτούς θα μετατραπούν σε πραγματικούς πελάτες και σε πολλά προβλήματα. Περισσότερε πληροφορίες για το πως μπορείτε να υπολογίσετε αυτού του είδους της πιθανότητες με την κατανομή poisson μπορούν να βρεθούν παρακάτω poisson function to predict business volumes